PL EN
Wróć

Desymetry, termodensymetry i alkoholomierze

 • Alkoholomierz- wskaźnik do alkoholu

  Alkoholomierz- wskaźnik do alkoholu

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0-100

  Dokładność: 1-5

  sprawdź
 • Termodensymetry i densymetry uniwersalne

  Termodensymetry i densymetry uniwersalne

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0,600-1,7000

  Dokładność: 0.001g/cm

  sprawdź
 • Termodensymetr do olejów mineralnych

  Termodensymetr do olejów mineralnych

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0,610-1,050 g/cm3

  sprawdź
 • Cukromierz i termocukromierz

  Cukromierz i termocukromierz

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0-70

  sprawdź
 • Termodensymetr szkolny

  Termodensymetr szkolny

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0,700-2,500 g/cm3

  sprawdź
 • Termodensymetr do mleka

  Termodensymetr do mleka

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 1,015-1,045 g/cm3

  Temperatura [oC]: -10°C do +30°C 

  sprawdź
 • Termodensymetr do glikolu

  Termodensymetr do glikolu

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 25-100 %

  sprawdź
 • Densymetr do mleka wapiennego

  Densymetr do mleka wapiennego

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 1,000-1,3000 g/cm3

  sprawdź
 • Densymetr do analizy sedymentacyjnej gruntu

  Densymetr do analizy sedymentacyjnej gruntu

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: -10 ÷ +30 kg/m3

  sprawdź
 • Winomierz do użytku domowego

  Winomierz do użytku domowego

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]:  -5÷35% Blg

  sprawdź
 • Alkoholomierz

  Alkoholomierz

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0-100

  sprawdź
 • Solomierz

  Solomierz

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0 ÷ 350 kg/m3, 0-60 kg/m3/ 0,995-1,040 g/cm3, 0-350 kg/m3

  Model: solomierz, termosolomierz

  sprawdź
 • Urometr

  Urometr

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 1,000÷1,030 i 1,030÷1,060 g/cm3

  sprawdź

Areometr to urządzenie służące do pomiaru gęstości cieczy, które wykorzystuje siłę wyporu cieczy, z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało stałe. Najprostszy areometr przypomina pustą szklaną rurkę, w której górna część zawiera skalę, a część dolna ma postać bańki wypełnionej materiałem o dużej gęstości. Pozwala to na utrzymanie pozycji pionowej areometru zanurzonego w cieczy. W zależności od jednostki pomiaru bądź zastosowania posiadamy w sprzedaży następujące typy areometrów: alkoholomierz, cukromierz, solomierz, urometr, winomierz, densymetr do mleka wapiennego, termodensymetr (uniwersalny, do glikolu, olejów mineralnych), densymetr przeznaczony do badania gęstości mleka tzw.laktodensymetr. W większości aerometrów temperatura odniesienia wynosi 20°C i aby otrzymać powtarzalne oraz miarodajne wyniki w takiej temperaturze powinno dokonywać się pomiarów. Należy zwrócić szczególną uwagę na to czy dany wynik przy danych aerometrach odczytuje się przy odczycie dolnym czy przy odczycie górnym, nie wzięcie pod uwagę tego czynnika może spowodować rozbieżność pomiaru nawet o kilkanaście procent, co w przypadku dokładniejszych urządzeń i konieczności otrzymania precyzyjnych wyników jest błędem nie do przyjęcia. Niektóre z aerometrów można poddać wzorcowaniu w laboratorium posiadającym akredytację PCA lub w laboratorium nie posiadającym takiej akredytacji – nasza firma na Państwa prośbę może wykonać takie wzorcowanie i dostarczy Państwu urządzenie z gotową dokumentacją. Alkoholomierz to wskaźnik do alkoholu przeznaczony do pomiaru ułamkowego % objętościowego wodnych roztworów alkoholu. Cukromierze używane są do pomiaru stężenia wagowego wodnych roztworów sacharozy, wyrażonym w % masy. Cukromierze z wbudowanym termometrem to termocukromierze, przeznaczone do pomiaru stężenia wagowego wodnych roztworów sacharozy. Zakres pomiarowy cukromierzy waha się w granicach 0-70 g/cm3. Solomierze wykorzystywane są do pomiaru stężenia wagowo-objętościowego wodnych roztworów soli. Zakres pomiaru solomierzy wynosi w granicach od 0 ÷ 350 kg/m3 Densymetry przeznaczone do badania stężenia moczu nazywa się urometrami. Urometry są tak wyskalowane, że służą tylko do pomiaru moczu o moczu – zakres pomiarów 1,000÷1,030 i 1,030÷1,060 g/cm3. Winomierz przeznaczony jest do pomiaru stężenia wagowego wodnych roztworów sacharozy. Skala wyrażona jest w stopniach Balinga (°Blg) w zakresie pomiaru Blg -5÷35% Densymetr do mleka wapiennego posiada zakres pomiarowy 1,000-1,3000 g/cm3 przeznaczony jest do pomiaru gęstości mleka wapiennego. Termodensymetry uniwersalne przeznaczone są do pomiaru gęstości i temperatury dowolnej cieczy, bez względu na wartość napięcia powierzchniowego. Odczyt powinien być prowadzony w temperaturze równej temperaturze odniesienia 20°C i w zakresie podziałki areometrycznej. Prawidłowe odczytanie stężenia roztworu uzyskujemy przy odczycie górnym. Laktodensymetr to densymetr przeznaczony wyłącznie do pomiaru gęstości mleka. Jest bardzo często wykorzystywany w mleczarniach, jego zakres pomiarowy to 1,015-1,045 g/cm3.Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą densymetrów.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.