PL EN
Wróć

Podłogi laboratorium

 • Mipolam Biocontrol

  Mipolam Biocontrol

  Producent: Gerflor

  Nr kat.:

  Model: B-5312, B-5310, B-5320, B-5306, B-5330, B-5366, B-5350, B-5356, B-5305, B-5303, B-5341, B-5332, B-5363, B-5385, B-5347, B-5375

  sprawdź
 • Mipolam Biocontrol Performance

  Mipolam Biocontrol Performance

  Producent: Gerflor

  Nr kat.:

  Model: BP-6027, BP-6008, BP-6006, BP-6009, BP-6016, BP-6029, BP-6044 SEA STORM, BP-6031, BP-6001, BP-6041, BP-6032, BP-6039, BP-6035, BP-6043, BP-6055

  sprawdź

Podłogi w laboratorium są niezwykle istotnym elementem każdego laboratorium badawczego, który wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego doboru materiałów ze względu na specyfikę pracy i charakterystyki laboratorium. Jak każde laboratorium muszą one charakteryzować się bezpieczeństwem oraz zachowywać właściwe warunki w pracach laboratoryjnych. Poniżej przedstawiam charakterystykę różnych typów podłóg stosowanych w laboratoriach:

 1. Podłogi ceramiczne i terakotowe:

  • Są trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.
  • Charakteryzują się dobrą odpornością na substancje chemiczne.
  • Jednak mogą być śliskie, szczególnie w przypadku rozlania substancji, co może zwiększyć ryzyko upadków.
 2. Podłogi wykonane z PCV (poliwinylochloridu):

  • Są stosunkowo tanie i łatwe w montażu.
  • Posiadają dobrą odporność na wiele substancji chemicznych.
  • Są odporne na wilgoć i łatwe do czyszczenia.
  • Nie są zbyt odporne na obciążenia mechaniczne, więc mogą ulec uszkodzeniu, zwłaszcza przy intensywnej eksploatacji.
 3. Podłogi epoksydowe:

  • Są bardzo odporne na chemikalia i substancje agresywne.
  • Posiadają doskonałą odporność na zużycie mechaniczne.
  • Są gładkie i łatwe do utrzymania w czystości.
  • Montaż tych podłóg wymaga jednak profesjonalnego podejścia, co może zwiększyć koszty.
 4. Podłogi laminowane:

  • Są stosunkowo trwałe i odporne na plamy i zarysowania.
  • Mogą być stosunkowo łatwe w montażu.
  • Jednak nie są tak odporne na chemikalia jak niektóre inne rodzaje podłóg, dlatego należy unikać rozlania substancji na laminat.
 5. Podłogi wykonane z kauczuku lub winylu:

  • Są elastyczne, co pozwala na absorpcję wstrząsów i hałasu.
  • Posiadają dobrą odporność na działanie wielu substancji chemicznych.
  • Łatwe do utrzymania w czystości.
  • Mogą być stosowane w laboratoriach, gdzie występuje duża ilość ruchu.

Niektóre laboratoria mogą wymagać łączenia różnych rodzajów podłóg, aby dostosować je do specyficznych wymagań poszczególnych stref (np. strefy, gdzie występują substancje chemiczne czy strefy, gdzie występuje większa ilość ruchu, bądź też strefy tzw. cleanroom). Ważne jest, aby podłoga była wybierana zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa, wymaganiami specyficznych dla danej dziedziny laboratoryjnej, a także  była ona regularnie konserwowana i czyszczona w celu utrzymania odpowiednich warunków higienicznych i bezpieczeństwa.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.