PL EN
Wróć

Cylindry

 • Cylinder Nesslera, niski

  Cylinder Nesslera, niski

  Producent: Archem, Megan

  Nr kat.:

  Pojemność: 50ml, 100ml, 150ml

  Opcje: bez wylewu, z wylewem

  sprawdź
 • Cylinder Nesslera, wysoki

  Cylinder Nesslera, wysoki

  Producent: Archem, Megan

  Nr kat.:

  Pojemność: 50ml, 100ml, 150ml

  Opcje: bez wylewu, z wylewem

  sprawdź
 • Cylinder miarowy PMP ze skalą klasa A

  Cylinder miarowy PMP ze skalą klasa A

  Producent: Vitlab

  Nr kat.:

  Pojemność: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

  sprawdź
 • Cylinder miarowy PMP wysoki ze skalą klasa A

  Cylinder miarowy PMP wysoki ze skalą klasa A

  Producent: Vitlab

  Nr kat.:

  Pojemność: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

  sprawdź
 • Cylinder miarowy PP ze skalą klasa B

  Cylinder miarowy PP ze skalą klasa B

  Producent: Vitlab

  Nr kat.:

  Pojemność: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

  sprawdź
 • Cylinder miarowy PP wysoki, ze skalą klasa B

  Cylinder miarowy PP wysoki, ze skalą klasa B

  Producent: Vitlab

  Nr kat.:

  Pojemność: 10 mg, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

  sprawdź
 • Cylinder miarowy SAN niski klasa B

  Cylinder miarowy SAN niski klasa B

  Producent: Vitlab

  Nr kat.:

  Pojemność: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

  sprawdź
 • Cylinder miarowy SAN wysoki klasa B

  Cylinder miarowy SAN wysoki klasa B

  Producent: Vitlab

  Nr kat.:

  Pojemność: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

  sprawdź
 • Cylinder miarowy PP, niski

  Cylinder miarowy PP, niski

  Producent: Vitlab

  Nr kat.:

  Pojemność: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

  sprawdź
 • Cylinder hydrometryczny

  Cylinder hydrometryczny

  Producent: Vitlab

  Nr kat.:

  Pojemność: 500 ml

  sprawdź
 • Cylinder miarowy wysoki klasa A

  Cylinder miarowy wysoki klasa A

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

  Podział skali: 0,2, 0,5, 1

  sprawdź
 • Cylinder miarowy wysoki klasa A korek PE

  Cylinder miarowy wysoki klasa A korek PE

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

  Opis: NS 10/19, NS 14/23, NS 19/23, NS 24/29, NS 29/32, NS 34/35, NS 45/40

  sprawdź

Cylinder miarowy to naczynie laboratoryjne stosowane do odmierzania określonej objętości cieczy. Cylinder posiada plastikową lub szklaną nóżkę oraz wylew ułatwiający przelewanie z niego odmierzonej cieczy. Niektóre rodzaje cylindrów miarowych posiadają na otwartym końcu szlif, ale nie posiadają wylewu, aby cylinder miarowy można było zamykać korkiem lub bezpośrednio łączyć z innymi elementami potrzebnej aparatury w laboratorium. W sprzedaży posiadamy szeroką ofertę cylindrów miarowych o różnorodnych pojemnościach od 5 ml do 2000 ml. Nasze cylindry miarowe produkowane są z zachowaniem najwyższej jakości standardów i mogą służyć przez wiele lat w codziennej pracy laboratoryjnej.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.