PL EN
Wróć

Palniki gazowe

 • Podstawowe

  Podstawowe

  Podstawowe palniki gazowe Podstawowe palniki gazowe spirytusowe Fuego Gasprofi Powerjet Teclu Bunsena Mekera Fishera Jumbo Schuett Phoenix...

  sprawdź
 • Profesjonalne

  Profesjonalne

  Profesjonalne palniki gazowe przeznaczone są do pracy w komorach laminarnych, do procesów sterylizacji oraz do wyprażania. Sterylizacja płomieniem...

  sprawdź

Palnik gazowy to urządzenie techniczne, które wykorzystywane jest do wytwarzania wysokich temperatur poprzez spalanie gazu. Palnik to specjalistyczny sprzęt, który jest zasilany paliwem charakteryzującym się podwyższonym ciśnieniem. Właśnie ta cecha, czyli podwyższone ciśnienie umożliwia zapobiec cofaniu się płomienia do źródła zasilania oraz zwiększa ilość paliwa dostarczanego do strefy spalania przy zmniejszonej objętości palnika, co za tym idzie zwiększona zostaje temperatura spalin, a także zwiększa się ergonomia używania palnika. Palniki gazowe znalazły zastosowanie w różnorodnych laboratoriach (np. przemysłowych, chemicznych). Służą one do pracy w komorach laminarnych, jak również do procesów sterylizacji (np. przyrządów mikrobiologicznych) oraz wyprażania. Sprawdzają się również w gabinetach dentystycznych umożliwiając nagrzanie narzędzi dentystycznych. W profesjonalnych palnikach gazowych najczęściej spotykanym paliwem jest gaz ziemny, a także gaz propan-butan (np. LPG). Rodzaj zastosowanego paliwa zależy od typu dyszy w palniku gazowym. W sytuacji gdy zastosowano szeroką dyszę to w urządzeniu znajduje się gaz ziemny, natomiast w przypadku wąskiej dyszy, gazem, który jest umieszczony w palniku to propan-butan.Budowa pilników gazowych jest bardzo różnorodna. Wiele modeli tych urządzeń przeznaczona jest do zajmowania powierzchni blatów laboratoryjnych, prócz tego znajdują się takie rodzaje, które pozwalają na ustawienie ich pod dowolnym kątem (nawet do góry nogami) oraz palniki ręczne. Najczęściej palniki ręczne są stosowane w momencie gdy laboratoria nie posiadają centralnego zasilania gazem. Niektóre modele posiadają czujnik IR bądź dodatkowy przycisk ułatwiający sterowanie (płomień pojawia się gdy naciśniemy przycisk, natomiast wyłączy się po powtórnym jego kliknięciu), ale również mogą zawierać cyfrowy wyświetlacz. Dodatkowo palnik gazowy w zestawie może zawierać pedał, który pozwala na nożne sterowanie urządzeniem.Nowoczesne typy palników gazowych są wyposażone w system kontroli bezpieczeństwa „SCS”. Jego zadaniem jest chronienie każdego użytkownika przed opatrzeniem, po dłuższym czasie stosowania z urządzenia gdzie sygnalizuje o wciąż rozgrzanej głowicy. Dodatkowo system odcina zapłon gazu w momencie gdy stwierdzi, że urządzenie może zostać przegrzane, również przed zapchaniem głowicy oraz wspomaga ponowne zamontowanie głowicy w sposób prawidłowy. W ofercie posiadamy wiele rodzajów profesjonalnych palników gazowych.Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy. W razie zainteresowania zachęcamy do kontaktu.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.