PL EN

Cieplarki z chłodzeniem

 • Cieplarki z chłodzeniem z technologią Peltiera

  Cieplarki z chłodzeniem z technologią Peltiera

  Producent: Binder

  Nr kat.:

  Pojemność: [L], 53, 102, 163

  Wymiary: Zewnętrzne DxWxS [mm], 660 x 635 x 630, 860 x 715 x 655, 860 x 1025 x 655

  sprawdź
 • Cieplarki z chłodzeniem z technologią kompresorową

  Cieplarki z chłodzeniem z technologią kompresorową

  Producent: Binder

  Nr kat.:

  Pojemność: [L], 20, 53, 115, 247, 400, 698

  Wymiary: Zewnętrzne DxWxS [mm], 435 x 620 x 520, 635 x 835 x 580, 835 x 1025 x 650, 925 x 1465 x 800, 925 x 1950 x 805, 1250 x 1925 x 885

  sprawdź
 • Cieplarki z chłodzeniem Wamed

  Cieplarki z chłodzeniem Wamed

  Producent: Wamed

  Nr kat.:

  Pojemność: [L], 30, 71, 110, 134, 143, 204

  Zakres temperatur [oC]: Wersja A / Wersja B, -5°C do +70°C, -5°C do -70°C

  sprawdź
 • Cieplarki z chłodzeniem EVERmed CL

  Cieplarki z chłodzeniem EVERmed CL

  Producent: EVERmed

  Nr kat.:

  Wymiary: szerokość: 53 cm, głębokość: 64 cm, wysokość: 94 cm , szerokość: 60 cm, głębokość: 65 cm, wysokość: 164 cm, szerokość: 60 cm, głębokość: 60 cm, wysokość: 192 cm, szerokość: 60 cm, głębokość: 70 cm, wysokość: 192 cm, szerokość: 75 cm, głębokość: 70 cm, wysokość: 210 cm,  szerokość: 75 cm, głębokość: 82 cm, wysokość: 210 cm, szerokość: 150 cm, głębokość: 70 cm, wysokość: 210 cm, szerokość: 150 cm, głębokość: 82 cm, wysokość: 210 cm

  sprawdź

Cieplarka laboratoryjna z chłodzeniem przeznaczona jest do suszenia oraz wygrzewania prób umożliwiając precyzyjną i szybką zmianę temperatury z fazy nagrzewania do fazy chłodzenia i odwrotnie. Niektóre procesy inkubacji aby zakończyły się powodzeniem wymagają szybkich zmian temperatury, czasem podczas jednego procesu inkubacji nawet kilkukrotnej zmiany temperatury. Urządzenia te zazwyczaj wyposażone są w pamięć kilku cykli temperaturowo-czasowych przystosowanych do danego procesu, oraz mogą posiadać możliwość swobodnego programowania czasu, temperatury oraz wprowadzania zadanych kroków temperaturowo-czasowych. Zakres temperaturowy cieplarek laboratoryjnych z chłodzeniem wynosi od 4 °C do nawet 100 °C, czyli od temperatury typowej dla chłodziarki do temperatury cieplarki. W ofercie naszej firmy poosiadamy nawet inkubatory, które są w stanie osiągnąć temperaturę dolną na poziomie -5 °C. Chłodzenie w zaawansowanych cieplarkach z chłodzeniem jest realizowane poprzez użycie modułów Peltiera, a urządzenia są wyposażone w regulowany wentylator, który umożliwia szybkie osiągnięcie kolejnej nastawionej temperatury. Inkubatory, które są wyposażone w technologię Peltiera są energooszczędne oraz pozwalają w bardzo precyzyjny sposób nastawić moc chłodzenia. W oferowanych przez nasza firmę urządzeniach ryzyko wyschnięcia próbki podczas długotrwałej inkubacji zostało zminimalizowane. Cieplarki z chłodzeniem poprzez moduły Peltiera nie zajmują wiele miejsca, ponieważ zazwyczaj do pracy nie potrzebują dodatkowego agregatu chłodniczego. W cieplarkach z chłodzeniem używa się ekologicznego chłodziwa. Pojemności takich urządzeń wynoszą od kilkudziesięciu litrów, do nawet tysiąc czterystu litrów. Małe modele posiadają pojedyncze drzwiczki, modele o pojemnościach powyżej tysiąca litrów mogą posiadać drzwi podwójne. Cieplarki z chłodzeniem mogą posiadać porty wyjściowe, za pomocą których można je włączyć np. do laboratoryjnego systemu LIMS lub dokonać zgrania zapisanych w pamięci urządzenia dane. Urządzenia te mogą posiadać szerokie możliwości programowania, mogą posiadać funkcje automatycznego startu urządzenia i przebiegu danych procesów. W naszej ofercie znajdą Państwo cieplarki z chłodzeniem renomowanych światowych firm. Zakres cenowy cieplarek z chłodzeniem jest bardzo szeroki – od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zapraszamy Państwa do składania zapytań w naszej firmie. Nasi wykwalifikowani doradcy klienta pomogą dobrać optymalne do Państwa potrzeb urządzenie, urządzenie które spełni wszystkie Państwa wymagania, a jednocześnie będzie optymalne cenowo. Nasz serwis świadczy również usługi zbadania rozkładu temperatur wewnątrz komory urządzenia, co ma szczególne znaczenie podczas badań klinicznych i w innych procesach, w których udokumentowanie rozkładu temperatury jest istotne. Posiadamy urządzenia, które jednocześnie mogą zbadać maksymalnie do 16 punktów wewnątrz komory, co powoduje, iż mapowanie urządzenia jest bardzo dokładne. Nasi wykwalifikowani serwisanci szkolą, instalują i serwisują urządzenia u Państwa w laboratorium, zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.