PL EN
Wróć

Desymetry, termodensymetry i alkoholomierze

 • Alkoholomierz- wskaźnik do alkoholu

  Alkoholomierz- wskaźnik do alkoholu

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0-100

  Dokładność: 1-5

  sprawdź
 • Termodensymetry i densymetry uniwersalne

  Termodensymetry i densymetry uniwersalne

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0,600-1,7000

  Dokładność: 0.001g/cm

  sprawdź
 • Termodensymetr do olejów mineralnych

  Termodensymetr do olejów mineralnych

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0,610-1,050 g/cm3

  sprawdź
 • Cukromierz i termocukromierz

  Cukromierz i termocukromierz

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0-70

  sprawdź
 • Termodensymetr szkolny

  Termodensymetr szkolny

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0,700-2,500 g/cm3

  sprawdź
 • Termodensymetr do mleka

  Termodensymetr do mleka

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 1,015-1,045 g/cm3

  Temperatura [oC]: -10°C do +30°C 

  sprawdź
 • Termodensymetr do glikolu

  Termodensymetr do glikolu

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 25-100 %

  sprawdź
 • Densymetr do mleka wapiennego

  Densymetr do mleka wapiennego

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 1,000-1,3000 g/cm3

  sprawdź
 • Densymetr do analizy sedymentacyjnej gruntu

  Densymetr do analizy sedymentacyjnej gruntu

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: -10 ÷ +30 kg/m3

  sprawdź
 • Winomierz do użytku domowego

  Winomierz do użytku domowego

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]:  -5÷35% Blg

  sprawdź
 • Alkoholomierz

  Alkoholomierz

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0-100

  sprawdź
 • Solomierz

  Solomierz

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0 ÷ 350 kg/m3, 0-60 kg/m3/ 0,995-1,040 g/cm3, 0-350 kg/m3

  Model: solomierz, termosolomierz

  sprawdź
 • Urometr

  Urometr

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 1,000÷1,030 i 1,030÷1,060 g/cm3

  sprawdź

Areometry - narzędzia do pomiaru gęstości cieczy

Areometr to urządzenie służące do pomiaru gęstości cieczy poprzez wykorzystanie siły wyporu. Najprostszy areometr to pusta szklana rurka z skalą, zanurzona w cieczy, która utrzymuje pionową pozycję dzięki materiałowi o dużej gęstości w dolnej części.

Rodzaje areometrów

W zależności od jednostki pomiarowej i zastosowania, dostępne są różne typy areometrów. Oferujemy:
 • Alkoholomierz - do pomiaru ułamkowego % objętościowego alkoholu w roztworach wodnych.
 • Cukromierz - do pomiaru stężenia wagowego sacharozy w roztworach wodnych, wyrażonego w % masy.
 • Solomierz - do pomiaru stężenia wagowo-objętościowego soli w roztworach wodnych.
 • Urometr - do pomiaru stężenia moczu, ze skalą przystosowaną tylko do pomiaru moczu o zakresach 1,000÷1,030 i 1,030÷1,060 g/cm³.
 • Winomierz - do pomiaru stężenia wagowego roztworów sacharozy, wyrażonego w stopniach Balinga (°Blg) w zakresie -5÷35%.
 • Densymetr do mleka wapiennego - do pomiaru gęstości mleka wapiennego w zakresie 1,000-1,3000 g/cm³.
 • Termodensymetr - do pomiaru gęstości i temperatury dowolnych cieczy, bez względu na napięcie powierzchniowe.
 • Laktodensymetr - do pomiaru gęstości mleka w zakresie 1,015-1,045 g/cm³, często stosowany w mleczarniach.

Ważne uwagi dotyczące pomiarów

Podczas korzystania z areometrów należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Odczyt powinien być prowadzony w temperaturze odniesienia (zazwyczaj 20°C) dla uzyskania powtarzalnych i miarodajnych wyników. Należy również uwzględnić czy odczyt odbywa się przy odczycie górnym czy dolnym, ponieważ to może wpływać na wyniki pomiaru. Nieuwzględnienie tego czynnika może prowadzić do znacznych rozbieżności pomiarowych.

Wzorcowanie i dokumentacja

Niektóre areometry można poddać wzorcowaniu w laboratorium posiadającym akredytację PCA. Jeśli taka akredytacja jest wymagana, nasza firma może przeprowadzić wzorcowanie i dostarczyć urządzenia z odpowiednią dokumentacją. Możemy także przeprowadzić wzorcowanie w laboratorium nieposiadającym akredytacji na prośbę klienta.

Podsumowanie

Areometry są niezwykle przydatnymi narzędziami do pomiaru gęstości cieczy. Oferujemy różne typy areometrów, dopasowane do różnych jednostek pomiarowych i zastosowań. Podczas korzystania z areometrów należy pamiętać o temperaturze odniesienia i odczycie górnym lub dolnym. Nasza firma oferuje także wzorcowanie i dostarcza dokumentację. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą densymetrów.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.