PL EN

Destylatory

 • Destylator elektryczny DE 5

  Destylator elektryczny DE 5

  Producent: POLNA

  Nr kat.:

  Wydajność systemu [l/h]: 4

  sprawdź
 • Destylatory elektryczne DE 10 i DE 20

  Destylatory elektryczne DE 10 i DE 20

  Producent: POLNA

  Nr kat.:

  Wydajność systemu [l/h]: 10, 18

  sprawdź
 • Redestylator elektryczny REL 5

  Redestylator elektryczny REL 5

  Producent: POLNA

  Nr kat.:

  Wydajność systemu [l/h]: 4,5

  sprawdź
Destylator laboratoryjny przeznaczony jest do oczyszczania wody z rozpuszczonych w niej soli mineralnych i gazów w wyniku procesu odparowania, a następnie skroplenie oczyszczanej wody. Destylator znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w służbie zdrowia i branży farmaceutycznej oraz laboratoriach chemicznych. Jakość otrzymywanej wody destylowanej odpowiada normom Farmakopei Polskiej X oraz spełnia wymagania wody stosowanej w laboratoriach analitycznych o stopniu czystości 3 wg PN-EN ISO 3696. Urządzenia te są aparatami wolnostojącymi przystosowanymi do pracy ciągłej. Destylator laboratoryjny wyposażony jest w regulator przepływu wody, który utrzymuje strumień objętości wody zasilającej na takim poziomie, aby przy wydajności nominalnej destylatu zużycie było najmniejsze. W destylatorach laboratoryjnych wszystkie elementy konstrukcyjne mające kontakt z wodą lub parą wodną wykonane są z mosiądzu lub miedzi i oraz pokryte są powłoką galwaniczną. Destylator laboratoryjny w pierwszym etapie pracy doprowadza wodę do temperatury wrzenia, następnie para wodna, dzięki wbudowanej chłodnicy, skrapla się i może zostać użyta w laboratorium. W chłodnicy znajduje się deflegmator, który zabezpiecza przed dostawaniem się nieodparowanych cząstek wody do destylatu, który już może zostać użyty w laboratorium. Destylatory oferowane przez nasza firmę przystosowane są do pracy ciągłej, praca jest stale monitorowana poprzez układ czujników podłączonych do panelu sterowania. Destylator oprócz tego, że jest niezwykle prosty w obsłudze posiada szereg funkcji przydatnych podczas codziennej pracy.  Czas pracy destylatora można zaprogramować – zarówno czas włączenia jak i wyłączenia urządzenia. Destylatory posiadają alarm wizualny oraz alarm dźwiękowy, funkcje monitorowania temperatury destylatu oraz funkcję automatycznego wstrzymania pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej oraz automatyczne wznawianie pracy po ustąpieniu przyczyny awarii. Dzięki zaawansowanemu sterownikowi użytkownik ma możliwość sprawdzenia historii pracy urządzenia, a w przypadku konieczności przeprowadzenia czyszczenia kotła destylator wyświetli taki komunikat. Oferowane przez nas urządzenia pracują pod napięciem 3x400V, co pozwala na maksymalne skrócenie czasu otrzymania niezbędnej wody oczyszczonej. W przypadku konieczności otrzymania wody o jeszcze lepszych parametrach niż pozwala na to destylator, możemy zaoferować Państwu redestylator, gdzie woda spełnia normy Farmakopei Polskiej V oraz posiada Świadectwo Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.