PL EN
Wróć

Suszarki laboratoryjne

 • Suszarki z naturalnym obiegiem powietrza

  Suszarki z naturalnym obiegiem powietrza

  Suszarki z naturalnym obiegiem powietrza umożliwiają dokładne i niezawodne procesy suszenia oraz ogrzewania materiałów. Urządzenia charakteryzują...

  sprawdź
 • Suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza

  Suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza

  Suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza wykorzystywane są do suszenia, podgrzewania oraz innych prac badawczych wymagających podwyższonej temperatury....

  sprawdź
 • Suszarki próżniowe

  Suszarki próżniowe

  Suszarki próżniowe są idealnym rozwiązaniem dla łatwo utleniających się substancji oraz produktów niestabilnych termicznie. Urządzenia te oferują...

  sprawdź
 • Suszarki do bezpiecznego suszenia

  Suszarki do bezpiecznego suszenia

  Suszarki do bezpiecznego suszenia doskonale sprawdzą się do suszenia lakierów i materiałów powłokowych zawierających rozpuszczalnik. Dzięki zastosowaniu...

  sprawdź

Suszarki laboratoryjne to urządzenia termostatyzujące pozwalające na zachowanie temperatury wyższej niż temperatura otoczenia w jakiej się znajdują. Urządzenie te umożliwiają zachowanie równomiernej temperatury wewnątrz komory podczas prowadzonych w niej procesów badawczych. Oferowane przez nas suszarki laboratoryjne charakteryzują się wysoką Jakością, a także stabilnością procesów temperaturowych dzięki mikroprocesorowym kontrolerom temperatury PID. Wszystko to zapewnia dokładność prowadzonych procesów badawczych. Ponadto nasze suszarki dzięki nowoczesnym technologiom zapewniają bardzo krótki czas nagrzewania do zadanej temperatury oraz cichą pracę urządzenia. W naszej ofercie posiadamy suszarki które to zawierają różne układy grzewcze. Część suszarek posiada układ grzewczy konwekcyjny, część z nich wspomagana jest pracą wentylatora co z kolei wymusza bardziej jednorodny układ temperatur wewnątrz komory. W zależności od modelu i producenta suszarki posiadają różne wyświetlacze i programatory ich pracy. Część urządzeń wyposażone są w łatwe w programowaniu wyświetlacze ciekłokrystaliczne, przez co ustawienie parametrów urządzenia jest niezwykle przyjazdne. W połączeniu z możliwością bieżącej kontroli parametrów zadanych w urządzeniu stanowi to doskonała alternatywę dla kontroli procesów. Inne z oferowanych przez nas urządzeń posiadają możliwości programowania tzw. ramp czasowych czyli pracy w danych czasie w zadanej temperaturze, apotem ich wzrost do innego przedziału czasowego i innej zadanej temperatury. Jest to niezwykle przydatne w procesach badawczych starzeniowych gdzie przebywanie materiału w danych warunkach czasowych i temperaturowych symuluje warunki w jakich będzie użytkowany dany materiał. Część oferowanych przez nas urządzeń zapewnia dokładny zapis danych z procesów zachodzących w urządzeniu, który odbywa się za pomocą karty pamięci w porcie USB urządzenia. W naszej ofercie posiadamy suszarki z naturalnym obiegiem temperatury tzw. suszarki konwekcyjne, suszarki z wymuszonym obiegiem temperatury, suszarki próżniowe, a także suszarki do bezpiecznego suszenia materiałów z niewielką ilością rozpuszczalników. Suszarka laboratoryjna  ma zastosowanie w szpitalach, laboratoriach, instytutach badawczych,  aptekach oraz w innych jednostkach prowadzących badania w gdzie mamy konieczność podgrzewania materiału do wyższych  temperatur. Część suszarek laboratoryjnych oferowanych przez nas urządzenia wyposażonych jest w technologie Apt.Line™ z konwekcją wymuszoną dla cyrkulacji powietrza, który podgrzewa powietrza w komorze, prowadząc je wokół elementów grzewczych będących w komorze wstępnego ( pierwotnego)  nagrzewania. Strumień ogrzanego powietrza przenoszony jest poziomo do komory wewnętrznej poprzez otwory, które znajdują się na ścianach bocznych. Wentylator znajdujący się w komorze urządzenia rozprowadza powietrze  do wnętrza  komory wstępnego nagrzewania i cykliczny proces rozpoczyna się od początku. Metoda ta zapewnia wysoką jednorodność i stabilności temperatury w suszarkach laboratoryjnych. Odbywające się procesy są  krótkie i przez to  czasy nagrzewania oraz konwekcji  ciepła niezwykle szybkie w komorze urządzenia. Suszarki laboratoryjne do symulacji warunków środowiskowych świetnie wspierają badania naszych laborantów w ich codziennej pracy w laboratorium. Dzięki najnowocześniejszej technice i zastosowanej technologii możliwe jest uzyskiwanie dobrych wyników w pracy naukowo-badawczej,  w przemyśle, w produkcji i  w rozwoju badań w kierunków nowych produktów.