PL EN
Wróć

Spektrofotometry i spektroskopy

 • Spektroskop ręczny seria 1500

  Spektroskop ręczny seria 1500

  Producent: Kruess

  Nr kat.:

  Pryzmat: Amicinprism, Amicinprisma

  Opcje: Dyspersja liniowa 40 mm, Dyspersja liniowa 60 mm

  sprawdź
 • Spektroskop ręczny seria 1700

  Spektroskop ręczny seria 1700

  Producent: Kruess

  Nr kat.:

  Tuba obserwacyjna: Ruchomy, ze śrubą blokującą

  Pryzmat: 1718

  sprawdź
 • Spektroskopy gemmologiczne

  Spektroskopy gemmologiczne

  Producent: Kruess

  Nr kat.:

  Opis: CF = rozpraszanie kąta 7 °

  Zasilanie: Automatycznie przełączane zasilanie 110-240 V, nie dotyczy

  sprawdź
 • Spektrofotometr Zuzi

  Spektrofotometr Zuzi

  Producent: Auxilab

  Nr kat.:

  Zakres długości fali: 200-1000 nm, 190-1100 nm, 190-900 nm

  Szerokość pasma: 5 nm, 2 nm, 4 nm, zmienna: 0,5/1/2/4/5 nm, ciągła; zakres 0,1-5 nm (odstępy 0,1 nm)

  sprawdź
 • Spektrometr 1836

  Spektrometr 1836

  Producent: Kruess

  Nr kat.:

  Wymiary: 33 x 22 mm

  Pryzmat: Szkło krzemionkowe

  sprawdź
 • Odczynniki do analizy enzymatycznej i kolorymetrycznej

  Odczynniki do analizy enzymatycznej i kolorymetrycznej

  Producent: Steroglass

  Nr kat.:

  Opis: ACETALDEHYD, KWAS OCTOWY, KWAS OCTOWY (auto), ANTOCYJANINY, KWAS ASKORBINOWY, WAPŃ, KATECHINY, CHLORKI , KWAS CYTRYNOWY , KOLOR, MIEDŹ, GLICERYNA , KWAS D-GLUKONOWY , ŻELAZO, KWAS D-MLEKOWY , KWAS L-MLEKOWY , MAGNEZ, KWAS D-JABŁKOWY , KWAS L-JABŁKOWY , KWAS L-JABŁKOWY (AUTO), KWAS PIROGRONOWY, POLIFENOLE, POTAS, STABILNOŚĆ BIAŁKA, ALFA AMINO AZOT, AZOT AMMONIA, GLUKOZA-FRUKTOZA, GLUKOZA + FRUKTOZA (ODDZIELNA), STARTER SACHAROZA, GLUKOZA-FRUKTOZA (auto), GLUKOZA (auto), WOLNE SO2, CAŁKOWITE SO2, KWAS WINOWY

  sprawdź
 • Półautomatyczny analizator wieloparametrowy One

  Półautomatyczny analizator wieloparametrowy One

  Producent: Steroglass

  Nr kat.:

  Opis: Ponad 132 programowalnych metod

  Model: SQAS073682

  sprawdź
 • Analizator wieloparametrowy Hyperlab Plus i Basic

  Analizator wieloparametrowy Hyperlab Plus i Basic

  Producent: Steroglass

  Nr kat.:

  Parametr: SQRQ060129, SQRQ074351

  sprawdź
 • Analizator wieloparametrowy Hyperlab Smart

  Analizator wieloparametrowy Hyperlab Smart

  Producent: Steroglass

  Nr kat.:

  Parametr: SQRQ078689

  sprawdź
 • Spektrofotometr XD7000/XD7500

  Spektrofotometr XD7000/XD7500

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: Pomiar 150 parametrów, technologia VIS, Pomiar 150 parametrów, technologia UV-VIS

  sprawdź
 • Spektrofotometr SELECTA

  Spektrofotometr SELECTA

  Producent: Auxilab

  Nr kat.:

  Zakres długości fali: 325-1000 nm, 190-1100 nm

  Szerokość pasma: 5 nm, 4 nm, 2 nm

  sprawdź
 • Spektrometr SG 1800

  Spektrometr SG 1800

  Producent: Kruss

  Nr kat.:

  Pryzmat: Szkło krzemionkowe (60°)

  sprawdź

Spektrometr jest to urządzenie optyczne szeroko stosowane w różnych laboratoriach oraz w przemyśle. Spektrometr jest obecnie jednym z podstawowych urządzeń tzw. optycznych. Wśród dostępnych na rynku modeli wyróżniamy modele proste w obsłudze i niedrogie, ale również zaawansowane technicznie urządzenia które są w pełni zautomatyzowane, gdzie pomiar przebiega w bardzo szybki sposób a otrzymywane wyniki są z bardzo dużą dokładnością.Spektroskop natomiast składa się z poziomej tarczy z podziałką kątową. W jej wnętrzu umieszczony jest pryzmat albo siatka dyfrakcyjna, luneta obracana wokół tarczy oraz kolimatora, wyposażonego w źródło światła. Dyspersja kąta spektroskopów waha się pomiędzy 2 a 7 stopni. Spektrometr zasadniczo zbudowany jest z komory próżniowej, elektromagnesu, detektora oraz układów odpowiadających za regulację i rejestracji otrzymanego widma optycznego. Poprzez szczelinę o regulowanej szerokości mierzone światło wnika do rury kolimatora na ognisko soczewki, które znajduje się w jego tylnej części. Wiązka światła, która w momencie wejścia do kolimatora jest wiązką rozbieżną, zostaje przekształcona na wiązkę równoległą i następnie wpada do lunety spektrometru, a obiektyw lunety w ognisku wytwarza obraz szczeliny, który oglądany jest przez okular. W ognisku obiektywu spektrometru znajduje się wskaźnik (w kształcie pionowej rysy), ułatwiający nastawienie lunety na daną, wybraną linię widmową. W przypadku, gdy spektrometr posiada detektor o znacznej powierzchni roboczej, pozwala to na dokładną oraz szybką analizę badanej próbki. Podział spektrometrów, oprócz podziału na urządzenia proste i bardziej zaawansowane, można dokonać ze względu na ich zasadę działania. Spektrometry emisji optycznej z iskrowym wzbudzeniem tzw. spektrometry iskrowe, umożliwiają dokładne analizy pierwiastków lekkich. Spektrometry fluorescencyjne i rentgenowskie do pomiarów wykorzystują metodę fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii. Spektrometry mają bardzo szerokie zastosowanie i pozwalają na przeprowadzenie badań wielu różnych substancji. Spektrometry często wykorzystuje się np. do identyfikacji dioksyn czy do badań metali np. przez firmy farmaceutyczne podczas diagnostyki różnych chorób. W laboratoriach diagnostycznych i chemicznych najczęściej wykorzystuje się spektrometry w bliskiej podczerwieni w których analiza próbki przebiega szybko oraz bez ingerencji w strukturę badanego materiału. W spektrometrach masowych do badań substancji jest wykorzystywane widmo mas atomów i zawierających ją cząsteczek – tą metodą można dokonać identyfikacji związków chemicznych oraz składu procentowego badanej substancji.Spektrometry są to urządzenia optyczne szeroko wykorzystywane zarówno w przemyśle jak i w laboratoriach. Istnieje bardzo wiele rodzajów spektrometrów w zależności od rodzaju działania, oraz oczywiści od stopnia zaawansowania pomiarów i urządzenia. Przy wyborze odpowiedniego urządzenia warto skorzystać z rad doradców, którzy nie tylko przedstawią ofertę na urządzenie przeznaczone do naszych badań, ale również będą w stanie przeprowadzić odpowiednie szkolenie, prezentacją i zapewnią serwis urządzenia gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszany do zapoznania się z naszą ofertą spektrometrów oraz spektroskopów. Nasi wykwalifikowani doradcy dobiorą odpowiedni do Państwa potrzeb sprzęt nie tylko spełniający wszystkie założone przez Państwa funkcję, ale również taki który będzie optymalny pod względem ekonomicznym.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.