Wróć

Wagi laboratoryjne

 • Wagi analityczne

  Wagi analityczne

  Waga analityczna wykorzystywana jest w każdym laboratorium do rutynowego użytkowania. Waga umożliwia ważenie przedmiotów z bardzo dużą dokładnością...

  sprawdź
 • Wagi precyzyjne

  Wagi precyzyjne

  Waga precyzyjna wykorzystywana jest w każdym laboratorium, a także przy lżejszych pracach w przemyśle. Posiada szeroki zakres udźwigów, zapewnia...

  sprawdź
 • Wagosuszarki

  Wagosuszarki

  Wagosuszarka to urządzenie używane do pomiarów w laboratoriach. Stosowane jest do wyznaczania wilgotności względnej próbek materiałów. Określa...

  sprawdź
Waga laboratoryjna to urządzenie służące do precyzyjnego wyznaczania masy substancji stałych i cieczy wykorzystywanych w praktyce laboratoryjnej. W laboratoriach najczęściej wykorzystuje się system wag precyzyjnych. Mechanizm ten działa na zasadzie pomiaru kąta skręcenia włókien kwarcowych, które są tłumione mechanicznie lub pneumatycznie w celu przyśpieszenia pomiaru. Dzięki właściwemu połączeniu wydajności i zastosowanych w wadze aplikacji, stanowią one doskonałe narzędzie do wykonywania prostych ważeń zarówno w wymagających dokładności laboratoriach jak i w działających w trudnych warunkach zakładach przemysłowych. W ofercie posiadamy wagi precyzyjne, analityczne, wagosuszarki a także wszelakie akcesoria do wag takie jak np. zapasowe szalki i odważniki. Zakup wagi laboratoryjnej jest zadaniem niełatwym. Nade wszystko należy zwrócić uwagę na parametry jakie są nam potrzebne w codziennej pracy w laboratorium. Jednym z podstawowych parametrów jest odpowiednia obudowa - powinna zapewniać stabilność i dobrą przyczepność do podłoża. Przy używaniu wagi laboratoryjnej niezbędny jest też odpowiedni stół wagowy, który zapewni nam stabilność pomiaru i pozwoli na właściwą stabilizację wagi w miejscu gdzie dokonujemy ważenia. Poza tym waga powinna posiadać ważną legalizację, oraz mieć zdefiniowany zakres temperaturowych w jakim dana waga może pracować tj. dokładnie opisaną temperaturę pracy. Nie zapominajmy bowiem, że różnice temperatur w jakich pracuje nasza waga mogą wpływać na wynik ważenia co w przypadku wag ma duże znaczenie.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.