PL EN
Wróć

Desymetry, termodensymetry i alkoholomierze

 • Alkoholomierz- wskaźnik do alkoholu

  Alkoholomierz- wskaźnik do alkoholu

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0-100

  Dokładność: 1-5

  sprawdź
 • Termodensymetry i densymetry uniwersalne

  Termodensymetry i densymetry uniwersalne

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0,600-1,7000

  Dokładność: 0.001g/cm

  sprawdź
 • Termodensymetr do olejów mineralnych

  Termodensymetr do olejów mineralnych

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0,610-1,050 g/cm3

  sprawdź
 • Cukromierz i termocukromierz

  Cukromierz i termocukromierz

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0-70

  sprawdź
 • Termodensymetr szkolny

  Termodensymetr szkolny

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0,700-2,500 g/cm3

  sprawdź
 • Termodensymetr do mleka

  Termodensymetr do mleka

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 1,015-1,045 g/cm3

  Temperatura [oC]: -10°C do +30°C 

  sprawdź
 • Termodensymetr do glikolu

  Termodensymetr do glikolu

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 25-100 %

  sprawdź
 • Densymetr do mleka wapiennego

  Densymetr do mleka wapiennego

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 1,000-1,3000 g/cm3

  sprawdź
 • Densymetr do analizy sedymentacyjnej gruntu

  Densymetr do analizy sedymentacyjnej gruntu

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: -10 ÷ +30 kg/m3

  sprawdź
 • Winomierz do użytku domowego

  Winomierz do użytku domowego

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]:  -5÷35% Blg

  sprawdź
 • Alkoholomierz

  Alkoholomierz

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0-100

  sprawdź
 • Solomierz

  Solomierz

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0 ÷ 350 kg/m3, 0-60 kg/m3/ 0,995-1,040 g/cm3, 0-350 kg/m3

  Model: solomierz, termosolomierz

  sprawdź
 • Urometr

  Urometr

  Producent: GOMAR

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 1,000÷1,030 i 1,030÷1,060 g/cm3

  sprawdź

Areometry - narzędzia do pomiaru gęstości cieczy

Areometr to urządzenie służące do pomiaru gęstości cieczy poprzez wykorzystanie siły wyporu. Najprostszy areometr to pusta szklana rurka z skalą, zanurzona w cieczy, która utrzymuje pionową pozycję dzięki materiałowi o dużej gęstości w dolnej części.

Rodzaje areometrów

W zależności od jednostki pomiarowej i zastosowania, dostępne są różne typy areometrów. Oferujemy:
 • Alkoholomierz - do pomiaru ułamkowego % objętościowego alkoholu w roztworach wodnych.
 • Cukromierz - do pomiaru stężenia wagowego sacharozy w roztworach wodnych, wyrażonego w % masy.
 • Solomierz - do pomiaru stężenia wagowo-objętościowego soli w roztworach wodnych.
 • Urometr - do pomiaru stężenia moczu, ze skalą przystosowaną tylko do pomiaru moczu o zakresach 1,000÷1,030 i 1,030÷1,060 g/cm³.
 • Winomierz - do pomiaru stężenia wagowego roztworów sacharozy, wyrażonego w stopniach Balinga (°Blg) w zakresie -5÷35%.
 • Densymetr do mleka wapiennego - do pomiaru gęstości mleka wapiennego w zakresie 1,000-1,3000 g/cm³.
 • Termodensymetr - do pomiaru gęstości i temperatury dowolnych cieczy, bez względu na napięcie powierzchniowe.
 • Laktodensymetr - do pomiaru gęstości mleka w zakresie 1,015-1,045 g/cm³, często stosowany w mleczarniach.

Ważne uwagi dotyczące pomiarów

Podczas korzystania z areometrów należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Odczyt powinien być prowadzony w temperaturze odniesienia (zazwyczaj 20°C) dla uzyskania powtarzalnych i miarodajnych wyników. Należy również uwzględnić czy odczyt odbywa się przy odczycie górnym czy dolnym, ponieważ to może wpływać na wyniki pomiaru. Nieuwzględnienie tego czynnika może prowadzić do znacznych rozbieżności pomiarowych.

Wzorcowanie i dokumentacja

Niektóre areometry można poddać wzorcowaniu w laboratorium posiadającym akredytację PCA. Jeśli taka akredytacja jest wymagana, nasza firma może przeprowadzić wzorcowanie i dostarczyć urządzenia z odpowiednią dokumentacją. Możemy także przeprowadzić wzorcowanie w laboratorium nieposiadającym akredytacji na prośbę klienta.

Podsumowanie

Areometry są niezwykle przydatnymi narzędziami do pomiaru gęstości cieczy. Oferujemy różne typy areometrów, dopasowane do różnych jednostek pomiarowych i zastosowań. Podczas korzystania z areometrów należy pamiętać o temperaturze odniesienia i odczycie górnym lub dolnym. Nasza firma oferuje także wzorcowanie i dostarcza dokumentację. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą densymetrów.