PL EN

Urządzenia chłodnicze

Urządzenia chłodnicze w laboratorium - na co warto zwrócić uwagę?

Urządzenia chłodnicze pozwalają na uzyskanie niższej od otoczenia temperatury w niewielkiej przestrzeni. Tak przygotowane warunki są wymagane przy wielu procesach. O ile jednak w produkcji lub w warunkach domowych niewielkie odstępstwa nie powodują żadnych problemów, w laboratoriach temperatura musi być utrzymywana w ściśle określonych granicach. Nie jest to jedyne wyzwanie, jakiemu muszą sprostać urządzenia chłodnicze w medycynie i w laboratoriach.

Wykorzystanie urządzeń chłodniczych w laboratoriach i medycynie

Laboratorium posiada zazwyczaj przynajmniej jedną chłodziarkę, w której przechowywane są odczynniki czy wzorce. Osobna szafa chłodnicza służy do przechowywania pobranych z terenu próbek, które muszą być przechowywane w określonych normami przepisach. W przypadku precyzyjnego laboratorium pomiarowego konieczne jest wykonywanie pomiarów w wąskim przedziale temperatury otoczenia - ze względu na rozszerzalność cieplną. Dlatego też płytki wzorcowe, o określonej grubości, pozwalające na szybką kalibrację urządzeń pomiarowych, też przechowywane są w urządzeniu chłodniczym. Z kolei w aptekach występuje wiele leków, które trzymane muszą być w lodówkach utrzymujących niskie temperatury. Wszystkie te przykłady wskazują na ogromne wymagania, jakie stawia się systemom chłodniczym w laboratoriach.

Przepisy i normy dotyczące chłodziarek w laboratoriach

Większość wymagań, które stawia się urządzeniom chłodniczym w laboratoriach, wynika wprost z zadań, jakie mają spełniać. Warto jednak zapoznać się także z przepisami prawnymi obejmującymi ten temat, szczególnie w zakresie medycyny. Obowiązujące normy mogą bowiem wyznaczać jeszcze trudniejsze do spełnienia warunki. Najczęściej jednak systemy chłodnicze dla laboratoriów powinny:

  • Posiadać dokładną nastawę temperatury. Najczęściej można wskazać temperaturę do pierwszego miejsca po przecinku.
  • Ustawiona temperatura powinna być utrzymywana z dużą dokładnością, nieprzekraczającą z reguły 0,1°C.
  • Być całkowicie szczelne. Do środka nie mogą przedostawać się zabrudzenia.
  • Posiadać ściśle określoną pojemność, przy której są w stanie utrzymywać pożądane warunki temperaturowe.

W zależności od zastosowania, mogą pojawić się inne wymagania i potrzeby, jakie urządzenia chłodnicze muszą spełniać.

Certyfikaty i standardy są niezbędne w laboratorium, aby zapewnić, że urządzenia chłodnicze są wiarygodne i spełniają wymogi regulacyjne. Certyfikaty takie jak ISO, CE, czy inne specyficzne dla branży, są dowodem na to, że urządzenia zostały przetestowane i zatwierdzone pod kątem jakości i bezpieczeństwa.

Skąd wziąć dobre urządzenia chłodnicze dla laboratoriów?

W przypadku poważnych jednostek laboratoryjnych kupowanie przypadkowych chłodziarek nie wchodzi w grę. Podważenie wiarygodności laboratorium oznacza jego definitywny koniec. Dlatego też urządzenia chłodnicze warto kupować w zaufanym i wiarygodnym miejscu, tak jak w naszej firmie. Doświadczenie w dostarczaniu urządzeń dla laboratorium oznacza także lepsze wsparcie dla klientów w całym procesie sprzedażowym i posprzedażowym tj. z gwarancją dobrego serwisu. Jednocześnie ważne certyfikaty potwierdzać będą wiarygodność wykonywanych pomiarów lub badań. Warto postawić na sprawdzony sprzęt.

Wybór odpowiednich urządzeń chłodniczych dla laboratoriów to decyzja, która ma dalekosiężne konsekwencje. Inwestycja w sprzęt od zaufanych dostawców, którzy nie tylko oferują wysokiej jakości produkty, ale również zapewniają niezbędne wsparcie i serwis, jest kluczowa dla utrzymania standardów i efektywności pracy laboratoryjnej. Warto postawić na sprawdzony i certyfikowany sprzęt, aby zapewnić najlepsze warunki dla prowadzonych badań i eksperymentów.