PL EN
Wróć

Chłodziarki laboratoryjne

 • Kompaktowe

  Kompaktowe

  Kompaktowe chłodziarki laboratoryjne umożliwiają bezpieczne przechowywanie produktów wrażliwych na zmiany temperatur zajmując przy tym niewiele...

  sprawdź
 • Pojedyncze

  Pojedyncze

  Pojedyncze chłodziarki laboratoryjne ułatwiają bezpieczne magazynowanie produktów czułych na wahania temperaturowe zajmując przy tym niewiele...

  sprawdź
 • Podwójne

  Podwójne

  Podwójne chłodziarki laboratoryjne umożliwiają bezpieczne przechowywanie produktów wrażliwych na zmiany temperatur. Charakteryzują się dużą pojemnością,...

  sprawdź
 • Panel kontrolny xPRO i standard

  Panel kontrolny xPRO i standard

  Producent: EVERmed

  Nr kat.:

  sprawdź

Chłodziarka laboratoryjna służy do bezpiecznego przechowywania substancji wrażliwych na temperaturę, materiałów wybuchowych (Chłodziarki laboratoryjne z ATEX) i łatwopalnych. Oferowane chłodziarki laboratoryjne wyposażono w liczne funkcje pozwalające na optymalne przechowywanie wrażliwych próbek, substancji chemicznych i materiałów do celów badawczych. Większość oferowanych przez nas chłodziarek laboratoryjnych posiada wbudowany wentylator dla zwiększenia jednorodności temperatury we wnętrzu chłodziarki. Umożliwia nam to, iż powietrze w chłodziarce jest ciągle poddawane ruchom co z kolei wymusza jego jednorodność pod względem temperaturowym. Precyzyjny moduł elektroniczny umożliwia wyjątkowo dokładną regulację temperatury, który na bieżąco reaguje na zmiany temperatury otoczenia i innych warunków. Chłodziarki wyposażone są w skuteczną izolację termiczną z pianki poliuretanowej (PUR) oraz wbudowany jest w nie dynamicznym układem chłodzenia zapewnia optymalne warunki przechowywania materiału. Wnętrze oferowanych przez nas chłodziarek może być wykonane ze stali wysokogatunkowej ( ANSI) lub też z tworzywa odpornego na ścieranie. Tworzywo zapewnia nam mniejsze prawdopodobieństwo szronienia we wnętrzu natomiast stal we wnętrzu jest bardziej odporna na ew. uderzenia lub wgniecenia podczas użytkowania chłodziarek. W ofercie dostępne są chłodziarki laboratoryjne i szafy chłodnicze o drzwiach pełnych lub przeszklonych. Drzwi przeszklone zapewniają łatwy podgląd materiału który jest przechowywany w lodówce. Natomiast drzwi pełne są stosowane tam gdzie jest konieczność przechowywania  materiału wrażliwego na światło i promieniowanie UV. Jeżeli zależy nam na przechowywaniu materiału w stabilniejszych warunkach powinniśmy wybrać drzwi pełne. W ofercie posiadamy między serie urządzeń oferowanych przez różnych producentów, tak aby optymalnie dobrać urządzenie do potrzeb naszych klientów. Wiele z oferowanych przez nas urządzeń posiada standardowo możliwość zapisu na nośniku zewnętrznym danych temperaturowym w komorze urządzenia, co zapewnia jego zgodność z wymaganiami SANPID, a także stanowi dowód na to jakie warunki temperaturowe panowały w urządzeniu podczas np. awarii zasilania i jak wówczas urządzenie powracało do standardowych warunków pracy, czyli zadanej temperatury. Gdy przechowywany materiał jest bardzo wrażliwy na zmianę warunków temperaturowych ma to niezmiernie duże znaczenie. W przypadku awarii ważne jest zastosowanie systemu GSM monitorującego stan parametrów urządzenia takich jak:  temperatura we wnętrzu urządzanie oraz jej fluktuacje od zadanego przedziału temperaturowego oraz w przypadku awarii o poinformowaniu użytkowania o problemie. Taka informacja może być wysłana e-mailem lub na telefon komórkowy w postaci wiadomości tekstowej SMS. Wyposażenie chłodziarek w urządzenia GSM staje się  standardem co jest niezwykle ważne w kontroli przechowywania materiałów wymagających stałych warunków temperaturowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.