PL EN
Wróć

Szafy chłodnicze z zabezpieczeniem EX

 • Ze sterowaniem mechanicznym

  Ze sterowaniem mechanicznym

  Producent: Liebherr

  Nr kat.:

  Pojemność: 180 L, 240 L, 333 L, 554 L

  Waga: 41 kg, 53 kg, 64 kg, 84 kg

  sprawdź
 • Ze sterowaniem elektronicznym

  Ze sterowaniem elektronicznym

  Producent: Liebherr

  Nr kat.:

  Pojemność: 141 L, 360 L

  Waga: 41 kg, 74 kg

  sprawdź

Szafy chłodnicze z zabezpieczeniem EX służą do przechowywania materiałów wybuchowych i łatwopalnych, które powszechnie stosuje się w laboratoriach chemicznych, produkcji przemysłowej lub innych laboratoriach specjalistycznych. Szafy chłodnicze z zabezpieczeniem Ex można również wykorzystać do pracy w miejscach, które są zagrożone wybuchem. Na hali produkcyjnej, w laboratoriach obok takich miejsc przechowywane lub wykorzystywane są materiały i substancje, które bardziej podatne są na zapalenie lub wybuch. Do takich substancji należą między innymi łatwopalne ciecze jak benzyna, rozcieńczalniki, alkohole czy gazy palne jak propan butan czy wodór. Często również potencjalne zagrożenie wybuchowe mogą wywoływać unoszące się w powietrzu pyły. W takim niebezpiecznym środowisku najmniejsze bodźce energetyczne — iskry elektryczne, iskry wytwarzane mechanicznie, iskry elektrostatyczne czy gorące powietrze może stać się źródłem zapłonu, doprowadzić do wybuchu i spowodować bezpośrednie zagrożenie życia pracowników. Tego typu strefy, w których występuje bezpośrednie lub potencjalne zagrożenie wybuchem, nazywane są strefami EX i w takich strefach bezwzględnie powinno stosować się urządzenia przystosowane do pracy w zagrożonych wybuchem warunkach. Oferowane przez nas szafy posiadają wnętrze antyiskrowe, co oznacza, że tylko wewnątrz urządzenia można bezpiecznie przechowywać substancje mogące ulec wybuchowi. Szafy chłodnicze z zabezpieczaniem Ex działają zgodnie z normą bezpieczeństwa dyrektywy UE 94/9/WE (ATEX 95). Zabezpieczenie EX chroni przed wybuchem, który powstaje na skutek kontaktu substancji palnych z powietrzem bądź z innymi substancjami utleniającymi w odpowiednim stężeniu. Urządzenia wyposażone są  w moduł elektroniczny lub mechaniczny oraz wyposażone są w anty-iskrowe zabezpieczenia. W naszej ofercie znajdą Państwo szafy ze sterowaniem mechanicznym oraz elektronicznym. Zakres temperatury oferowanych sza ze sterowaniem mechanicznym wynosi +1°C do +15°C. Urządzenia posiadają automatyczne odszranianie, zewnętrzny wyświetlacz temperatury oraz możliwość zabezpieczenia wnętrza za pomocą zamka. Pojemności oferowanych szaf chłodniczych z wnętrzem antyiskrowym ze sterowaniem mechanicznym wynosi od stu osiemdziesięciu do ponad pięciuset pięćdziesięciu litrów. W urządzeniach tych, aby zapobiec gromadzeniu się ładunków na półkach, są one wykonane ze szkła bezpiecznego. Urządzenia ze sterowaniem elektronicznym występują w dwóch pojemnościach – 141 oraz 340 litrów. Wnętrza spełniają wymagania bezpieczeństwa dyrektywy UE 94/9/WE (ATEX 95). Działają w zakresie temperatur +3°C do +16°C, posiadają automatyczne odszranianie i szereg alarmów informujących o nieprawidłowościach pracy np. alarm temperatury, alarm otwartych drzwi czy alarm awarii zasilania po przywróceniu zasilania. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i składania zapytań. Oprócz sprzedaży urządzeń oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń. Wykonujemy mapowanie komór, przeglądy oraz inne czynności serwisowe.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.