PL EN

Cieplarki z chłodzeniem z technologią kompresorową

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Zakres temperatury: -5 °C do 100 °C
 • Wstępne nagrzewanie komory
 • Chłodzenie zapewniane przez agregat sprężarkowy
 • Ogrzewanie drzwi przy pojemności od 240 L
 • Regulowana prędkość obrotowa wentylatora
 • Kontroler z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym
 • Drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego
 • 2 półki druciane ze stali nierdzewnej
 • Port dostępu z zatyczką silikonową od 240 L
 • Niezależne zabezpieczenie temperaturowe z alarmem wizualnym i dźwiękowym
 • Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet
 • Sprężarkowy agregat chłodniczy

Cieplarki te umożliwiają szybką zmianę temperatur, która jest niezbędna w przypadku niektórych inkubacji. Umożliwia przejcie temperatury z fazy nagrzewania do fazy schładzania i odwrotnie. Inkubator z chłodzeniem serii KB wyróżnia się tygodniowym programatorem czasowym, cyfrową regulacją temperatury oraz możliwością zaprogramowania dwóch programów z różną kolejnością zadań.

Dane techniczne :

Dane techniczne KB23 KB53 KB115 KB240 KB400 KB720
Wymiary zew. D X W x S (mm) 435 x 620 x 520  635 x 835 x 580  835 x 1025 x 650 925 x 1950 x 805 925 x 1950 x 805 1250 x 1925 x 885
Wymiary wew. D x W x S (mm) 222 x 330 x 277 400 x 400 x 330 600 x 800 x 400 650 x 785 x 485 650 x 1270 x 485 970 x 1250 x 576
Masa netto (kg) 44 78 106 171 221 304
POjemność (l) 20 53 115 247 400 698Model Pojemność Wymiary Masa Inne
Nazwa [L] Zewnętrzne DxWxS [mm] Netto [kg] Wymiary wewnętrzne DxWxS [mm]
KB23 20 435 x 620 x 520 44 222 x 330 x 277
KB53 53 635 x 835 x 580 78 400 x 400 x 330
KB115 115 835 x 1025 x 650 106 600 x 480 x 400
KB240 247 925 x 1465 x 800 171 650 x 785 x 485
KB400 400 925 x 1950 x 805 221 650 x 1270 x 485
KB720 698 1250 x 1925 x 885 304 970 x 1250 x 576

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.