PL EN
Wróć

Zamrażarki niskotemperaturowe

 • Zamrażarki szafowe

  Zamrażarki szafowe

  Zamrażarki szafowe to najczęściej wybierany rodzaj zamrażarek do użytku laboratoryjnego. Dzięki możliwościom podłączenia zamrażarki do zewnętrznego...

  sprawdź
 • Zamrażarki skrzyniowe

  Zamrażarki skrzyniowe

  Zamrażarki skrzyniowe to urządzenia o jednokompresorowym w systemie chłodzenia, dzięki czemu zużywają mniej energii przy jednocześnie wysokiej...

  sprawdź
 • Zamrażarki przenośne

  Zamrażarki przenośne

  Zamrażarka przenośna oferuje kompaktowe, niezawodne i energooszczędne przechowywanie materiałów biologicznych. Dzięki swojemu niewielkiemu rozmiarowi...

  sprawdź
 • Akcesoria do zamrażarek

  Akcesoria do zamrażarek

  Akcesoria do zamrażarek niskotemperaturowych umożliwiają wyposażenie ich w szereg dodatkowych funkcji, które usprawniają codzienne użytkowanie....

  sprawdź

Zamrażarka niskotemperaturowa zapewnia bezpieczne i długie przechowywanie próbek w temperaturze -86oC. Zamrażarki niskotemperaturowe emitują niewielkie ilości ciepła, co powoduje, że są one bardzo wygodne i zapewniają optymalny bilans ciepła w całym pomieszczeniu laboratorium. Przechowywany materiał biologicznego w temperaturze poniżej -80 oC jest niezwykle ważne w prowadzeniu eksperymentów. W ofercie dostępne są różne modele zamrażarek niskotemperaturowych tj. szafkowe, skrzyniowe oraz przenośne o różnych pojemnościach w zależności od potrzeb klienta tj. ilości przechowywanego materiału oraz powierzchnią do przechowywania jaką potrzebuje dany laborant. Wszystkie zamrażarki niskotemperaturowe oferowane przez naszą firmę mają jasny wyświetlacz cyfrowy z łatwym menu i są zabezpieczane systemem alarmowym. Zamrażarki niskotemperaturowe są wyposażone również w podgrzewaną uszczelkę która zapewnia nam możliwość łatwego otwierania zamrażarki i tego iż nie przywierają drzwi do komory zamrażarki w wyniku ich oblodzenia. Oferowane przez nas zamrażarki posiadają też port od wyrównania ciśnienia po ich otwarciu.  Menu to informuje nas o temperaturze panującej w komorze oraz o konieczności wymiany filtra bądź też konieczności wykonania przeglądu okresowego urządzenia. Istnieje też możliwość wyposażenia naszych zamrażarek niskotemperaturowych w system awaryjnego powiadamiania GSM  do monitoringu pracy urządzenia. W przypadku awarii zostaniecie Państwo poinformowani o zaniku napięcia, bądź też wzroście temperatury we wnętrzu urządzenia. Taka informacja zostanie przesłana za pomocą komunikatu SMS na telefon komórkowy lub e-mailem  na skrzynkę pocztową . W razie potrzeby instalujemy również system back-up sprężony z systemem butli CO2 lub N2 (konieczna są butle z wbudowanym syfonem). System ten w przypadku awarii uruchamia gaz bezpośrednio do komory zamrażarki niskotemperaturowej w celu natychmiastowego obniżenia temperatury we wnętrzu zamrażarki, dozując w odpowiednich proporcjach gaz i przez to dłużej utrzymuje ujemną temperaturę do czasu przybycia serwisu. Wówczas nasz czas na przeniesienie materiału jest o wiele dłuższy i umożliwia bezpiecznie zabezpieczenie przechowywanego materiału.  Ważne jest również, aby system ten był regularnie testowany i butle zawierała odpowiednią ilość gazu. Aby optymalnie wykorzystać powierzchnie w zamrażarce niskotemperaturowej należy ja wyposażyć w tzw. raki i pudełka do przechowywania materiału. Pudełka mogą być wykonane z polipropylenu bądź też z grubego kartonu papierowego.  Każde z tych pudełek posiada łatwe i bezpieczne oznaczenie i wówczas to mamy pewność iż nasze próbki są odpowiednio oznaczone i nie nastąpi pomyłka w przechowywanym materiale biologicznym. W naszej ofercie znajdują się również systemy UPS do podtrzymywania pracy zamrażarki.

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.