PL EN
Wróć

Wyposażenie Banków Mleka

Współpracujemy i wspieramy Banki Mleka Kobiecego. W ramach tej współpracy służymy fachową poradą w doborze i zakupie urządzeń do Banku Mleka z uwagi na to, że promowane są różnorodne formy finansowania, takie jak na przykład rabat przy zakupie oraz w placówce. Wyposażenie Banku Mleka do przede wszystkim kapslarki, butelki, pasteryzatory, sonikatory oraz analizatory składu mleka. Szeroki asortyment wyposażenia Banków Mleka umożliwia odpowiednią analizę zawartości składników odżywczych oraz obróbkę mleka kobiecego, aby zminimalizować straty cennych składników oraz zabezpieczyć przed szkodliwymi drobnoustrojami.
 • Sonikator Miris

  Sonikator Miris

  Producent: Miris

  Nr kat.:

  Wymiary: 52,5 x 36,5 x 24,5 [cm]

  Wyświetlacz: LCD

  sprawdź
 • Pasteryzatory

  Pasteryzatory

  Producent: Sterifeed

  Nr kat.:

  Pojemność: 3 L, 9 L, 18 L

  sprawdź
 • Butelki

  Butelki

  Producent: Sterifeed

  Nr kat.:

  Pojemność: ml, 50, 100, 130, 250, 120, 240

  Inne: Przydatność, Jednorazowa, Wielorazowa

  sprawdź
 • Kapslarka

  Kapslarka

  Producent: Sterifeed

  Nr kat.:

  Opcje: Ręczna, intuicyjna aplikacja

  Zasilanie: 230 V

  sprawdź
 • Analizator składu mleka

  Analizator składu mleka

  Producent: Miris

  Nr kat.:

  Wymiary: 31 x 26 x 9 [Dł x Sz x W] cm

  Waga: 3 kg

  sprawdź
 • Podgrzewacz Miris

  Podgrzewacz Miris

  Producent: Miris

  Nr kat.:

  Zakres temperatur [oC]: od 5 powyżej temperatury otoczenia do 80

  Wymiary: 200 x 215 x 355 [mm]

  sprawdź
 • Podgrzewacz POD 410

  Podgrzewacz POD 410

  Producent: LABOPLAY

  Nr kat.:

  Zakres temperatur [oC]: od 5 powyżej temperatury otoczenia do 40

  Wymiary: 434 x 370 x 250 [mm]

  sprawdź

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.