PL EN
Wróć

Polarymetry

 • Polarymetr kołowy

  Polarymetr kołowy

  Producent: Kruess

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0-180 °

  Dokładność: 0,05 °

  sprawdź
 • Polarymetry cyfrowe serii 8000

  Polarymetry cyfrowe serii 8000

  Producent: Kruess

  Nr kat.:

  Parametr: ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]

  sprawdź
Polarymetr to przyrząd optyczny stosowany do określania stopnia skręcalności substancji aktywnych optycznie, czyli takich substancji, których cząsteczki skręcają płaszczyznę polaryzacji światła. Po wykonaniu wyskalowania urządzenia polarymetr może służyć bezpośrednio do pomiaru stężenia substancji aktywnych optycznie. Polarymetr może być wykorzystywany również do określania składu mieszanin enancjomerów. Dwa enancjomery skręcają światło spolaryzowane w przeciwnych kierunkach, a niektóre enencjomery mogą tworzyć prawo- i lewoskrętne formy krystaliczne. Oprócz tego wszystkie własności fizyczne i olbrzymia większość chemicznych są dla obu enancjomerów niemal identyczne. Polarymetr jest zbudowany ze zwierciadła, które kieruje światło do przyrządu, filtru przepuszczającego światło żółte, polaryzatora, przyrządu półcieniowego, rurki zawierającej badaną ciecz lub roztwór, analizatora połączonego z kątomierzem i lunetki. Polarymetr zazwyczaj jest wyposażony w dodatkową lupę zwiększającą precyzję odczytu kąta. Polarymetry mogą być bardzo prostymi urządzeniami, które również często wykorzystywane są przez placówki edukacyjne – polarymetry kołowe, które często wykorzystywane są w przypadku eksperymentów „szkoleniowych” np. inwersji sacharozy. Polarymetr kołowy dokonuje pomiaru obrotu optycznego zgodnie z zasadą półcienia, a wyniki pomiarów w prosty sposób są odczytywane przez okular. W naszej ofercie posiadamy polarymetry automatyczne z kontrolą temperatury serii 8000 renomowanej niemieckiej firmy Kruess. Polarymetry te, dzięki opatentowanej przez producenta procedurze pomiarowej w niewiarygodnie krótkim czasie pozwalają na wykonanie pomiaru z bardzo dużą dokładnością. Dzięki zastosowaniu termostatu Peltiera możliwa jest regulacja temperatury próbki z bardzo dużą dokładnością. Pomiar temperatury następuje bezpośrednio wewnątrz próbki i jest on  jest szybki i bardzo precyzyjny. Pomiary polarymetryczne są niezwykle istotne w wielu dziedzinach przemysłu, od zmierzonej wartości zależą bardzo często całe procesy technologiczne, ich przebieg i kolejne kroki nieraz skomplikowanej procedury. Bardzo proste polarymetry kołowe można zakupić już za kilka tysięcy złotych, natomiast polarymetry automatyczne to wydatek kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych w najbardziej rozbudowanej wersji. Należy pamiętać, że również serwis sprzedażowy i posprzedażowy jest niezwykle istotny. Nasza firma od kilkunastu lat oferuje specjalistyczny sprzęt, szkoli oraz wykonuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla szerokiej gamy urządzeń specjalistycznych.
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.