PL EN
Wróć

Zamrażarki laboratoryjne

 • Kompaktowe

  Kompaktowe

  Kompaktowa zamrażarka laboratoryjna to niezbędne w laboratorium urządzenie służące do zamrażania i przechowywania zamrożonych preparatów w pomieszczeniach...

  sprawdź
 • Pojedyncze

  Pojedyncze

  Pojedyncza zamrażarka laboratoryjna umożliwia bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych na temperaturę, materiałów wybuchowych a także...

  sprawdź
 • Podwójne

  Podwójne

  Podwójna zamrażarka laboratoryjna wykorzystywana jest w laboratoriach o dużych potrzebach przechowywania. Próby magazynowane są w temperaturach...

  sprawdź
 • Skrzyniowe

  Skrzyniowe

  Skrzyniowe zamrażarki laboratoryjne to sprzęt, który wykazuje jednokompresowy system chłodzenia, dzięki temu zużywa mniejszą ilość energii przy...

  sprawdź

Zamrażarki laboratoryjne pozwalają na  bezpieczne magazynowanie produktów wrażliwych na zmiany temperatury, a wymagających mrożenia, materiałów wybuchowych, a także łatwopalnych z którymi stykamy się w pracy laboratoryjnej. Cześć oferowanych zamrażarek jest w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) tzw. spark free. Zapewnienie takich warunków zapewnia stabilizacje przechowywanego materiału i możliwość jego bezpiecznego używania w przyszłości. Standardowe wyposażenie każdej zamrażarki zawiera zamek na klucz, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi przez nieuprawnione osoby do wnętrza urządzenia oraz antybakteryjny uchwyt zapobiegający rozwojowi bakterii i zminimalizowaniu ryzyka kontaminacji podczas otwierania zamrażarki. W obecnym czasie pojawiły się na rynku również  zamrażarki laboratoryjne na zamek kodowy, który chroni dostęp do zamrażarki przed nieuprawnionymi osobami. W naszej szerokiej  ofercie posiadamy zamrażarki kompaktowe, zamrażarki pojedyncze, a także zamrażarki podwójne czyli zbudowane z dwóch niezależnych komór. Dwie niezależne komory stanowią rozwiązanie bardzo wygodne gdyż z jednej strony zapewniają nam dwa niezależne źródła przechowania materiału w komorze w różnych temperaturach.  Nasze zamrażarki laboratoryjne charakteryzują się wysoką wydajnością w stosunku do zajmowanego miejsca, energooszczędnością, a także ergonomicznym kształtem i wyglądem wpasowującym się do wnętrza. Urządzenia posiadają bardzo dobrą warstwę izolacyjna w postaci pianki poliuretanowej (PUR) która zapewnia doskonała izolację urządzenia podczas jego pracy w laboratorium lub placówce medycznej. Urządzenia oferowane przez nasza firmę posiadają wnętrze ze stali wysokogatunkowej  lub wnętrze wykonane z  tworzywa sztucznego. Część oferowanych przez nas urządzeń posiada system łatwego odszraniana przez wybór na programatorze.  Zamontowane w naszych urządzeniach programatory są łatwe w obsłudze i zapewniają rejestrację alarmów. W naszych wybranych urządzeniach zamontowano też styki potencjałotwórcze, które informują o alarmie, a ich wpięcie z systemem BMS w laboratorium lub placówce szpitalnej  jest niezwykle intuicyjne i bardzo proste. System GSM w zamrażarkach jest w stanie informować nas o przebiegu procesów temperaturowych i wysłać do nas informację w postaci SMS lub e-mail, gdy urządzenie pracuje nieprawidłowo tj. zadana temperatura jest różna od temperatury we wnętrzu urządzenia lub nastąpił też spadek lub odcięcie zasilania elektrycznego. Szereg systemów alarmowych chroni przed zmianami temperatury oraz nieprawidłowym obiegiem powietrza wewnątrz komory urządzenia, tak aby przechowywane próbki zawsze były bezpieczne. Oferowane urządzenia jesteśmy też w stanie spiąć z systemami UPS które stanowią doskonałe wsparcie w przypadku odcięcia napięcia elektrycznego. Ich czas podtrzymania może być długi lub krótki w zależności od preferencji użytkownika i jego oceny wartości przechowywanego materiału, a także dostępnego budżetu przeznaczonego na zakup systemu UPS.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.