PL EN
Wróć

Chłodziarki farmaceutyczne

lodówki medyczne, lodówki na leki, lodówki na szczepionki
 • Kompaktowe do 160 litrów

  Kompaktowe do 160 litrów

  Kompaktowe chłodziarki farmaceutyczne Labcold, Lec Medical, Liebherr. Kompaktowe chłodziarki farmaceutyczne zaprojektowane zostały do bezpiecznego...

  sprawdź
 • Pojedyncze do 600 litrów

  Pojedyncze do 600 litrów

  Pojedyncze chłodziarki farmaceutyczne Labcold Lec Medical Aged Kompaktowe chłodziarki farmaceutyczne zostały zaprojektowane do bezpiecznego przechowywania...

  sprawdź
 • Podwójne do 1400 litrów

  Podwójne do 1400 litrów

  Podwójne chłodziarki farmaceutyczne zostały zaprojektowane w oparciu o najnowsze technologie tak, aby w pełni bezpiecznie przechowywać leki i...

  sprawdź

Chłodziarki farmaceutyczne oferowane przez naszą firmę spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Podstawowy ich cel to zapewnienie bezpiecznego przechowywania preparatów w odpowiedniej temperaturze do czasu szczepień jakimi są szczepionki lub leki podawane pacjentom. W ofercie naszej firmy znajdą Państwo profesjonalne lodówki medyczne wysokiej jakości idealnie sprawdzające się w farmacji i jako chłodziarki do szczepionek w przychodniach i szpitalach, a także hurtowniach farmaceutycznych. Lodówki na leki które są oferowane przez nas charakteryzują się różną pojemnością dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych klientów, tak aby optymalnie wykorzystać pojemność komory jaką oferują nasze urządzenia. W naszej ofercie znajdą Państwo lodówki medyczne w pojemności od 36 litrów nawet do  500 litrów dla centrów szczepień lub hurtowni farmaceutycznych, które przechowują duże ilości szczepionek. Jednak najpopularniejsze są często poszukiwane przez klientów małe 36-litrowe urządzenia, które można nawet zawiesić na ścianie, przez co lodówka do szczepionek nie zajmuje dużo miejsca w punktach szczepień. Jest to ważne, zwłaszcza w przypadku niewielkich laboratoriów i przychodni, zwłaszcza tam gdzie brakuje miejsca na kolejne lodówki medyczne, a występują restrykcyjne warunki przechowywania szczepionek, odczynników, próbek itp. W ofercie posiadamy chłodziarki medyczne kompaktowe, pojedyncze i podwójne. Każda z oferowanych przez nas chłodziarek medycznych zaopatrzona została w czytelny wyświetlacz temperatury informujący o parametrach panujących w danym urządzeniu, a także informujący o stanach alarmowych. Większość ofertowych przez nas urządzeń posiada styki bezpotencjałowe umożliwiające podłączanie urządzeń do zewnętrznych systemów monitoringu urządzeń. Niektóre z naszych lodówek farmaceutycznych posiadają możliwość zapisu na nośniku zewnętrznym danych temperaturowym bezpośrednio z  komory urządzenia, co zapewnia jego zgodność z wymaganiami dokumentacji danych z chłodzenia np.: szczepionek. Wówczas to użytkownik posiada pewność, iż jego urządzenie pracowało cały czas z zadaną temperaturą i przechowywany materiał był cały czas w zadanej temperaturze. Często nasze lodówki farmaceutyczne wyposażone zostają w system monitoringu z wykorzystaniem modułu GSM który z kolei ma poinformować użytkownika o zmianie parametrów pracy lodówki do szczepionek podczas pracy  urządzenia. W przypadku zmiany temperatury lub zaniku napięcia użytkownik otrzymuje komunikat SMS ze stanów alarmowych z urządzenia i ma wówczas informację, iż urządzenie wymaga jego interwencji. Odpowiednie przechowywanie szczepionek w zadanej temperaturze jest bardzo istotne dla zachowania ich aktywności biologicznej przed podaniem pacjentowi. Lodówka na szczepionki musi być na wyposażeniu każdego punktu szczepień i to nie taka zwykła chłodziarka domowa dostępna w sklepach AGD, gdzie amplituda temperatury w komorze urządzenia podczas jej pracy jest zbyt duża, przez co przechowywany lek może ulec zniszczeniu, a gdy jest to materiał jakim są szczepionki, powinna być to lodówka specjalistyczna farmaceutyczna, z odpowiednim zabezpieczeniem tj. obowiązkowym systemem alarmów w przypadku zmiany parametrów pracy lodówki ( zanik napięcia, wzrost temperatury w komorze)  i zapewniać  kontrolę wszelkich stanów alarmowych. Takie urządzenia zapewniają również większą stabilność temperatury oraz jej jednorodność we wnętrzu  we wnętrzu komory w którym przechowywany jest materiał biologiczny jakim są szczepionki.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.