PL EN

Urządzenia grzewcze

Urządzenia grzewcze to dział poświęcony produktom, które umożliwiają utrzymanie odpowiednio zadanych, nawet wysokich temperatur wewnątrz komory.  

W naszej ofercie urządzeń grzewczych posiadamy suszarki laboratoryjne, cieplarki laboratoryjne, komory klimatyczne, komory fitotronowe, inkubatory CO2, piece laboratoryjne - również piece wysokotemperaturowe, łaźnie wodne, mineralizatory, jak również palniki gazowe.

Jednym z najważniejszych parametrów pracy urządzeń grzewczych jest zdolności do utrzymania zadanej temperatury przez ciągły i.e permanentną kontrolę parametrów pracy urządzenia. Przy czym zmiana temperatury pracy urządzania i nawet jej niewielkie wahania mogą mieć wpływ na pracę z badanymi materiałami. Chodzi o to w pracy z użyciem tych urządzeń, aby zmiany były jak najmniejsze, a proces fluktuacji był jak najmniejszy. W przypadku urządzeń takich jak cieplarki laboratoryjne lub suszarki laboratoryjne, procesy ogrzewania urządzeń prowadzone są z użyciem np. wentylatorów wewnątrz komory urządzeń. Zapewnia nam to lepszy rozkład temperatury wewnątrz urządzenia i poprawia procesy jednorodności temperatury w urządzeniu. W innym wypadku np. przy zastosowaniu procesów konwekcyjnego ogrzewania procesy te są zakłócone i wówczas mamy do czynienia z  niejednorodności temperatury. Z kolei to powoduję, iż rozkład temperatury w komorze może różnić się o kilka stopni w urządzeni. Gdy więc dokonamy pomiaru temperatury w komorze urządzania może okazać się, iż różnica wynosi kilka stopni Celsiusa.Niezwykle ważne w przypadku urządzeń grzewczych są zastosowane sterowniki w urządzaniu.

Większość urządzeń posiada obecnie sterowniki PID (regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący, który to  regulator stosowany w układach regulacji składający się z trzech członów: proporcjonalnego, całkującego i różniczkującego). Jest on nowoczesnym regulatorem do kontroli procesów temperaturowych w urządzeniach termostatujących. W tym wypadku to po stronie renomowanego producenta leży kwestia jego odpowiedniego zestrojenia czyli parametryzacji w celu optymalizacji i kontroli zadanej temperatury w urządzeniu. W połączaniu z najczęściej obecnie stosowanym wyświetlaczem LED lub LCD (dotykowym) laborant posiada możliwości bezpośredniej obserwacji parametrów jakie zadał dla urządzenia grzewczego tj. np.: cieplarki lub suszarki laboratoryjnej.  Wskaźnik temperatury pokazuje również jak temperatura panuję wewnątrz komory urządzania i mamy możliwości kontroli na bieżąco pracy urządzenia. Często zdarza się, iż do takich urządzanie podłącza się inne media np. gazy. Wówczas , gdy badanych materiał wymaga inkubacji  w atmosferze gazu podawanych jest gaz do komory w odpowiednim monitorowanym stężeniu, które na bieżąco jest kontrolowane,  a jego odczyty mogą być modyfikowane w każdej chwili.

Urządzenia grzewcze mają zastosowanie w zakładach chemicznych i  przemysłowych, placówkach naukowo-badawczych, aptekach oraz instytucjach medycznych takich jak np. szpitale. Procesy zachodzące w urządzeniach służą badaniom materiałów chemicznych, inkubacji próbek, badaniu procesów wzrostu roślin, bądź też badaniu starzenia się materiałów poprzez stałe kontrolowane warunki temperaturowe. W  naszym asortymencie posiadamy nie tylko podstawową aparaturę do kontroli tych procesów, ale także bardziej specjalistyczne urządzenia grzewcze wykorzystywane w pracy laboratoryjnej.  Często na zlecenie klienta dokonujemy modyfikacji i przeróbek urządzenia tak, aby urządzenie mogło być dopasowane do aktualnych potrzeb klienta i spełniało jego wymagania w pracy laboratoryjnej.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.