PL EN
Wróć

Komory klimatyczne

 • Komory klimatyczne do testów stabilności

  Komory klimatyczne do testów stabilności

  Komory klimatyczne do testów stabilności służą do przeprowadzania badań o stabilnych warunkach klimatycznych. Dzięki wprowadzeniu technologii...

  sprawdź
 • Komory dynamicznych zmian klimatycznych

  Komory dynamicznych zmian klimatycznych

  Komory dynamicznych zmian klimatycznych to urządzenia wykorzystywane do badań środowiskowych wymagających wysokich temperatur sięgających nawet...

  sprawdź

Komory klimatyczne wykorzystywane są do przeprowadzania prac badawczych oraz doświadczeń i eksperymentów wymagających stałej kontrolowanej temperatury i wilgotności. Specjalnością oferowanych przez nas komór są bezwzględnie niezawodne testy stabilności i dokładne utrzymywanie stałych warunków klimatycznych zadanych w urządzeniu. Spełnią ona przy tym wszystkie istotne warunki badawcze od programowania pod dokumentacje procesów badawczych prowadzonych w komorach. Większość komór wyposażona jest w niezawodny system awaryjnego zabezpieczenia przed niekontrolowanym wzrostem temperatury, co ma istotne znaczenie podczas długotrwałej pracy urządzeń z jakimi mamy do czynienia podczas testu. Układ zabezpieczeń bezpośrednio monitoruje zgodność temperatury wewnątrz komory roboczej z temperaturą pożądaną zaprogramowaną przez użytkownika. W  części komór zastosowano system podwójnego zabezpieczenia przed awaryjnym wzrostem temperatury, tak aby w wypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej urządzenie się automatycznie wyłączyło i poinformowało użytkownika o wystąpieniu sytuacji awaryjnej.  Układy w sposób ciągły kontrolują zgodność temperatury nastawionej z temperaturą panującą wewnątrz komory. Komory klimatyczne umożliwiają również prace badawcze w zakresach kontrolowanej od 10 do 95% wilgotności względnej, symulując w ten sposób warunki zbliżone do warunków naturalnych. Komory klimatyczne wyposażone są także w złącza RS232, dzięki którym użytkownik ma możliwość rejestrowania parametrów pracy urządzenia na komputerze bądź na zewnętrznym niezależnym nośniku. Komory klimatyczne zostały zaprojektowana tak, aby były zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki, co w praktyce zapewnia wysoką wydajność oraz łatwość obsługi przez użytkownika. Dla zapewnienia bezpiecznej obsługi urządzenia zapewniają ciągłe monitorowanie, a może ono być także wykonywane przy pomocy internetu za pomocą zdalnej komunikacji z użytkownikiem. W razie potrzeby otrzymywanie informacji o awariach poprzez wiadomość SMS na telefon użytkownika jest również dostępne po wprowadzeniu  numer telefonu który został zaprogramowany na wyświetlaczu urządzeniu. Komory klimatyczne są najczęściej używane  w przemyśle farmaceutycznym w celu badań stabilności produktów leczniczych, przemyśle kosmetycznym do badania procesów starzeniowych przechowywanych produktów, przemyśle drogowym do osuszania próbek w procesie badań  asfaltu oraz przemyśle budowlanym do kondycjonowania próbek betonów, a także elektronicznym przy testach podzespołów elektronicznych oraz testach urządzeń z układami elektronicznymi. Przemysł motoryzacyjny korzysta z komór klimatycznych od symulowania warunków w których będą używane części w pojazdach samochodowych tak, aby podczas długotrwałych testów sprawdzić jak będą zachowywały się materiały stosowane w przemyśle automotive, co wpływa na bezpieczeństwo wszystkich kierowców. Optymalizacja prowadzenia testów za pomocą komór klimatycznych jest procesem zapewniających należyty testy produktów przed ich wprowadzeniem na rynek.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.