PL EN
Wróć

Młyny laboratoryjne

 • Młyn laboratoryjny PX-MFC 90 D

  Młyn laboratoryjny PX-MFC 90 D

  Producent: Kinematica AG

  Nr kat.:

  Opcje w standardzie: Młot tłuczący, Ostrze tnące

  sprawdź
 • Młyny laboratoryjne Multidrive

  Młyny laboratoryjne Multidrive

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: pomiar temperatury, funkcje ważenia, -

  sprawdź
 • Uniwersalne młynki drobnomielące

  Uniwersalne młynki drobnomielące

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Wymiary: 130 x 250 x 145 mm, 85 x 240 x 85 mm, 170 x 350 x 170 mm, 320 x 380 x 300 mm

  sprawdź
 • Młyny laboratoryjne Tube mill

  Młyny laboratoryjne Tube mill

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Wymiary: 180 x 170 x 300 mm, 180 x 212 x 300 mm

  sprawdź

Młyny laboratoryjne to sprzęty, które umożliwią rozdrobnienie wszystkich substancji stałych organicznych jak również nieorganicznych. Proces ma na celu przygotowanie próbek do analiz wykonywanych w różnorodnych laboratoriach np. zajmujących się badaniem żywności. Na rynku widnieje wiele modeli młynków laboratoryjnych pozwalających rozdrabniać wiele rodzajów ciał stałych. Dzisiejsze młyny laboratoryjne zapewniają rozdrobnienie substancji twardych, kruchych, miękkich oraz włóknistych. Dodatkowo niektóre modele dopuszczają możliwość bezpośredniego rozkruszania w komorze przeznaczonej do mielenia (ułatwia to obróbkę substancji posiadających charakter ciała twardego, oleistego oraz mokrego). Budowa sprzętu została przystosowana aby nie dopuścić do zanieczyszczenia mielonych próbek. Pojemność tych urządzeń jest różna, może wynosić od 50ml do nawet 2000ml,  wybierana objętość sprzętu zależy od wymagań użytkownika. Ponadto mogą posiadać system bezpieczeństwa. W momencie gdy pokrywa młynka jest niedomknięta, urządzenie nie uruchomi się. Pojawia się komunikat o występującym błędzie. Podczas gdy młynek laboratoryjny jest włączony i rozdrabnia próbkę, komory urządzenie nie można otworzyć. Ta funkcja ma zapobiec wypadkom podczas pracy ze sprzętem. Urządzenia te posiadają w swojej budowie niezależne chłodzenie komór (chłodzenie wodą, suchym lodem bądź ciekłym azotem). Młynki laboratoryjne charakteryzują się bardzo cichą  pracą. Urządzenia posiadają zabezpieczenia, które chronią je przed przegrzaniem oraz przeładowaniem. W naszej ofercie posiadamy młyny laboratoryjne, które umożliwiają zmielenie próbek mających twardość wynoszącą 6 według skali Mohsa. W dodatku do wylotu komory jest możliwość przyłączenia naczynia czy też rury umożliwiając przy tym przechwyt mielonych materiałów.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.