PL EN
Wróć

Akcesoria do mebli laboratoryjnych

 • Zlewy laboratoryjne

  Zlewy laboratoryjne

  Producent: Renggli

  Nr kat.:

  Opcje: Dobra odporność na wysokie temperatury, Dobra odporność mechaniczna

  Inne: podwieszane, zlicowane z blatem, nakładane, mocowanie z dołu bądź z góry, zlewy naukładane

  sprawdź
 • Armatura laboratoryjna

  Armatura laboratoryjna

  Producent: Renggli

  Nr kat.:

  Opis: bateria nablatowa, bateria naścienna

  Inne: długość wylewki 30 cm, długość wylewki 19 cm, długość wylewki 15 cm

  sprawdź
 • Zawory do armatury laboratoryjnej

  Zawory do armatury laboratoryjnej

  Producent: Renggli

  Nr kat.:

  Opcje: Zawory pojedyncze, podwójne, poczwórne, 3 strefowe oznaczenie mediów, Kurki z 3 strefowym kątem barwnym, Dostarczane w komplecie

  Inne: montaż stołowy, podwieszany, ścienny, media: tlen, azot, dwutlenek węgla, argon, hel, próżnia, wodór, sprężone powietrze, montaż podwieszany, ścienny, media: gazy palne, niepalne, woda zimna, ciepła, dejonizowana, lodowa

  sprawdź
 • Akcesoria do czyszczenia

  Akcesoria do czyszczenia

  Akcesoria do czyszczenia umożliwiają skuteczną a także bezpieczną pielęgnację powierzchni laboratoryjnych.  Te obszary wymagają nowatorskich...

  sprawdź
 • Odkurzacze CleanRoom

  Odkurzacze CleanRoom

  Odkurzacze Cleanroom to specjalistyczne urządzenia przeznaczone do czyszczenia pomieszczeń o wysokim stopniu czystości, zwanych cleanroom, które...

  sprawdź
 • Wózek jezdny zabiegowy

  Wózek jezdny zabiegowy

  Producent: Bristol Maid

  Nr kat.:

  Opis: wózek z 1 tacką 100mm i 2 tackami 150mm, wózek z 3 tackami 150mm, wózek z 3 tackami 100mm i 1 tacką 150mm, wózek z 4 tackami 100mm, wózek niski z blokadą CAM, pojedyncza kolumna, laminat, wózek niski z blokadą CAM, podwójna kolumna, laminat, wózek standard z blokadą CAM, pojedyncza kolumna, laminat, wózek standard z blokadą CAM, podwójna kolumna, laminat, wózek wysoki z blokadą CAM, pojedyncza kolumna, laminat, wózek wysoki z blokadą CAM, podwójna kolumna, laminat, wózek niski z blokadą CAM, pojedyncza kolumna, przezroczysty akryl, wózek standard z blokadą CAM, pojedyncza kolumna, przezroczysty akryl, wózek wysoki z blokadą CAM, pojedyncza kolumna, przezroczysty akryl, wózek niski z zamkiem elektronicznym, pojedyncza kolumna, laminat, wózek niski z zamkiem elektronicznym, pojedyncza kolumna, przezroczysty akryl, wózek niski z zamkiem elektronicznym, podwójna kolumna, laminat, wózek standard z zamkiem elektronicznym, pojedyncza kolumna, laminat, wózek standard z zamkiem elektronicznym, pojedyncza kolumna, przezroczysty akryl, wózek standard z zamkiem elektronicznym, podwójna kolumna, laminat, wózek wysoki z zamkiem elektronicznym, pojedyncza kolumna, przezroczysty akryl, wózek wysoki z zamkiem elektronicznym, podwójna kolumna, laminat, wózek niski z zamkiem ryglowanym, pojedyncza kolumna, laminat, wózek niski z zamkiem ryglowanym, podwójna kolumna, laminat, wózek standardowy z zamkiem ryglowanym, pojedyncza kolumna, laminat, wózek standardowy z zamkiem ryglowanym, podwójna kolumna, laminat, wózek wysoki z zamkiem ryglowanym, pojedyncza kolumna, laminat, wózek wysoki z zamkiem ryglowanym, podwójna kolumna, laminat, wózek niski z plombą, pojedyncza kolumna, laminat, wózek niski z plombą, pojedyncza kolumna, przezroczysty akryl, wózek niski z plombą, podwójna kolumna, laminat, wózek standard z plombą, pojedyncza kolumna, laminat, wózek standardowy z plombą, pojedyncza kolumna, przezroczysty akryl, wózek standard z plombą, podwójna kolumna, laminat, wózek wysoki z plombą, pojedyncza kolumna, laminat, wózek wysoki z plombą, pojedyncza kolumna, przezroczysty akryl, wózek wysoki z plombą, podwójna kolumna, laminat

  sprawdź
 • Prywatne szafki na leki dla pacjentów

  Prywatne szafki na leki dla pacjentów

  Producent: Bristol Maid

  Nr kat.:

  Opis: drzwi pełne, zamek CAM, dzrwi z panelem Perxpex, zamek CAM, drzwi z panelem Perspex. zamek CAM, drzwi z panelem Perspex, zamek CAM, drzwi pełne, zamek elektroniczny, drzwi z panelem Perspex, zamek elektroniczny, drzwi z panelem Perspex. zamek elektroniczny

  Wymiary: 210 x 155 x 315mm, 310 x 155 x 315mm, 410 x 155 x 315mm

  sprawdź
 • Wózek szpitalny na narzędzia

  Wózek szpitalny na narzędzia

  Producent: Bristol Maid

  Nr kat.:

  Opis: wózek z dwoma małymi płaskimi półkami, wózek z dwoma średnimi płaskimi półkami, wózek z dwoma dużymi, płaskimi półkami, wózek z dwoma XL półkami płaskimi, wózek z dwoma małymi półkami z zagiętymi krawędziami, wózek z dwoma średnimi półkami z zagiętymi krawędziami, wózek z dwoma dużymi półkami z zagiętymi krawędziami, wózek z dwiema XL półkami z zagiętymi krawędziami, wózek z szufladą wyjmowaną, mały, wózek z szufladą wyjmowaną, duży, wózek z szufladą stałą, mały, wózek z szufladą stałą, duży

  sprawdź
 • Szpitalne łóżeczko dziecięce

  Szpitalne łóżeczko dziecięce

  Producent: Bristol Maid

  Nr kat.:

  Wymiary: 940 x 510 x 700-910 mm, 930 x 476 x 775 mm, 950 x 500 x 912 mm

  sprawdź
 • Wózki reanimacyjne - stal miękka

  Wózki reanimacyjne - stal miękka

  Producent: Bristol Maid

  Nr kat.:

  Wymiary: 825 x 575 x 999 mm, 825 x 575 x 1165 mm

  sprawdź

W naszym asortymencie oferujemy szereg akcesoriów do mebli laboratoryjnych pozwalających na kompleksowe wyposażenie laboratoriów. W sprzedaży posiadamy zlewy laboratoryjne, armaturę laboratoryjne a także zawory do armatury. Ponadto posiadamy również szereg akcesoriów do czyszczenia przestrzeni laboratoryjnych. Nasze akcesoria do mebli laboratoryjnych zapewniają skuteczne oraz bezpieczne użytkowanie kompleksu meblowego. Dzięki niemu możliwa jest również profesjonalna pielęgnacja mebli. Zastosowanie nowatorskich i specjalistycznych rozwiązań usprawnia pracę oraz przedłuża żywotność przestrzeni laboratorium.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.