PL EN
Wróć

Urzadzenia do pomiaru momentu obrotowego

 • Starvisc 200-2.5 Control

  Starvisc 200-2.5 Control

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Wymiary: 91 x 395 x 231 mm

  sprawdź
 • Miernik optyczny prędkości obrotowej testo 460

  Miernik optyczny prędkości obrotowej testo 460

  Producent: testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: od 100 do 29999 U/min

  Inne: dostępne jednostki: rpm, rps

  sprawdź

Pomiar momentu obrotowego jest możliwy dzięki bardzo zaawansowanej technologii oferowanego przez nas mieszadła firmy IKA. Wyniki można odczytywać w czasie rzeczywistym nawet podczas pracy i opracowywania nowego produktu, co pozwala już na etapie przygotowywania nowej receptury stwierdzić czy będzie ona mogła być zaimplementowana zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Oferowane przez nas urządzenie posiada bardzo szeroki zakres zastosowań. Urządzenie Starvisc w bardzo precyzyjny sposób dokonuje pomiaru w trakcie trwania procesu produkcyjnego bez konieczności dodatkowego poboru próbek. Urządzenie posiada możliwość pomiaru szeregu parametrów: momentu obrotowego, lepkości, temperatury. Jest bardzo dokładne, odchyłki mierzonych wartości są niewielkie. Oferowane przez nas urządzenie jest bardzo mocne i wydajne, nawet bardzo lepkie substancje (o lepkości dochodzącej do 100 000 mPas) mogą być mieszane z jego pomocą. W przypadku, gdy mieszanym medium jest woda urządzenie poradzi sobie z praca nawet w objętości 100 litrów. Urządzenie zapewnia szeroki zakres obrotów – od 6 do 2000 rpm, które można płynnie regulować z dokładnością nawet do 1 rpm. W przypadku pracy z substancjami gdzie istotny jest stały pomiar temperatury mieszanej zawartości, urządzenie poza „własnym” pomiarem temperatury w zakresie -10 - +350 °C posiada możliwość podpięcia sondy PT1000, dzięki temu pomiar temperatury będzie dokładny i wiarygodny w czasie rzeczywistym.  Oferowane przez nas mieszadło z możliwością pomiaru momentu obrotowego jest bardzo zaawansowanym urządzeniem. Moment obrotowy można mierzyć z odchyłką zaledwie ±2.5 Ncm. Mieszadło może być zaprogramowane z opcją włączenia i wyłączenia, może przesyłać zmierzone dane na znaczne odległości bezprzewodowo (w przypadku braku przeszkód nawet do 150 m).  Urządzenie wykonane jest z bardzo lekkiego, a zarazem trwałego materiału, jest lekkie i poręczne. Wszystkie te cechy sprawiają, że oferowane przez nas mieszadło z możliwością pomiaru momentu obrotowego jest szalenie przydatnym urządzeniem. Mieszadła z możliwością pomiaru momentu obrotowego to bardzo uniwersalne narzędzia laboratoryjne, które mogą wykonać dla Państwa bardzo dużo rodzajów pomiarów, tylko od Państwa zależy, które z nich zostanie wykorzystane na jakim etapie produkcyjnym i pomiarowym.  Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, gdzie wykwalifikowani doradcy klienta pomogą wybrać najbardziej optymalne dla Państwa urządzenie, nasi serwisanci zainstalują i przeszkolą Państwa z używania i wykorzystania wybranego modelu.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.