Wróć

Wirówki laboratoryjne

 • Wirówki seria 352

  Wirówki seria 352

  Producent: MPW

  Nr kat.:

  Pojemność: 1000 ml

  Inne: z wentylacją, z chłodzeniem, z grzaniem i chłodzeniem

  sprawdź
 • Wirówki seria 260

  Wirówki seria 260

  Producent: MPW

  Nr kat.:

  Pojemność: 500 ml

  Inne: z wentylacją, z chłodzeniem, z grzaniem i chłodzeniem

  sprawdź
 • Wirówki seria 54/55/56

  Wirówki seria 54/55/56

  Producent: MPW

  Nr kat.:

  Pojemność: 90 ml, 48 ml

  Inne: Obroty 3500 lub 5800, Obroty 14500, Obroty 6000

  sprawdź
 • Wirówki seria 380

  Wirówki seria 380

  Producent: MPW

  Nr kat.:

  Pojemność: 1,6l

  Inne: z wentylacją, z chłodzeniem

  sprawdź
 • Wirówka MPW M-UNIVERSAL

  Wirówka MPW M-UNIVERSAL

  Producent: MPW

  Nr kat.:

  Pojemność: 500 ml, 24 kapilary

  Moc: 220 W

  sprawdź
 • Wirówka MPW M-DIAGNOSTIC

  Wirówka MPW M-DIAGNOSTIC

  Producent: MPW

  Nr kat.:

  Pojemność: 500 ml, 12 kart żelowych

  Moc: 190 W

  sprawdź
 • Wirówki MPW M-SCIENCE

  Wirówki MPW M-SCIENCE

  Producent: MPW

  Nr kat.:

  Pojemność: 100 ml, 24 x kapilary

  Moc: 220 W

  sprawdź
 • FRONTIER 5000 MULTI-PRO

  FRONTIER 5000 MULTI-PRO

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Zakres prędkości [rpm]: 200 rpm – 18 000 rpm, 200 rpm – 15 000 rpm, 200 rpm – 16 000 rpm, 200 rpm – 14 000 rpm, 200 - 16000 rpm

  Opcje: Maksymalna względna siła odśrodkowa - 23 542 g, Maksymalna względna siła odśrodkowa - 21 379 g, Maksymalna względna siła odśrodkowa - 24 325 g, Maksymalna względna siła odśrodkowa: 18 624 g, Maksymalna względna siła odśrodkowa: 23 542 g, Maksymalna względna siła odśrodkowa: 24325 g

  sprawdź
 • FRONTIER 5000 MULTI

  FRONTIER 5000 MULTI

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Zakres prędkości [rpm]: 200 rpm – 6 800 rpm, 200 rpm – 6 000 rpm

  Opis: Maksymalna względna siła odśrodkowa 4 445 g, Maksymalna względna siła odśrodkowa 4 427 g

  sprawdź
 • FRONTIER 5000 MICRO

  FRONTIER 5000 MICRO

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Zakres prędkości [rpm]: 200 rpm – 13 500 rpm, 200 rpm – 15 200 rpm

  Opcje: Maksymalna względna siła odśrodkowa 17 317 g , Maksymalna względna siła odśrodkowa 21 953 g

  sprawdź
 • FRONTIER 5306 MINI

  FRONTIER 5306 MINI

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Zakres prędkości [rpm]: 0 rpm – 6 000 rpm

  Opis: Maksymalna względna siła odśrodkowa 2 000 g

  sprawdź
 • FRONTIER

  FRONTIER

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Opis: zwiększają funkcjonalność wirówek

  sprawdź

Wirówka laboratoryjna stosowana jest na szeroką skalę w laboratoriach biochemicznych, medycznych, przemysłowych oraz innych. Ma ona zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność rozdziału małej ilości badanego preparatu na składniki o różnych gęstościach. Wirówka laboratoryjna dokonuje rozdzielenia zawiesin i emulsji w wyniku wprowadzenia w szybki ruch obrotowy substancji, co powoduje stałe przyspieszenie zwiększając w ten sposób prędkość sedymentacji (opadania). Wirówka zapewnia maksymalną prostotę i łatwość obsługi. Szeroki zakres dostępnych wirników oraz pozostałych elementów wyposażenia gwarantuje uniwersalność zastosowań oraz wysoką precyzję procesu wirowania. Wydajne i wszechstronne wirówki uniwersalne do zastosowań laboratoryjnych są podstawa prowadzonych procesów w laboratoriach. Wraz z  połączeniem z naszą ofertą wirników i akcesoriów można każda wirówkę dostosowywać do konkretnych zastosowań, aby umożliwić ich wydajną pracę. Dla przykładu niektóre wirniki zostały tak opracowane, aby z myślą o wygodzie pracy użytkowania, w związku z czym można je założyć/zdemontować w kilku prostych krokach, tak aby użytkownicy uzyskali łatwy dostęp do swoich próbek. Niezwykłą popularnością pośród naszych klientów cieszą się też wirówki seri „mini” do szybkich i prostych zastosowań w naukach przyrodniczych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo ofertę wirówek od znanych i sprawdzonych producentów takich jak firma MPW oraz firmy Ohaus.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.