PL EN
Wróć

Dygestoria nastołowe

 • Dygestoria nastołowe z modułem filtrującym zgodne z NF X 15-211 klasy 1 i 2

  Dygestoria nastołowe z modułem filtrującym zgodne z NF X 15-211 klasy 1 i 2

  Producent: Ecosafe

  Nr kat.:

  Wymiary: S600xG650xW950 mm, S900xG750xW935 mm, S1200xG750xW1160 mm, S1500xG750xW1160 mm, S1800xG750xW1240 mm

  Inne: 2x otwóry trójkątny, Otwór trapezowy, 2x otwór trójkątny

  sprawdź
 • Dygestoria nastołowe do podłączenia do wentylacji w budynku

  Dygestoria nastołowe do podłączenia do wentylacji w budynku

  Producent: Ecosafe

  Nr kat.:

  Wymiary: S600xG650xW745 mm, S900xG750xW945 mm, S1200xG750xW945 mm, S1500xG750xW945 mm, S1800xG750xW1240 mm

  Inne: 2x otwór trójkatny, otwór trapezowy

  sprawdź
Dygestoria nastołowe wykorzystuje się do pracy laboratoryjnej o ograniczonej przestrzeni. Ten rodzaj dygestorium umieszcza się bezpośrednio na blacie roboczym. Urządzenie umożliwia pochłanianie szkodliwych oparów z komory roboczej chroniąc przed zatruciami i zadymianiem przestrzeni.
Dygestoria nastołowe to specjalne urządzenia stosowane w laboratoriach do przeprowadzania procesów chemicznych, czyli rozkładu próbek chemicznych przy użyciu wysokiej temperatury i kwasów trawiących. Proces dygestii jest powszechnie używany w analizie chemicznej do przygotowania próbek przed oznaczaniem zawartości różnych substancji, takich jak metale ciężkie, składniki mineralne, związki organiczne i inne pierwiastki chemiczne.
Dygestoria nastołowe działają na podobnej zasadzie jak dygestoria laboratoryjne które są bardziej zaawansowane, zapewniają większą kontrolę nad parametrami procesu oraz umożliwiają przetwarzanie większych próbek. W dygestorium laboratoryjnym próbki umieszcza się w specjalnych naczyniach reakcyjnych, które są odporne na działanie kwasów i wysokich temperatur, takich jak naczynia z kwarcu lub teflonu. Następnie próbki poddawane są działaniu odpowiednio dobranego kwasu lub mieszaniny kwasów (często używa się kwasu azotowego HNO3 lub mieszaniny kwasów azotowego i siarkowego).
Dygestory laboratoryjne są szczególnie przydatne w analizie wielu próbek jednocześnie i pozwalają na jednorazowe przygotowanie większych ilości próbek do analizy chemicznej. Są używane w różnych dziedzinach laboratoriów, takich jak:
 1. Laboratoria środowiskowe: W badaniach gleby, wody i powietrza w celu analizy zawartości metali ciężkich, zanieczyszczeń i innych substancji chemicznych.

 2. Laboratoria geologiczne: W analizie minerałów, skał i gleb w poszukiwaniu składników mineralnych i innych związków chemicznych.

 3. Laboratoria przemysłowe: W kontroli jakości surowców i produktów, a także w badaniach i badaniach rozwojowych.

 4. Laboratoria żywności: W analizie składników odżywczych, witamin, minerałów i innych substancji obecnych w żywności.

Dygestory laboratoryjne są ważnymi narzędziami w analityce chemicznej, które umożliwiają precyzyjne i wiarygodne przygotowanie próbek przed analizą, co ma kluczowe znaczenie w badaniach naukowych, kontroli jakości i w wielu innych dziedzinach zastosowań laboratoryjnych.
Oferujemy dygestoria w różnych rozmiarach, dzięki czemu łatwo można je dostosować do własnej przestrzeni. Przezroczyste ściany umożliwiają odpowiednie doświetlenie miejsca wyciągowego oraz łatwy pogląd. W naszej ofercie posiadamy dygestoria o otworach ręcznych oraz trapezowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.