PL EN
Wróć

Młyny laboratoryjne

 • Młyn laboratoryjny PX-MFC 90 D

  Młyn laboratoryjny PX-MFC 90 D

  Producent: Kinematica AG

  Nr kat.:

  Szybkość [obroty/min]: 50 - 6 000

  sprawdź
 • Młynki laboratoryjne IKA

  Młynki laboratoryjne IKA

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Moc: 500 W, n/d, 225 W, 240 W, 100 W, 80 W, 800 W

  sprawdź

Młyny laboratoryjne to sprzęty, które umożliwią rozdrobnienie wszystkich substancji stałych organicznych jak również nieorganicznych. Proces ma na celu przygotowanie próbek do analiz wykonywanych w różnorodnych laboratoriach np. zajmujących się badaniem żywności. Na rynku jest dostępnych wiele modeli młynków laboratoryjnych pozwalających rozdrabniać wiele rodzajów ciał stałych. Dzisiejsze młyny laboratoryjne zapewniają rozdrobnienie substancji twardych, kruchych, miękkich oraz włóknistych. Dodatkowo niektóre modele dopuszczają możliwość bezpośredniego rozkruszania w komorze przeznaczonej do mielenia (ułatwia to obróbkę substancji posiadających charakter ciała twardego, oleistego oraz mokrego) co w znaczący sposób skraca czas potrzebny na poddanie substancji odpowiedniej obróbce. Konstrukcja oferowanych przez naszą firmę młynów laboratoryjnych została przystosowana aby nie dopuścić do zanieczyszczenia mielonych próbek. Pojemność tych urządzeń jest różna, może wynosić od 50 ml do nawet 2000 ml, objętość komory mielenia wybieranego sprzętu zależy od wymagań użytkownika. Oferowane przez nas młyny mogą być wyposażone w dodatkowy system bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy pokrywa młynka jest niedomknięta lub nie przylega idealnie do dolnej części, urządzenie nie uruchomi się. W takiej sytuacji pojawia się komunikat o występującym w układzie błędzie. Podczas gdy młynek laboratoryjny jest włączony i rozdrabnia próbkę, komory urządzenia blokują się automatycznie i nie można ich otworzyć. Funkcja blokady otwarcia pokrywy młynka ma zapobiec wypadkom podczas pracy z urządzeniem, gdyż bardzo łatwo można włożyć palce do komory w której znajdują się wirujące bardzo ostre noże. Młyny laboratoryjne posiadają w swojej budowie niezależne chłodzenie komór (chłodzenie wodą, suchym lodem bądź ciekłym azotem) celem niedopuszczenia do przegrzania próbki. W przypadku gdyby próbka uległa przegrzaniu to może nastąpić jej zniszczenie, stopienie lub po prostu młyn może się przegrzać i silnik może się spalić. Młynki laboratoryjne, jakie posiadamy w swojej ofercie charakteryzują się bardzo cichą  pracą. Urządzenia te posiadają zabezpieczenia, które chronią je nie tylko przed przegrzaniem ale również przed przeładowaniem. W naszej ofercie posiadamy młyny laboratoryjne, które umożliwiają zmielenie próbek mających twardość wynoszącą do 6 według skali Mohsa. Do wylotu komory jest możliwość przyłączenia naczynia czy też rury umożliwiając przy tym przechwyt mielonych materiałów. W standardowej ofercie posiadamy młyny, które pozwalają na zmielenie aż do 4kg wsadu, większe pojemności dostępne są na zapytanie. Zapraszamy Państwa do składania zapytań w naszej firmie, nasi doradcy klienta chętnie udzielą merytorycznych odpowiedzi i dobiorą sprzęt skrojony na Państwa potrzeby.

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.