PL EN

Przenośny pH metr 1140 komunikacja dwukierunkowa RS232, wersja Ex

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Innowacyjna konstrukcja
  • Wersja do strefy zagrożonej wybuchem
  • Rejestr danych do 100 wyników
  • Szklany wyświetlacz
  • Foliowa klawiatura
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
  • Dostępna wersja przeciwwybuchowa
  • System Calimatic
  • Funkcja Sensoface

Innowacyjna konstrukcja pH-metru 1140 umożliwia optymalne wykorzystanie w różnych aplikacjach. Wersja do strefy zagrożonej wybuchem (Ex) 1140-X dedykowana jest szczególnie do zastosowania w strefach zagrożonych, występujących w przemyśle chemicznym. Odporny na zarysowania szklany wyświetlacz oraz cały miernik są odporne na działanie chemikaliów. Rejestr danych jest w stanie przechować do 100 wyników pomiarowych obejmujących pH, temperaturę, datę i czas. Dzięki temu miernik jest unikalny w swojej klasie.

Użyteczny do zastosowania w aplikacjach przemysłowych i laboratoryjnych, np. przy produkcji sera, w rzeźniach (nadzorowanie procesów HACCP), browarach, pomiarach weryfikacyjnych, jak również w pomiarach prowadzonych w warunkach polowych. Gładka klawiatura foliowa przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach jest odporna chemicznie oraz jest łatwa w czyszczeniu. Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny.Ergonomiczna konstrukcja. Dostępna wersja przeciwwybuchowa (EEX ia IIC T6 i FM Class I Div I).

System Calimatic wykonuje automatycznie wszystkie funkcje potrzebne do kalibracji czujnika/elektrody, łącznie z kalibracją jednopunktową lub dwupunktową, jeśli tak wskazał użytkownik. Nowatorska właściwość Sensoface dostarcza informację o stanie czujnika/elektrody wyświetlaną w formie odpowiednich "buziek".


Rejestr danych jest w stanie przechować do 100 wyników pomiarowych obejmujących pH, temperaturę, datę i czas; idealny do zastosowania w systemach zarządzania zgodnych z wymaganiami ISO i GLP. Komunikacja przez złącze szeregowe RS232, dwukierunkowa; można je wykorzystać do podłączenia drukarki lub komputera.Przydatny w aplikacjach przemysłowych i laboratoryjnych
 Wygodna i ergonomiczna konstrukcja o stopniu ochrony IP66 sprawia, że pH-metr 1140 jest przydatny we wszystkich rodzajach aplikacji. Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego umożliwia przechowywanie zmierzonych wartości odpowiednio ułożonych i przypisanych.


Wsparcie walidacji z systemem pomocy dokumentacyjnej
Oprogroamowanie jest dostarczane wraz z miernikiem i zapewnia wygodny sposób ustanowienia dokumentacji oraz dalszego przetwarzania danych w komputerze. Gwarantuje to dostęp do dokumentacji zarządzania jakością spełniającej w każdym momencie wymagania ISO 9000 i GLP.

Dane techniczne : 
Dane techniczne PH-metr 1140
Dokładność <0.01 pH / <0.1 % o.m. ±0.3 mV
Zakres mV Od -1300 do +1300
Zakres pH Od -2.00 do +16.00
Zasilanie 3 baterie alkaliczne AA, czas pracy ok. 2000 h, tryb zegara >2 lata
Ochrona IP66
Wejścia czujników DIN 19 262
Sonda temperaturowa Pt1000 / NTC 30 kOhm
Komunikacja RS232, dwukierunkowa
FM zawierdzenie Class I Div I
ATEX Certyfikaty EEX ia IIC T6
Wyjście prądowe brakModel Parametr Dokładność
pH metr 1140 pH, mV <0.01 pH / <0.1 % o.m. ±0.3 mV

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.