PL EN

Profesjonalne

 • Palnik Fuego SCS

  Palnik Fuego SCS

  Producent: WLD-TEC

  Nr kat.:

  Wyświetlacz: Graficzny

  Waga: 700 g

  sprawdź
 • Palnik Fuego SCS Basic

  Palnik Fuego SCS Basic

  Producent: WLD-TEC

  Nr kat.:

  Waga: 700 g

  Obudowa: Elementy sterowania odporne na UV, rozpuszczalniki

  sprawdź
 • Palnik Fuego SCS Basic RF

  Palnik Fuego SCS Basic RF

  Producent: WLD-TEC

  Nr kat.:

  Wyświetlacz: BRAK

  Inne: Bezprzewodowy pedał

  sprawdź
 • Palnik Fuego SCS Pro

  Palnik Fuego SCS Pro

  Producent: WLD-TEC

  Nr kat.:

  Bateria: Akumulatorowa

  Wyświetlacz: Graficzny

  sprawdź
 • Palnik Schuett Phoenix

  Palnik Schuett Phoenix

  Producent: Schuett biotec

  Nr kat.:

  Wyświetlacz: BRAK, Kolorowy

  Inne: Brak akumulatora

  sprawdź
 • Palnik gasprofi 1 SCS micro

  Palnik gasprofi 1 SCS micro

  Producent: WLD-TEC

  Nr kat.:

  Inne: Czujnik na podczerwnień

  Wykonanie: Stal nierdzewna

  sprawdź
 • Palnik gasprofi 1 SCS micro szkolny

  Palnik gasprofi 1 SCS micro szkolny

  Producent: WLD-TEC

  Nr kat.:

  Inne: Brak czujnika na podczerwień

  Wykonanie: Stal nierdzewna

  sprawdź
 • Palnik Flame 100

  Palnik Flame 100

  Producent: WLD-TEC

  Nr kat.:

  Waga: 385 g

  Pokrywa wału palnika: Stal nierdzewna

  sprawdź
 • Palnik Flame 110

  Palnik Flame 110

  Producent: WLD-TEC

  Nr kat.:

  Wymiary: 135 x 10 mm [WxŚr]

  sprawdź
 • Palnik Powerjet

  Palnik Powerjet

  Producent: WLD-TEC

  Nr kat.:

  Wymiary: 150 x 180 mm [SxW]

  sprawdź
 • Palnik Powerjet 2

  Palnik Powerjet 2

  Producent: WLD-TEC

  Nr kat.:

  Wymiary: 150 x 210 mm [SxW]

  sprawdź
 • Palnik SOUDOGAZ X 2000 PRO-PZ

  Palnik SOUDOGAZ X 2000 PRO-PZ

  Producent: Campingaz

  Nr kat.:

  Temperatura płomienia: 1750°C 

  Waga: 380 g

  sprawdź

Profesjonalne palniki gazowe przeznaczone są do pracy w komorach laminarnych, do procesów sterylizacji oraz do wyprażania. Sterylizacja płomieniem jest łatwa i prosta za pomocą przycisku funkcyjnego bądź pedału nożnego. Ergonomiczny kształt palników ogranicza zawirowania powietrza w szafach laminarnych oraz usprawnia czyszczenie. Ponadto niektóre modele wyposażone są czujnik podczerwieni IR czy dotykowy przycisk ułatwiający sterowanie. W przypadku trudnego dostępu do energii posiadamy także modele dostosowane do pracy bezprzewodowej. Profesjonalne palniki gazowe przystosowane są do wykorzystania propanu, butanu a także gazu ziemnego.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.