PL EN
Wróć

Systemy oczyszczania wody

 • Demineralizatory

  Demineralizatory

  Demineralizator to nowoczesny, szeroko stosowany system uzdatniania wody w laboratorium. Urządzenia te pracują pod ciśnieniem wody wodociągowej....

  sprawdź
 • Destylatory

  Destylatory

  Destylator laboratoryjny przeznaczony jest do oczyszczania wody z rozpuszczonych w niej soli mineralnych i gazów w wyniku procesu odparowania,...

  sprawdź
 • Systemy przemysłowe

  Systemy przemysłowe

  Systemy przemysłowe to demineralizatory o przemysłowej wydajności od  100 do 1000dm3/h. Urządzenia te pozwalają na sprawne otrzymywanie wody...

  sprawdź
Oczyszczona woda to podstawa działania zarówno wielu gałęzi przemysłu, jak i licznych laboratoriów – badawczych oraz analitycznych. Jest podstawowym odczynnikiem chemicznym i medium pozwalającym na przeprowadzanie wielu reakcji i procesów. Stanowi ponadto podstawowy składnik niektórych podłoży. Produkcja wody oczyszczonej to proces technologiczny, który wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń. Prym wiodą wśród nich demineralizatory wody oraz stosowane w bardziej specjalistycznych zastosowaniach destylarki. Systemy oczyszczania wody to idealne rozwiązanie mogące sprostać wszystkim wymaganiom laboratoryjnym w zakresie zapotrzebowania na czystą wodę. Najważniejszym elementem pracy w laboratorium jest najlepsza i niezmienna jakość wody. Taki system musi spełniać kilka kryteriów takich jak wytwarzanie wody o stałej i wysokiej jakości, energooszczędność, minimalizacja strumienia odpadowego, wysoka wydajność, bezobsługowa praca systemu, niska temperatura produktu, stała kontrola jakości a także niskie koszty eksploatacji i serwisu. Produkcja ultraczystej wody to konieczność pracy w każdym laboratorium.Demineralizatory pozwalają na oczyszczenie wody z zawartych w niej rozpuszczonych soli mineralnych i związków organicznych. Za pomocą odwróconej osmozy można również pozbyć się z wody zanieczyszczeń mechanicznych i biologicznych (drobnoustrojów). Popularne urządzenia zaliczające się do tej grupy działają na zasadzie odwróconej osmozy – woda przeciskana jest pod ciśnieniem przez specjalną membranę półprzepuszczalną, a uzyskany produkt zostaje dodatkowo „doczyszczany” na kolumnie jonowymiennej. Dzięki temu uzyskana ciecz charakteryzuje się wysoką czystością i może być stosowana do wielu zastosowań laboratoryjnych. Niektóre demineralizatory mają wbudowane elementy do produkcji wody ultraczystej, dzięki czemu z jednej maszyny uzyskuje się zarówno wodę do zastosowań ogólnolaboratoryjnych, jak i bardzo czystą wodę służącą np. do czułych analiz molekularnych. Zaletą odwróconej osmozy jest relatywnie nieduża energochłonność, ponieważ proces przebiega bez przemiany fazowej wody, czyli nie dochodzi do jej odparowania i skroplenia. Za wadę dejonizatorów działających na zasadzie odwróconej osmozy uważa się wodochłonność, ponieważ na każdy litr wyprodukowanej wody oczyszczonej przypada kilka do kilkunastu litrów cieczy będącej odpadem. Powyższej wady pozbawione są urządzenia do oczyszczania wody, działające całkowicie na zasadzie wymiany jonowej na specjalnym złożu. To źródło czystej wody w laboratorium pozwala na uzyskanie czystej wody bez dodatkowego zużycia energii elektrycznej, jednak wymaga okresowej regeneracji. Ponadto, potrzebuje odpowiedniego dobrania rodzaju żywicy jonowymiennej czy innego sorbenta, zależnego od składu chemicznego wody zasilającej. Takie urządzenia doskonale nadają się jako rezerwowe źródło wody oczyszczonej dla laboratorium. Sprawdzą się również wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest instalacja demineralizatora lub doprowadzenie wody oczyszczonej. Destylarki.To źródło czystej wody w laboratorium działające na zasadzie odparowywania, a następnie skraplania cieczy w chłodnicy. Proces ten może być wykonany w jednym cyklu lub podwójnie. Za pomocą destylarek daje się uzyskać wodę wolną zarówno od soli mineralnych, jak i od rozpuszczonych w niej gazów. By uzyskać wysoką sprawność procesu, należy stosować wodę uzdatnioną, czyli wstępnie oczyszczoną.Destylarki pozwalają na uzyskanie bardzo czystej wody, przeznaczonej do najbardziej wymagających badań. Za wadę destylarek uważa się duże zużycie energii koniecznej do odparowania wody oraz zużycie wody potrzebnej do skroplenia destylatu, choć niektóre modele do chłodzenia wykorzystują wodę zasilającą, która jest wstępnie podgrzewania w chłodnicy.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.