PL EN

Mieszadła magnetyczne C-MAG/RET Control

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Szybkie podgrzewanie z bardzo precyzyjnym wyborem nastaw
  • Możliwość pracy okresowej
  • Kilka trybów pracy
  • Wskaźnik kodów błędów
  • Dokładna regulacja prędkości pracy i temperatury za pomocą wyświetlacza cyfrowego 
IKA C-MAG/RET Control miesza objętości do 20 l (H2O) z prędkością 50–1700 obr./min. IKA zdecydowała się zastosować szkło hartowane nie tylko ze względu na jego przejrzystość, odporność chemiczną i bezpieczeństwo, ale również dlatego, że szklana powierzchnia to zupełnie nowatorskie rozwiązanie w przypadku mieszadeł magnetycznych. C-Mag oraz RET control doskonali się z czasem dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania sprzętowego – kontrolę kinetyki i reakcji wrażliwych wspiera zintegrowana funkcja timera i licznika – funkcja IKA SmartTemp® inteligentnej ochrony użytkowników. W zestawie czujnik temperatury PT1000.

Dane techniczne C-MAG HS 7 CONTROL RET CONTROL-VISC RET CONTROL- WHITE
Max. objętość mieszania 20 l 20 l 20 l
Płyta kwadratowa, ceramiczna okrągła, kompozyt ze stali nierdzewnej okrągła, kompozyt ze stali nierdzewnej pokryty białą powłoką ceramiczną
Kierunek obrotów prawo-lewo prawo prawo
Zakres obrotów 50-1500 rpm 50-1700 rpm 50-1700 rpm
Moc grzewcza 1000 W 600 W 600 W
Temperatura grzania RT-500°C RT-340°C RT-340°C
Wymiary płyty 180 x 180 mm ⌀ 135 mm ⌀ 135 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 220 x 88 x 354 mm 160 x 85 x 270 mm 160 x 85 x 270 mm
Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 IP 21 IP 42 IP 42
Funkcja ważenia - + +
Max. obciążenie (dla funkcji ważenia) - 5 kg 5 kg
Model Opis
C-MAG HS 7 CONTROL Płyta kwadratowa, ceramiczna
RET CONTROL-VISC Płyta okrągła, kompozyt ze stali nierdzewnej
RET CONTROL- WHITE Płyta okrągła, kompozyt ze stali nierdzewnej pokryty białą powłoką ceramiczną

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.