PL EN
Wróć

Mikroskopy

 • Mikroskopy biologiczne

  Mikroskopy biologiczne

  Mikroskopy biologiczne to nowoczesne urządzenia wykorzystywane powszechnie w badaniach, weterynarii, bakteriologii, immunologii, farmacji oraz...

  sprawdź
 • Mikroskopy stereoskopowe

  Mikroskopy stereoskopowe

  Mikroskopy stereoskopowe to profesjonalne urządzenie stosowane do obserwacji stereoskopowych. Urządzenia te umożliwiają powiększenia mikroskopu...

  sprawdź

Mikroskopy umożliwiają obserwację małych i bardzo małych obiektów, które zwykle nie są widoczne gołym okiem, a także umożliwiają dostrzeżenie detali widocznych nieuzbrojonym okiem. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór mikroskopów różnych firm, w tym m.in. mikroskopy biologiczne oraz mikroskopy stereoskopowe. Mikroskopy te charakteryzują się szerokim polem widzenia zapewniając nawet 22 mm okularu co  kolei umożliwia obserwacje w sposób nie zaburzony. Mikroskopy wykorzystywane są do przeprowadzania wymagających analiz w laboratoriach klinicznych i badawczych. Stosowane również do obserwacji preparatów biologicznych i medycznych. Mikroskopy dostępne są w wersjach z oświetleniem halogenowym oraz diodowym typu LED. Mikroskopy biologiczne są wykorzystywane powszechnie w badaniach, weterynarii, bakteriologii, immunologii, farmacji oraz innych dziedzin naukowych. W naszej ofercie posiadamy mikroskopy biologiczne o obiektywach semi-planachromatycznych oraz planachromatycznych oraz głowicy binokularowej oraz trinokularowej. Oferowane przez nas modele posiadają możliwość rozbudowy mikroskopu biologicznego o ciemne pole, kontrast fazowy, polaryzację oraz fluorescencję. Zakres powiększenia mikroskopu waha się pomiędzy 40x a 1000x.Mikroskopy biologiczne są wyposażone zazwyczaj w kondensator Abbego N.A. 1,25 oraz mogą posiadać regulację dioptrii w tubusie. Mikroskopy biologiczne mogą być dostępne w dwóch wersjach oświetlenia: halogenowe lub przy użyciu diodowym za pomocą LED. Użycie oświetlenia diodowego LED pozwala uzyskać zimne białe światło, nie powodujące nagrzewania mikroskopu, co jest szczególnie istotne w przypadku prowadzenia długich nieprzerwanych obserwacji. Mikroskopy stereoskopowe są używane natomiast do obserwacji stereoskopowych, pozwalają uzyskać powiększenia do kilkudziesięciu razy. Mikroskopy te wykorzystują głowicę binokularową, a niektóre modele dodatkowo są wyposażone w adapter fotograficzny. Wykorzystywany jest głównie do obserwacji przez botaników, biologów, entomologów, paleontologów archeologów a także mają stosowane są w laboratoriach przy-produkcyjnych.  Mikroskopy stereoskopowe posiadają oświetlenie LED regulujące jasność dolnego oraz górnego oświetlacza, co umożliwia komfortową pracę. Wiele modeli mikroskopów stereoskopowych ma możliwość doposażenia opcjonalnego np. uchylną nasadkę binokularową z możliwością regulacji, adapter fotograficzny na dwa tubusy, dodatkowe okulary i obiektywy, oświetlacz współosiowy, zestawy do fluorescencji, zestawy do ciemnego pola, zestawy do prostej polaryzacji, czy różne typy stolików i statywów. W naszej ofercie znajdą Państwo również specjalne stoły do pracy z mikroskopami, tak aby długotrwała praca była nie męcząca dla Państwa. Zapraszamy do kontaktu z naszymi wykwalifikowanymi doradcami, którzy pomogą Państwu wybrać odpowiedni mikroskop do Państwa potrzeb, a także zaproponują modele do przetestowania tak aby znaleźć przedmiot odpowiedni do Państwa potrzeb badawczych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.