PL EN
Wróć

Mieszadła magnetyczne

 • Mieszadła magnetyczne bez grzania

  Mieszadła magnetyczne bez grzania

  Mieszadła magnetyczne bez grzania to urządzenia wykorzystywane do codziennych prac laboratoryjnych. Mieszadła te oszczędzają miejsce w Państwa...

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne z grzaniem

  Mieszadła magnetyczne z grzaniem

  Do przygotowania prób w laboratorium jednym z częściej używanych urządzeń jest mieszadło magnetyczne. Mieszadło magnetyczne wykorzystuje się...

  sprawdź
 • Akcesoria do mieszadeł

  Akcesoria do mieszadeł

  Wśród akcesoriów do mieszadeł można wyróżnić pręciki do wyjmowania mieszadełek magnetycznych. Wykonane są z rdzenia magnetycznego, który umożliwia...

  sprawdź
Mieszadła magnetyczne to urządzenia obecne w każdym laboratorium. Praca w laboratorium wymaga szeregu narzędzi dostosowanych do charakteru wykonywanych zadań i prowadzonych czynności. Jednak istnieją sprzęty, które są obecne w wielu rodzajach laboratoriów niezależnie od tego, w jakiej branży one działają. Jedną z takich kategorii są mieszadła magnetyczne, które ułatwiają i przyspieszają wykonanie pewnych prac. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów mieszadeł magnetycznych, warto więc poznać tę grupę narzędzi, by wśród nich wybrać takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom i które zapewni nam niezbędne działanie i prowadzenie prac laboratoryjnych. Zasada działania mieszadła magnetycznego jest bardzo prosta. Mieszadła magnetyczne wykorzystywane są do bezkontaktowego mieszania cieczy i zawiesin w różnego rodzaju naczyniach laboratoryjnych z użyciem mieszadełka czyli tzw. dipola, którego wielkość trzeba dostosować do objętości mieszanej cieczy. Do swojego działania mieszadła magnetyczne wykorzystują zmienne, rotujące pole magnetyczne. Ponieważ ruch pola może być wytwarzany na dwóch zasadach, wyróżnia się dwie główne kategorie tych urządzeń. Innym rodzajem mieszadła magnetycznego jest mieszadło z silnikiem. W tym przypadku magnesy trwałe odpowiedzialne za wytwarzanie pola osadzone są na podstawie, która jest napędzana z użyciem silnika elektrycznego. Dzięki zastosowaniu silnika możliwa jest płynna regulacja obrotów już od niskich ich wartości. Zastosowanie magnesów trwałych pozwala na używanie dużych mieszadełek. Umożliwia to mieszanie dużych objętości cieczy. Z kolei silne pole magnetyczne daje możliwość użycia dodatkowych płyt grzejnych, które pozwalają na podgrzewanie mieszanych cieczy. Z kolei mieszadła statyczne działają jeszcze na innej zasadzie. W tych urządzeniach elektromagnesy osadzone są na stałe w obudowie, a zmian pola dokonuje się poprzez ich naprzemienne włączanie i wyłączanie za pomocą sterownika elektronicznego (podobnie jak w elektrycznych silnikach bezszczotkowych). Urządzenia te charakteryzują się prostą budową, a brak elementów mechanicznych czyni je bardzo trwałymi i odpornymi na różne warunki użytkowania z jakimi mamy do czynienia w laboratorium. Nierzadko charakteryzują się małą wysokością, rzędu 2-3 cm. Wadą takich mieszadeł bywają kłopoty z płynnym ustaleniem obrotów, szczególnie niskich. Część modeli ma skokową regulację obrotów. Mieszadła statyczne najlepiej sprawdzają się do mieszania niewielkich objętości cieczy. Niektóre modele mogą być zaopatrzone w ogrzewanie płyty. Na rynku można zaopatrzyć się w mieszadła magnetyczne jedno- oraz wielostanowiskowe. Te drugie pozwalają na jednoczesne mieszanie wielu próbek, co umożliwia nie tylko oszczędność czasu, ale też miejsca na laboratoryjnych stołach oraz blatach. Czym kierować się przy wyborze? W pierwszej kolejności należy sprecyzować swoje potrzeby i nie kierować się wyłącznie ceną. Bardzo ważne jest również to jak dane mieszadło chronione jest przed zalaniem. Elementem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest wielkość płyt, materiały z których wykonane jest mieszadło oraz maksymalna objętość mieszanej cieczy. Do okazyjnego mieszania małych objętości najlepiej używać małych modeli jednostanowiskowych. Z kolei do mieszania cieczy w dużych naczyniach najlepiej zaopatrzyć się w duże urządzenia. Warto też zwrócić uwagę na to, czy mieszadło ma grzałkę, najlepiej z termostatem, która jest przydatna np. przy rozpuszczaniu niektórych związków chemicznych oraz do utrzymywania temperatury w zawiesinowej hodowli mikroorganizmów.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.