PL EN
Wróć

Gęstościomierze

 • Gęstościomierze cyfrowe DS

  Gęstościomierze cyfrowe DS

  Producent: Kruess

  Nr kat.:

  Opis: Manualny, Półautomatyczny

  sprawdź
 • Gęstościomierz przenośny Densito

  Gęstościomierz przenośny Densito

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0,000 - 3,000 g/cm3

  Dokładność: ± 0,001 g/cm3

  sprawdź
Gęstościomierz to urządzenie laboratoryjne, które jest wykorzystywane w różnego rodzaju laboratoriach (chemiczne, farmaceutyczne, spożywcze, naftowe, kosmetyczne, browarnicze, itp.) Ogólnie mówiąc gęstościomierze to przyrządy umożliwiające szybki oraz precyzyjny pomiar, pomiar który jest powtarzalny, wiarygodny i daje jasne precyzyjne wyniki. Warto wspomnieć do czego służy ten sprzęt laboratoryjny, w głównej mierze przyrząd umożliwia pomiar gęstości cieczy. Dodatkowo gęstościomierze pozwalają one na wyznaczenie ciężaru właściwego, procentowej zawartości alkoholu, stopni BRIX, API oraz wartości Baumé. W ofercie naszej firmy możemy wyróżnić dwa rodzaje tych urządzeń, gęstościomierze cyfrowe oraz przenośne. Gęstościomierz cyfrowy posiada specjalną rurkę oscylacyjną, dzięki której prowadzony jest pomiar gęstości. Idealnie nadają się do analiz prawie wszystkich cieczy, emulsji, past oraz innych rodzajów substancji. Gęstościomierze przenośne przeznaczone są do pracy zarówno w laboratoriach jak również podczas badań terenowych. Charakterystyczną cechą tych urządzeń jest fakt, że wykazują dużą wytrzymałość, wydajność oraz precyzję. Gęstościomierze wykonane są z wysokiej jakości materiałów. W przypadku gęstościomierzy cyfrowych części, które mają bezpośredni kontakt z badaną próbką wytwarzane są z szkła borokrzemowego oraz PTFE. W naszej ofercie znajdują się urządzenia oscylacyjne, które zapewniają pomiar gęstości w zakresie 0,00000 – 1,99999 g/cm3 co pozwala na uzyskanie bardzo dużej dokładności analizy. Wyniki są automatycznie obliczane, a następnie pokazywane na zamieszczonym wyświetlaczu.Zaawansowane cyfrowe gęstościomierze posiadają kolorowy, dotykowy wyświetlacz. Oprogramowanie gęstościomierza pozwala na obsługę urządzenia w sześciu językach, zarządzanie urządzeniem chronione jest przy pomocy hasła, tak aby nikt niepożądany nie wprowadził zmian w konfiguracji. Otrzymane wyniki mogą zostać w prosty sposób eksportowane do urządzeń peryferyjnych i dalej użytkownik może wykonywać obróbkę danych, segregację e i inne czynności z otrzymanymi wynikami pomiarowymi. Interfejsy typu RS-232, USB pomagają w eksporcie a możliwość podłączenia do Ethernetu pozwala na włączenie urządzenia do konfiguracji oprogramowania danego laboratorium. Urządzenia cyfrowe umożliwiają pomiary i prac zgodnie z GMP/GLP, posiadaj a certyfikat kalibracji NIST oraz bazę danych SQL.Urządzenia są niezwykle proste w obsłudze, pozwalają na intuicyjną prace, a w przypadku jakichkolwiek problemów z obsługą manual jest zapisany w pamięci urządzenia. Bardzo mała wymagana objętość próbki pozwala na komfortową prace nawet z bardzo wartościowymi materiałami, których ilość, objętość nie jest duża. Czas pomiaru, nawet z opcją kontroli temperatury, jest krótki – zaledwie w 1-3 minuty użytkownik otrzymuje wiarygodnie i powtarzalne wyniki.  Podstawową rolą gęstościomierzy przenośnych jest umożliwienie pracy poza laboratorium (choć oczywiście te urządzenia można również zastosować w pomieszczeniach). Gęstościomierze przenośne dają pewny, wiarygodny wynik, są lekkie i bardzo wygodne w obsłudze.Zapraszamy Państwa do kontaktu z nasza firmą, gdzie wykwalifikowani doradcy klienta pomogą w doborze odpowiedniego dla Państwa urządzenia.
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.