PL EN
Wróć

Łaźnie wodne

 • Łaźnie wodne LAUDA

  Łaźnie wodne LAUDA

  Łaźnie wodne serii HYDRO firmy Lauda przeznaczone są do podgrzewania i odparowywania mieszanin i substancji w kąpieli wodnej. Zakres pracy od...

  sprawdź
 • Jednokomorowe Laboplay

  Jednokomorowe Laboplay

  Łaźnie wodne jednokomorowe to urządzenia wykorzystywane na szeroką skalę do procesów wysokotemperaturowych. Łaźnia ta posiada pojedynczą komorę...

  sprawdź
 • Dwukomorowe Laboplay

  Dwukomorowe Laboplay

  Łaźnie wodne dwukomorowe umożliwiają jednoczesną pracę w dwóch niezależnych komorach. Cechą charakterystyczną tych urządzeń są dwa niezależne...

  sprawdź
 • Rzędowe Laboplay

  Rzędowe Laboplay

  Łaźnie rzędowe posiadają otwory do stanowisk usytuowane rzędowo, co umożliwia łatwy i szybki dostęp. W naszej ofercie posiadamy łaźnie rzędowe...

  sprawdź
 • Łaźnie wodne bez cyrkulacji

  Łaźnie wodne bez cyrkulacji

  Łaźnie wodne bez cyrkulacji służą do wygrzewania próbek  w środowisku o stałej i stabilnej temperaturze wody. Łaźnia nie posiada funkcji cyrkulacji...

  sprawdź
 • Łaźnie wodne z cyrkulacją

  Łaźnie wodne z cyrkulacją

  Łaźnie wodne z cyrkulacją wyposażone są w mechaniczną pompę umożliwiającą sprawną cyrkulację wewnątrz komory. Dzięki zastosowaniu przepływu temperatura...

  sprawdź
 • Łaźnie wodne z wytrząsaniem

  Łaźnie wodne z wytrząsaniem

  Łaźnie wodne z wytrząsaniem to urządzenia, które są wykorzystywane do wygrzewania prób w kąpieli wodnej z naciągiem sprężynowym przy użyciu naczyń...

  sprawdź
 • Łaźnie analogowe

  Łaźnie analogowe

  Łaźnie analogowe są przeznaczone do ogrzewania prób płaszczem wodnym wykorzystywanych w badaniach analityczno-medycznych, mikrobiologicznych,...

  sprawdź
 • Łaźnie wodne cyfrowe

  Łaźnie wodne cyfrowe

  Łaźnie wodne cyfrowe to urządzenia do wygrzewania materiałów wykorzystujące technologię cyfrową. Zastosowana technologia pozwala na utrzymanie...

  sprawdź
 • Łaźnie do osocza

  Łaźnie do osocza

  Łaźnie do osocza mają za zadanie rozmrozić je w odpowiedniej temperaturze w kąpieli wodnej oraz we właściwym perforowanym statywie, który mieści...

  sprawdź
 • Łaźnie olejowe

  Łaźnie olejowe

  Łaźnie olejowe służą do przeprowadzania procesów chemicznych, farmaceutycznych oraz biologicznych w kąpieli oleju z możliwością regulacji temperatury...

  sprawdź
 • Łaźnie butyrometryczne

  Łaźnie butyrometryczne

  Łaźnie butyrometryczne są przeznaczone do termostatowania prób w kąpieli wodnej przy użyciu butyrometrów w przystosowanym do tego celu statywie....

  sprawdź
 • Łaźnia wodna piknometryczna

  Łaźnia wodna piknometryczna

  Łaźnie wodne piknometryczne umożliwiają staranne wygrzewanie prób w piknometrach o różnych pojemnościach. Wewnątrz obszaru roboczego utrzymuje...

  sprawdź
 • Cyrkulatory agregatorowe z grzaniem

  Cyrkulatory agregatorowe z grzaniem

  Przeznaczeniem cyrkulatorów agregatorowych z grzaniem jest schładzanie płynów w autonomicznych urządzeniach laboratoryjnych do temperatury niższej...

  sprawdź
 • Łaźnie wodne IKA

  Łaźnie wodne IKA

  sprawdź

Łaźnia wodna służy do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę z bardzo wysoką dokładnością, sięgającą nawet +/-0,2 °C w obszarze roboczym. Substancje nagrzewane są poprzez zewnętrzne źródło ciepła, które przekazywane jest przez ścianki naczynia do podgrzewanej substancji. Aby łaźnia spełniała swoją funkcję ważne jest, aby ciecz znajdująca się w łaźni była wyraźnie powyżej cieczy znajdującej się wewnątrz danego naczynia laboratoryjnego. Najczęściej na łaźni wodnej ogrzewa się substancje umieszczone w szklanych naczyniach laboratoryjnych takim jak: kolby kuliste okrągłodenne z wąskimi szyjkami, zlewki, probówki oraz parownice. Niektóre modele wyposażone są w mieszadło cyrkulacyjne oraz system wymuszonej cyrkulacji wody. W naszej ofercie posiadamy łaźnie wodne, łaźnie olejowe, łaźnie piaskowe. Łaźnie wodne osiągają temperaturę nie wyższą niż 100 stopni Celsjusza, gdyż jest to uwarunkowane temperaturą wrzenia wody. W ofercie naszej firmy znajdą Państwo łaźnie najbardziej znanych zagranicznych producentów np. Lauda, czy IKA. Posiadamy w ofercie łaźnie jednokomorowe, łaźnie dwukomorowe, łaźnie rzędowe, (które są długie i wąskie) łaźnie do rozmrażania osocza, łaźnie butyrometryczne czy piknometryczne. Łaźnie mogą być wyposażone w cyfrowe sterowanie i wyświetlacz, lub tez mogą posiadać sterowanie analogowe. Łaźnie jakie posiadamy w naszej ofercie mogą posiadać bardzo wiele rozmiarów - od kilku litrów, do pojemności nawet kilkudziesięciu litrów, mogą być standardowo wyposażone w fajerki, na których bardzo łatwo umieszcza się kolby okrągłodenne. Łaźnie również mogą posiadać cyrkulacje medium – tzw. łaźnie cyrkulacyjne, które zapewniają lepszy rozkład temperatury, oraz łaźnie które takiej opcji nie posiadają. Niektóre z łaźni mogą posiadać zbiornik wykonany z pleksi, który ułatwia oglądanie przebiegu procesu wewnątrz komory.Niektóre z łaźni mogą posiadać wbudowany regulator poziomu wody w wannie, co zapobiega uszkodzeniu urządzenia np. w przypadku braku wody bądź podczas jej nadmiernego odparowania. Opcjonalnie niektóre z modeli mogą posiadać pokrywę, która dodatkowo zapobiega szybkiej utracie wody z komory podczas pracy urządzenia. Pokrywa taka może być wykonana ze stali nierdzewnej lub z przeźroczystej pleksi, ułatwiającej obserwację zachodzących procesów. Jako dodatkowe wyposażenie do łaźni wodnej oferujemy państwu różnego rodzaju stojaki, statywy (na różne szło laboratoryjne), osłony grzałki, pokrywy i inne wykonywane na zamówienie elementy ze stali nierdzewnej.Bardziej dokładne urządzenia posiadają nastawę temperatury z dokładnością nawet do 0,1°C, mogą posiadać również możliwość programowania, a temperatura wewnątrz łaźni jest mierzona za pomocą niezależnego czujnika temperatury. Sterowanie pozwala na zapis wielu najczęściej wykorzystywanych programów, a także na odłączenie grzałki w danym momencie. Dzięki wbudowanemu zegarowi i kalendarzowi można w tych urządzeniach ustalić automatyczną gotowość do pracy.Zapraszamy Państwa do zadawania zapytań, nasz wykwalifikowany personel pomoże w doborze optymalnego rozwiązania do Państwa potrzeb.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.