PL EN

Mieszadła magnetyczne C-MAG HS

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Objętość mieszania do 15 litrów
 • Stały obwód bezpieczeństwa
 • Wskaźnik gorącej płyty
 • Cyfrowy wyświetlacz błędów
 • Podwyższony panel sterowania
Mieszadła magnetyczne z ogrzewaniem i ceramiczną płytą grzejną oraz wysoką odpornością na czynniki chemiczne.
 • Mocny silnik do mieszania, objętość maks. 20 litrów (H2O)
 • Stały obwód bezpieczeństwa 500°C
 • Wskaźnik gorącej płyty >> ostrzega przed oparzeniami!
 • Precyzyjne nastawianie temperatury za pomocą wyświetlacza cyfrowego LED
 • Cyfrowy wyświetlacz kodów błędów
 • Podwyższony panel sterowania do ochrony przed zalaniem cieczą
 • Jednoczesna prezentacja wskazań temperatury zadanej i rzeczywistej na wyświetlaczu LCD (digital)
 • 3 tryby pracy (standardowy, bezpieczny i z blokadą ustawień)

Dane techniczne:


Model C-MAG HS 4 HS 7 HS 10 HS 4 digital HS 7 digital HS 10 digital HS 7 contro Zestaw C-MAG HS 7
Liczba stanowisk mieszania 1 1 1 1 1 1 1 1
Maks. objętość mieszania na stanowisko mieszania [L] (względem H2O) 5 10 15 5 10 15 20 10
Moc grzewcza [W] 250 1000 1500 250 1000 1500 1000 1000
Zakres obrotów [rpm] 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500
Zakres temperatury grzania [°C] 50-500 50-500 50-500 50-500 50-500 50-500 50-500 50-500
Model Moc
C-MAG HS 4 250 W
C-MAG HS 7 1000 W
CS-MAG HS 10 1500 W
CS-MAG HS 4 digital 250 W
CS-MAG HS 7 digital 1000 W
CS-MAG HS 10 digital 1500 W
CS-MAG HS 7 control 1000 W
Zestaw C-MAG HS 7 1000 W

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.