PL EN

Densymetr do mleka wapiennego

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar gęstości mleka wapiennego
  • Zakres pomiaru 1,000-1,3000 g/cm3
  • Dokładność pomiaru 0,005g/cm3
  • Temperatura odniesienia  20°C
  • Podziałka areometryczna

Densymetr do mleka wapiennego przeznaczony jest do pomiaru gęstości mleka wapiennego. Odczyt powinien być prowadzony w temperaturze równej temperaturze odniesienia 20°C i w zakresie podziałki areometrycznej. Prawidłowe odczytanie stężenia roztworu uzyskujemy przy odczycie górnym. 

Dane techniczne:

  • Zakres pomiaru 1,000-1,3000 g/cm3
  • Działka elementarna 0,005g/cm3
  • Temperatura odniesienia  20°C

Prosimy o podanie interesujących zakresów pomiaru w "Uwagach do zapytania ofertowego".

 

Model Zakres pomiarowy [o]
Model 1 1,000-1,3000 g/cm3