PL EN

Odczynniki do analizy enzymatycznej i kolorymetrycznej

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Umożliwiają analizę wielu produktów żywnościowych
  • Wykorzystywane do metod enzymatycznych i kolorymetrycznych
Model Opis zestawów Pojemność
ACETALDEHYD

Acetaldehyd  to produkt pośredniego utleniania alkoholu etylowego,zanim przekrztałci się on w kwas octowy. W celu ustalenia wstępnego utleniania wina, dobrze jest dokonać pomiaru aldehydu octowego w fazie przetwarzania a także w fazie rafinacji oraz tuż przed butelkowaniem. Oznaczanie aldehydu octowego jest również bardzo ważne podczas praktyki mikrotlenowania (jego stężenie pozostaje stałe).

5x 20 ml
SQPE059576  ACETALDEHYD
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300
KWAS OCTOWY
Jest to produkt utleniania etanolu i stanowi około 95% lotnej kwasowości. Lotna kwasowość dostarcza informacji o błędnej produkcji wina czy wadliwym przechowywaniu. Optymalne stężenie waha się od 0,2 do 0,7 g / l (górna granica norm wynosi około 1 g / l, w zależności od stopnia alkoholu). Tradycyjna metoda analityczna polegająca na destylacji w strumieniu pary, nie może być zautomatyzowana a także nie powinna działać dłużej niż metoda enzymatyczna.
SQPE059575  KWAS OCTOWY 5x20ml
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300
SQPE068205   KWAS OCTOWY (auto)
Liczba analiz z Hyperlab: 400/500 Tylko do odczytu bezpośredniego 125 ml
ANTOCYJANINY
Antocyjaniny są częścią fenolowych związków winogron i wina, głównie czerwonych i niebieskich barwników. Są one niezwykle ważne nadając organoleptyczne cechy wina. Antocyjaniny analizuje się w czasie maceracji czerwonych winogron a także podczas oraz po fermentacji. Obecność polifenoli pomaga określić, czy produkt poddaje się rafinacji. Najbardziej niezawodną metodą, dość trudną do wykonania jest HPLC, natomiast metoda kolorymetryczna również jest wykorzystywana. 
SQPE054971  ANTOCYJANINY 4X50ml
Liczba analiz: ręczna 100/200 - automatyczna 400/600
KWAS ASKORBINOWY
Kwas L-askorbinowy jest naturalnie występującym związkiem organicznym. Właściwości przeciwutleniające kwasu sa szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym w celu zapobiegania utlenianiu frakcji aromatycznych oraz barwienia różnych napojów, takich jak wina, moszcze, soki itp.
SQPE072166  KWAS ASKORBINOWY
Liczba analiz: ręczna 25 automatyczna 200/250 115 ml
WAPŃ

Wapń posiada tendencję do wytrącania się podczas fermentacji alkoholowej. Ważne aby określić jego stężenie, które nie powinno przekraczać około 80 g / l aby zapobiec wytrącaniu obojętnego winianu wapnia. Do oceny stężenia wapnia wykorzystywana jest metoda kalorymetryczna.

SQPE059193 

 WAPŃ

Liczba analiz: ręczna 100/200 automatyczna 400/600

2x100 ml
KATECHINY
Są częścią rodziny polimerów skondensowanych tanin obecnych w winogronach i winie. Analizę przeprowadza się w okresie maceracji, w moszczu, przed a także po fermentacji na gotowym winie. Do oceny katechnin analiza kolorymetryczna jest najlepszym oraz najwygodniejszym rozwiązaniem. 
SQPE054972  KATECHINY
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300 5x20ml
CHLOREK
Chlorki są obecne w winach w różnych ilościach. Analiza gotowego produktu przeprowadzana jest w celu weryfikacji zawartości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Analizę zwykle przeprowadza się za pomocą miareczkowania metodą srebrno-metryczną natomiast metoda kolorymetryczna jest również wykorzystywana przez wiele laboratoriów. 
SQPE055024  CHLORKI
Liczba analiz: ręczna 66/132 - automatyczna 264/330 2x100 ml
KWAS CYTRYNOWY
Jest to kwas organiczny naturalnie obecny w winie. Kwas cytrynowy wypływa na całkowitą kwasowość wina a także   umożliwia  przyłączenie żelaza  w rozpuszczalnym anionie kompleksowym. Analizę przeprowadza się w celu określenia obecnego stężenia i oceny ewentualnych dodatków aby osiągnąć pożądany poziomu całkowitej kwasowości. Tradycyjne metody wykorzystywane do oceny to testy enzymatyczne (bardzo proste) lub HPLC (bardziej złożone).
SQPE059301  KWAS CYTRYNOWY

Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300

10x10 ml

KOLOR

Kolor to ważny parametr do zakwalifikowania czerwonego wina. Punkty koloru umożliwiają ocenę wartości handlowej. Odczyt próbek przy 420 i 520 nm określa punkty barwy (intensywność) oraz powiązanie z odcieniem. Ta metoda pozwala również na odczyt przy 620 nm.
SQPE054875 KOLOR
Liczba analiz: ręczna 200/400 - automatyczna 800/1200 4x100 ml
MIEDŹ
Sok winogronowy zawiera miedź pochodzącą z winogron (minimalna ilość) a także miedź pochodzącą z zabiegów z wykorzystaniem miedzi. Miedź powinna zostać oznaczona po fermentacji, aby ocenić, czy należy wykonać proces odmetalowania. Do  analiz wykorzystywana jest metoda absorpcji atomowej (bardzo droga) lub odpędzanie. Metoda kolorymetryczna działa dobrze na białych winach, a na winach czerwonych wymaga nieco dłuższego przygotowania próbki.
SQPE056385 MIEDŹ
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300 2x50 ml
GLICERYNA
Wytwarzana podczas fermentacji glutero-pirogronowej, w znacznym stopniu przyczynia się do charakterystyki wina nadając korzystne odczucia smakowe, ciało oraz krągłość. Ocenę stężenia gliceryny należy wykonywać po każdej ponowej fermentacji. Wykorzystywana metoda enzymatyczna "Trinder" do analizy poziomu gliceryny (kolorymetryczny etap końcowy) jest  prosta i precyzyjna.
SQPE060138 GLICERYNA

Liczba analiz: ręczna 100/200 - automatyczna 400/600

2x100 ml
KWAS GLUKONIOWY
Jest to kwas organiczyny powstały poprzez utlenianie funkcji aldehydowej przy obecności odpowiednich enzymów.  Analizę przeprowadza się na surowcu, moszczu oraz winie. Jest to szczególnie ważne dla importerów a także producentów wykorzystujących winogrona z różnych środowisk. Metoda enzymatyczna stosowana do oceny kwasu glukoniowego jest szybsza i dużo bardziej precyzyjna.
SQPE060140 KWAS D-GLUKONOWY
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300 5x20ml
ŻELAZO
W winie obecne są pewne ilości żelaza pochodzące z winogron, z gleby oraz z transportu winogron. Oznaczanie przeprowadza się w moszczu oraz po procesie fermentacji, aby ustalić, czy wymagana jest  demetalizacja. Metoda kolorymetryczna staje się "rutynowa", ponieważ umożliwia precyzyjne oznaczanie żelaza przy niskich stężeniach.
SQPE062468 ŻELAZO

Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300

5x20 ml
KWASY MLEKOWE
To kwasy organiczne pochodzące z fermentacji mlekowej (kwas L-mlekowy) lub z nieprawidłowej ponownej fermentacji spowodowanej rozkładem cukrów w obecności bakterii hetero-mlekowych (D-Lactic). Kwas L-mlekowy ocenia się  na początku fermentacji mlekowej aby sprawdzić, czy inokulacja bakterii działa. Kwas D-mlekowy jest ujemnym wskaźnikiem, ponieważ nadaje winu zły smak.
SQPE059194 KWAS D-MLEKOWY  
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300 5x20 ml
SQPE059192 KWAS L-MLEKOWY
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300 2x50 ml
SQPE056389 MAGNEZ
Obecny w winie w większej ilości niż wapń. Odgrywa ważną rolę w wytrącaniu koloidów.
Liczba analiz: ręczna 66/132 automatyczna 264/330 2x100 ml
KWAS JABŁKOWY

Kwas jabłkowy występuje naturalnie  w moszczu i winie (od około 1,5 g / l do 3,5). Monitorowanie stężenia  kwasu jabłkowego  umożliwia  ocenę przebiegu dojrzewania, natomiast kontrola stężenia kwasu jabłkowego podczas a także po fermentacji mlekowej weryfikuje jej koniec.  Zastosowanie kwasu D-jabłkowego utrzymuje wyższą kwasowość win po fermentacji mlekowej ze względu na trwałość izomeru D, który jest bardziej stabilny. 
SQPE067017 KWAS D-JABŁKOWY 5x20 ml
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300
SQPE053689 KWAS L-JABŁKOWY

Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300

5x20 ml
SQPE068206 KWAS  L-JABŁKOWY (AUTO)
Liczba analiz za pomocą Hyperlab: 400/500 Tylko do odczytu 125 ml
KWAS PIROGRONOWY

Kwas organiczny wytwarzany w procesie fermentacji gliceropirogonowej. Fermentacja wina nie jest czystą fermentacją alkoholową, część cząsteczek cukru jest w rzeczywistości degradowana przez fermentację gliceropirogonową do gliceryny i kwasu pirogronowego. Oznaczanie kwasu pirogronowego odbywa się podczas fermentacji w celu powstrzymania jego wytwarzania, gdyż ​​silnie łączy SO2.

SQPE056391 KWAS PIROGRONOWY
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300 5x20 ml

POLIFENOLE

Polifenole są niezwykle ważne, gdyż decyduj,ą o cechach organoleptycznych  wina. Już  w moszczu w miarę upływu czasu dochodzi do zmian stężeń polifenoli, ze względu na ciągłe procesy polimeryzacji między antocyjaninami a garbnikami. Ważne jest, aby  sprawdzić polifenole w winogronach w celu określenia prawidłowego dojrzewania.
SQPE054970

POLIFENOLE

Liczba analiz: ręczna 100/200 - automatyczna 400/600 3x100ml
POTAS
Potas jest dominującym kationem obecnym w winie. Nadmiar potasu zostaje  usuwany  poprzez stabilizację winną. Oznaczanie potasu przeprowadza się przed i po stabilizacji w celu zweryfikowania dobrych wyników.
SQPE056387 POTAS
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300 1x100 ml
STABILNOŚĆ BIAŁKA
Ocenę  stabilności białka przeprowadza się, aby określić skuteczność  bentonitu lub innych środków o podobnych właściwościach. 
SQPE076312 STABILNOŚĆ BIAŁKA
Liczba analiz: ręczna 25/50 - Hyperlab:250 50 ml
R.A.N 
R.A.N jest sumą azotu amoniakalnego oraz α-aminowego azotu.  Dostępny azot (RAN) jest  czynnikiem, który  określa czy w moszczach jest wystarczająca ilość składników odżywczych niezbędnych do wzrostu drożdży w procesach fermentacji alkoholowej. Ta metoda zastępuje FORMALIN N °, który jest rakotwórczy. Suma amoniakalnego i α-aminowego azotu odpowiada liczbie Formolo.
SQPE054974 ALFA AMINO AZOT
Liczba analiz: ręczna 60/120 - automatyczny 240/360 2x60 ml
SQPE054975

AZOT AMMONIA

Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300 2x50 ml
CUKRY
Glukoza, fruktoza i sacharoza wpływają na  moc alkoholową oraz słodkość napoju. Oznaczanie glukozy / fruktozy odbywa się głównie w celu śledzenia procesu fermentacji wina oraz określania ich pozostałości po zakończeniu fermentacji. Metoda enzymatyczna jest obecnie oficjalną metodą wykorzystywaną do pomiaru cukrów. Metoda Fehlinga jest niepraktyczna, gdyż nie uwzględnia cukrów pentozowych (fermentowalnych jako sacharoza).
SQPE053688 GLUKOZA-FRUKTOZA
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300 5x20 ml
SQPE063019 GLUKOZA + FRUKTOZA (ODDZIELNA)
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300 5x20 ml
SQPE063020 STARTER SACHAROZA
Dodatkowy odczynnik, może działać tylko w połączeniu z zestawami GLUKOZA-FRUKTOZA 1x10 ml
SQPE068207 GLUKOZA-FRUKTOZA (auto)
Liczba analiz za pomocą Hyperlab: 400/500 Tylko do odczytu 125 ml
SQPE079100 GLUKOZA (auto)
Tylko do odczytu 50 ml
DWUTLENEK SIARKI
Antyoksydacyjne i antyseptyczne funkcje SO2 są dobrze znane. Oznaczanie odbywa się podczas całego procesu opracowywania wina, od moszczu aż do butelki. Oficjalna metoda destylacji nie jest praktyczna- Ripper daje dobre wyniki na białym, ale nie na czerwonym winie z powodu ingerencji polifenoli, garbników i barwników. Metoda kolorymetryczna jest  dobrze skorelowana z  metodą oficjalną.
SQPE056384 WOLNE SO2
Liczba analiz: ręczna 100/200 - automatyczna 400/600 SQPE060413 2x100 ml
SQPE060413 CAŁKOWITE SO2
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300 5x20 ml
KWAS WINOWY
Kwas winowy to  specyficzny dla winogron, najważniejszy ze stałych kwasów. To silniejszy, bardziej zdysocjowany i najbardziej odporny na działanie rozkładających się bakterii kwas organiczny . Jego stężenie zmniejsza się poprzez wytrącanie dwuwinianu potasu podczas procesu stabilizacji winnej. Kwas oznacza się  się  na moszczu, na winie po stabilizacji winnej a także  przed butelkowaniem. Metoda kolorymetryczna jest bardzo łatwa do zastosowania.
SQPE070208 KWAS WINOWY
Liczba analiz: ręczna 68/136 - automatyczna 400/500 170 ml
Model Opis
SQPE059576 ACETALDEHYD
SQPE059575 KWAS OCTOWY
SQPE068205 KWAS OCTOWY (auto)
SQPE054971 ANTOCYJANINY
SQPE072166 KWAS ASKORBINOWY
SQPE059193 WAPŃ
SQPE054972 KATECHINY
SQPE055024 CHLORKI
SQPE059301 KWAS CYTRYNOWY
SQPE054875 KOLOR
SQPE056385 MIEDŹ
SQPE060138 GLICERYNA
SQPE060140 KWAS D-GLUKONOWY
SQPE062468 ŻELAZO
SQPE059194 KWAS D-MLEKOWY
SQPE059192 KWAS L-MLEKOWY
SQPE056389 MAGNEZ
SQPE067017 KWAS D-JABŁKOWY
SQPE053689 KWAS L-JABŁKOWY
SQPE068206 KWAS L-JABŁKOWY (AUTO)
SQPE056391 KWAS PIROGRONOWY
SQPE054970 POLIFENOLE
SQPE056387 POTAS
SQPE076312 STABILNOŚĆ BIAŁKA
SQPE054974 ALFA AMINO AZOT
SQPE054975 AZOT AMMONIA
SQPE053688 GLUKOZA-FRUKTOZA
SQPE063019 GLUKOZA + FRUKTOZA (ODDZIELNA)
SQPE063020 STARTER SACHAROZA
SQPE068207 GLUKOZA-FRUKTOZA (auto)
SQPE079100 GLUKOZA (auto)
SQPE056384 WOLNE SO2
SQPE060413 CAŁKOWITE SO2
SQPE070208 KWAS WINOWY