PL EN
Wróć

Terometry laboratoryjne

 • Termometry cyfrowe

  Termometry cyfrowe

  Termometr cyfrowy działa na zasadzie wpływu temperatury na właściwości elektryczne materiałów wykorzystywanych do budowy czujników. Dużym atutem...

  sprawdź
 • Termohigrometry

  Termohigrometry

  Termohigrometr to przenośny przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniach takich jak magazyny, chłodnie, lodówki...

  sprawdź
 • Termometry szklane

  Termometry szklane

  Termometr szklany inaczej nazywany termometrem cieczowym  to urządzenie pozwalające na pomiar temperatury poprzez pomiar gęstości cieczy. Termometr...

  sprawdź
 • Termometry na podczerwień

  Termometry na podczerwień

  Termometry na podczerwień wyposażone są w celownik laserowy oraz niezawodny alarm dźwiękowy. Urządzenia te umożliwiają dokładny pomiar temperatury...

  sprawdź

Termometr laboratoryjny to sprzęt umożliwiający szybki pomiar temperatury. Nieprzerwanie od lat stosowany jest w każdym laboratorium, gdyż jest to obowiązkowy element wyposażenia. Ze względu na fakt, że rozwój technologiczny idzie bardzo do przodu to forma oraz precyzja działania termometrów laboratoryjnych stale się zmienia, natomiast jego rola pozostaje taka sama. Zakres pomiaru może wynosić od –100°C a nawet do 1200°C. Szeroki zakres pozwala na pomiar wszelkich zachodzących reakcji chemicznych bądź daje możliwość stworzenie odpowiednich warunków temperaturowych.Biorąc pod uwagę, że termometry pracują w bardzo trudnych warunkach muszą być wykonane z tworzywa o dużej wytrzymałości mechanicznej, być szczelne oraz odporne na wodę, kurz jak również brud. W laboratoriach możemy spotkać termometry takie jak: cyfrowe, termohigrometry, szklane oraz na podczerwień. Najczęściej wykorzystywanym podczas różnorodnych doświadczeń termometrem jest termometr szklany. Tego rodzaju termometry laboratoryjne wykonane są ze specjalnego szkła KS 90 bądź jego modyfikacji KS 80. Ta forma pozwała na spełnienie wymogów, które dotyczą zakresu pomiarowego do +400°C. Innego typu termometry do laboratorium mogą posiadać nowoczesną klawiaturę foliową. Ta folia ma za zadanie zabezpieczać urządzenie przed przedostaniem się do jego wnętrza różnorodnych pyłów. Wiele modeli termometrów posiada kompaktową budowę, która umożliwia stosowanie ich w bardzo wąskich naczyniach. Dodatkowo te urządzenia są wyposażone w funkcję automatycznej kalibracji. Termometr laboratoryjny idealnie sprawdza się w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym jak również podczas transportów do kontroli oraz pomiarów temperatur. Zachęcamy do zapoznania się z naszym asortymentem. W naszej firmie zatrudnieni są wykwalifikowani pracownicy, którzy postarają się odpowiedzieć na każde zadane pytanie.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.