PL EN

Mieszadła magnetyczne z grzaniem

 • Mieszadła magnetyczne seria RSM H

  Mieszadła magnetyczne seria RSM H

  Producent: Phoenix

  Nr kat.:

  Liczba stanowisk: 1, 10

  Max obj. pracy [l]: 20 l, 3l, 10 l, 0,4 l/stanowisko

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne z grzaniem seria M

  Mieszadła magnetyczne z grzaniem seria M

  Producent: CAT

  Nr kat.:

  Materiał płyty grzewczej: stal nierdzewna, aluminium, Ceran

  Temperatura płyty [oC]: RT+5 °-350 °C, RT+5 °-380 °C , RT+5 °-500 °C

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne seria M6

  Mieszadła magnetyczne seria M6

  Producent: CAT

  Nr kat.:

  Materiał płyty grzewczej: Ceran, stal nierdzewna, aluminium

  Temperatura płyty [oC]: 40-400 ° C, 40-330 ° C

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne seria MCS

  Mieszadła magnetyczne seria MCS

  Producent: CAT

  Nr kat.:

  Materiał płyty grzewczej: aluminium, Ceran

  Wymiary: płyta 140 mm Ø , 130 mm Ø

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne seria KM16

  Mieszadła magnetyczne seria KM16

  Producent: CAT

  Nr kat.:

  Pojemność: kolba 100, 250 i 500 ml, kolba 1000 i 2000 ml

  Materiał płyty grzewczej: aluminium

  sprawdź
 • Mieszadło magnetyczne Hotplate 6

  Mieszadło magnetyczne Hotplate 6

  Producent: 2MAG

  Nr kat.:

  Liczba stanowisk: 6, 15

  Max obj. pracy [l]: 1,5 l/ stanowisko, 1l/stanowisko

  sprawdź
 • Mieszadło magnetyczne HotMIX1

  Mieszadło magnetyczne HotMIX1

  Producent: 2MAG

  Nr kat.:

  Max obj. pracy [l]: 2

  Prędkość obrotowa [rpm]: 100 - 1600

  sprawdź
 • Mieszadła magnetczne OHAUS

  Mieszadła magnetczne OHAUS

  Producent:

  Nr kat.:

  Model: Guardian 7000, Guardian 5000, Mini

  Zakres regulacji [°C]: Od +5°C RT do 500°C, Od +5°C RT do 380°C

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne RTC digital

  Mieszadła magnetyczne RTC digital

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Moc: 600 W, 850 W

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne C-MAG/RET Control

  Mieszadła magnetyczne C-MAG/RET Control

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: Płyta kwadratowa, ceramiczna, Płyta okrągła, kompozyt ze stali nierdzewnej, Płyta okrągła, kompozyt ze stali nierdzewnej pokryty białą powłoką ceramiczną

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne C-MAG HS

  Mieszadła magnetyczne C-MAG HS

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Moc: 250 W, 1000 W, 1500 W

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne RH/ RH digital

  Mieszadła magnetyczne RH/ RH digital

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: stal nierdzewna, brak wyświetlacza, emalia techniczna, brak wyświetlacza, stal nierdzewna, wyświetlacz cyfrowy, emalia techniczna, wyświetlacz cyfrowy

  Moc: 600 W

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne RET/RCT basic

  Mieszadła magnetyczne RET/RCT basic

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Moc: 600 W

  sprawdź
 • Mieszadla magnetyczne wielostanowiskowe RT

  Mieszadla magnetyczne wielostanowiskowe RT

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: 5 stanowisk, 10 stanowisk, 15 stanowisk

  sprawdź
 • Mieszadła magnetyczne Guardian

  Mieszadła magnetyczne Guardian

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Pojemność: 15 l, 18 l, 20 l

  sprawdź

Mieszadła magnetyczne z grzaniem zostały zaprojektowane  do ogrzewania kolb okrągłodennych, a także kolb okrągłodennych z trzema szyjkami. Ciepło przekazywane jest poprzez promieniowanie a także bezpośredni kontakt z blokiem aluminiowym o kształcie dostosowanym do danej objętości kolby. W przypadku pęknięcia lub stłuczenia kolby cała mieszana zawartość pozostanie w bloku aluminiowym.  Płyn jest mieszany przy pomocy owalnego mieszadła magnetycznego i nie powstają obszary miejscowego przegrzania cieczy. Przyrost temperatury odbywa się bardzo szybko. Niektóre mieszadła magnetyczne z grzaniem wyposażone są w 4 cyfrowy wyświetlacz, regulację temperatury a także prędkości mieszadła umiejscowione na przednim panelu urządzenia. Wszystkie parametry mogą być monitorowane na wyświetlaczu LCD.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.