PL EN

Inkubatory z wytrząsaniem

 • Inkubatory z wytrząsaniem serii S

  Inkubatory z wytrząsaniem serii S

  Producent: Auxilab

  Nr kat.:

  Zakres prędkości [rpm]: 30-400, 40-300

  Wymiary: 610 x 610 x 510 mm, 700 x 740 x 560 mm, 1440 x 950 x 700 mm

  sprawdź

Cieplarka z wytrząsaniem posiadają regulowaną temperaturę wewnętrznej komory przez wymuszony obieg powietrza, a dodatkowo można w nim zaprogramować wytrząsanie z odpowiednia częstotliwością. Inkubatory z wytrząsaniem pozwalają na wytrząsanie i mieszanie płynów hodowlanych, a także hodowlę bakterii, drożdży, mikroorganizmów oraz komórek eukariotycznych roślin i zwierząt. Inkubator posiada silny napęd, który wytrzyma nawet bardzo duże obciążenie. Bardzo wytrzymały napęd zapewnia jednostajne wytrząsanie nawet w przypadku dużej prędkości pracy urządzenia i dużych obciążeń. Jego działanie jest oparte na ruchu orbitalnym platformy wytrząsającej, na której można umieścić wiele rodzajów kolb, poprzez zmianę typu uchwytów na platformie. Przeźroczysta pokrywa w inkubatorze umożliwia podgląd procesu bez otwierania i zakłócania temperatury. Sam inkubator jest wykonany z odpornych materiałów, aby podczas długiego wytrząsania i drgań nic niespodziewanego się nie wydarzyło. Inkubator zaopatrzony jest w cyfrowy wyświetlacz, na którym można odczytać ustawione parametry urządzenia temperaturę, czas i prędkość. Urządzenie wyposażone jest w alarm dźwiękowy i wizualny, a na wyświetlaczu w przypadku błędów pojawi się ich kod, co w łatwy sposób pozwoli zidentyfikować jego etiologię. Urządzenie posiada mechanizm wyłączający po otwarciu drzwi wytrząsarki oraz posiada zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem. Mechanizm napędowy posiada system antywibracyjny. Wewnętrzna platforma urządzenia posiada możliwość zainstalowania adapterów na wielu pozycjach. Adaptery są przystosowane do różnych akcesoriów, takich jak kolby, kolby stożkowe, płytek do mikromiareczkowania, szalki Petriego czy uniwersalna taca z regulowanymi sprężynami naciągowymi dla innych niestandardowych rozmiarów naczyń. Zakres częstotliwości wytrząsania zawiera się w granicach od 30 do 400 rpm, a jej amplituda może być stale ustawiona na 25 mm, lub może posiadać możliwość płynnej regulacji w zakresie od 0 do 50 mm. Zakres temperaturowy inkubatorów z wytrząsaniem jest pomiędzy 5 °C, a 60 ° C, regulacja temperatury jest z dokładnością do 0,1°C. Urządzenie można zaprogramować na działanie ciągłe – aż do 500 h pracy. Modele inkubatorów z wytrząsaniem, które mają wbudowany system chłodzenia i umożliwiają pracę już od 5 °C są to urządzenia dość znaczących rozmiarów i posiadających znaczną wagę, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu laboratorium i ustawienia urządzenia, gdyż może ono ważyć (bez zawartości wewnętrznej) nawet ponad 230 kg. Modele inkubatorów z wytrząsaniem z chłodzeniem mają hermetycznie zamkniętą sprężarkę z wentylowanym skraplaczem. Zapraszamy do składania zapytań w naszej firmie, nasi wykwalifikowani doradcy zaofertują najbardziej optymalne dla Państwa rozwiązanie. Serwisanci z dużym doświadczeniem zainstalują urządzenia, przeszkolą Państwa i będą świadczyli opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.