PL EN
Wróć

Liczniki kolonii bakterii

 • Automatyczne liczniki kolonii bakterii

  Automatyczne liczniki kolonii bakterii

  Automatyczne liczniki kolonii bakterii umożliwiają szybkie i efektywne zliczenie kolonii na różnorodnych podłożach, które mogą zostać skonfigurowane...

  sprawdź
 • Manualne liczniki kolonii bakterii

  Manualne liczniki kolonii bakterii

  Manualne liczniki kolonii bakterii to bezpieczne urządzenia stosowane do ekonomicznego zliczania kolonii bakteryjnych oraz bakteriofagowych hodowanych...

  sprawdź

Licznik kolonii bakterii to urządzenie wykorzystywane do oceny mikrobiologicznej, jako metoda instrumentalna umożliwiająca określenie ilości bakterii w badanym materiale. Urządzenie może pracować w oparciu o dwa tryby- zliczanie automatyczne lub półautomatyczne. Liczniki kolonii wykorzystywane są w dziedzinach mikrobiologii żywności oraz dziedzinie środowiskowej wykorzystując podłoże PCA, VRBG lub  MRS. Dzięki zastosowaniu oprogramowania możliwe jest szybkie przeniesienie informacji do komputera w różnych formatach plików. Urządzenia te potrafią przeanalizować wszystkie rozmiary płytek Petriego od średnicy zaledwie 55 mm do 150 mm w przypadku pracy z płytkami Petriego okrągłymi oraz dla płytek kwadratowych w rozmiarze 120mm. Na jednej płytce możemy wychwycić aż do 7 odcieni kolorów kolonii bakteryjnych, a białe światło LED nie powoduje powstawania refleksów i cieni. Zaawansowane oprogramowanie balansuje optymalnie jasnością i kontrastem obrazu pozwalając na uzyskanie aż do 6 różnych kombinacji oświetlenia i tła.W naszej ofercie znajdziecie Państwo urządzenia niesamowicie nowoczesne i zaawansowane technologicznie, a jednocześnie proste w obsłudze. Liczniki kolonii bakterii zapewniają bardzo wysoką dokładność pomiaru oraz powtarzalność wyników. Urządzenia pozwalają na eksport danych w postaci plików Excel™, PDF, jpg, xls oraz mogą być podłączone do systemu LIMS sterującym laboratorium.Liczniki manualne mają znacznie mniej dodatkowych funkcji, co liczniki automatyczne i półautomatyczne, natomiast ich cena znacząco odbiega od ceny urządzeń zaawansowanych. Są one wyposażone w oświetlenie LED, możliwość użycia tzw. ciemnego pola i port umożliwiający eksport danych np. USB, który umożliwia przeniesienie danych bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania. W manualnych licznikach kolonii bakterii ze względu na konieczność dłuższej pracy operatora z urządzeniem bardzo często spotykamy rozwiązania ułatwiające pracę w jednej pozycji – stabilne oparcie dla dłoni. Liczniki kolonii bakterii z manualnym zliczaniem również dostosowane są do różnych rozmiarów płytek Petriego, a zakres zliczania może być nawet do kilku tysięcy CFU. Liczniki takie posiadają tzw. sygnalizatory liczenia z różnym poziomem natężenia dźwięku.W sprzedaży dostępne są również całkowicie manualne liczniki kolonii bakterii z pokrętłem służącym do zerowania i przyciskiem liczącym wskazującym wartości od 0 do 9999. Takie liczniki wyposażone są zwykle dodatkowo w pierścień na palec umożliwiający wygodne trzymanie licznika w dłoni.W zależności od ilości pomiarów i ich rangi dane laboratorium mikrobiologiczne może skorzystać z rozwiązań bardzo prostych – manualnych w cenie nawet kilkudziesięciu złotych za urządzenie, poprzez rozwiązania półautomatyczne, gdzie sam proces liczenia odbywa się przez człowieka, aż do rozwiązań bardzo zaawansowanych technologicznie, gdzie urządzenie samo rozróżnia kolonie bakteryjne, zlicza je i eksportuje do komputera.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.