PL EN
Wróć

Cieplarki laboratoryjne

 • Cieplarki z naturalnym obiegiem powietrza

  Cieplarki z naturalnym obiegiem powietrza

  Cieplarki z naturalnym obiegiem powietrza umożliwiają ogrzewanie prób przy swobodnym przepływie powietrza w komorze cieplnej. Dzięki zastosowaniu...

  sprawdź
 • Cieplarki z wymuszonym obiegiem powietrza

  Cieplarki z wymuszonym obiegiem powietrza

  Cieplarki z wymuszonym obiegiem powietrza to urządzenia, które w krótkim czasie osiągają pożądaną temperaturę wewnątrz komory roboczej. Wymuszony...

  sprawdź
 • Cieplarki z chłodzeniem

  Cieplarki z chłodzeniem

  Cieplarki z chłodzeniem przeznaczone są do suszenia i wygrzewania prób umożliwiając precyzyjną zmianę temperatury z fazy nagrzewania do fazy...

  sprawdź
 • Inkubatory z wytrząsaniem

  Inkubatory z wytrząsaniem

  Inkubator z wytrząsaniem to sprzęt niewielkich rozmiarów, który zmieści się w każdym miejscu. Jest niezwykle wydajny – pracuje nieprzerwanie...

  sprawdź

Cieplarka laboratoryjna jest wysoce dokładnym urządzeniem zaprojektowanym do prowadzenia procesów inkubacji w laboratoriach klinicznych, przemysłowych, technologicznych oraz kontroli jakości. Mikroprocesorowy system kontroli temperatury w cieplarkach pozwala precyzyjnie utrzymywać zadany poziom temperatury w komorze cieplarki niezależnie od warunków zewnętrznych. Cieplarka laboratoryjna standardowo wyposażona jest w podwójne drzwi, co umożliwia podglądanie próbki we wnętrzu inkubatora. Wewnętrzne drzwi są wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego, umożliwiają one kontrolę wzrokową procesów zachodzących we wnętrzu cieplarki bez straty ciepła oraz bez zaburzania procesów inkubacji. W naszej ofercie dostępne są cieplarki laboratoryjne z naturalnym obiegiem powietrza, wymuszonym obiegiem powietrza, cieplarki z chłodzeniem oraz inkubatory z wytrząsaniem.  Oferowane przez nas urządzenia zapewniają  prawidłowe wykonanie badań z przy użycia specjalistycznych cieplarek, które będą w stanie zagwarantować optymalne warunki pracy temperaturowej, a także ograniczyć wpływ czynników zewnętrznych podczas prowadzonych procesów. Cieplarka określana jest często mianem inkubatora. W praktyce  urządzenia te stanowią rodzaj komory hodowlanej służącej do zapewnienia niezmiennych warunków podczas inkubacji próbek. Warto również wspomnieć, iż nowoczesne cieplarki umożliwiają niezwykle dokładne sterowanie i utrzymywanie zadanej temperatury, a także innych czynników wpływających na przebieg procesów, jak np. wydajności wentylatora. Szeroka oferta cieplarek dostępnych w naszym portfolio umożliwi Państwu znalezienie urządzenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.