PL EN
Wróć

Pompy próżniowe

 • Pompy śrubowe

  Pompy śrubowe

  Aby zapewnić suchą i całkowicie czystą pracę, VACUU∙PURE przenosi zasadę działania pompy śrubowej na wyższy poziom. Zasada działania VACUU·PURE...

  sprawdź
 • Pompy śrubowe chemoodporne

  Pompy śrubowe chemoodporne

  Aby zapewnić suchą i całkowicie czystą pracę, VACUU∙PURE przenosi zasadę działania pompy śrubowej na wyższy poziom. Zasada działania VACUU·PURE...

  sprawdź
 • Pompy membranowe

  Pompy membranowe

  Pompy membranowe wykorzystywane są do ciągłego pompowania gazów wolnych od oparów. Urządzenia te wyposażone są w elastyczną membranę wzbogaconą...

  sprawdź
 • Pompy membranowe chemoodporne

  Pompy membranowe chemoodporne

  Pompy membranowe chemoodporne to najwyższej jakości urządzenia o dużej prędkości przepływu. Są to chemioodporne próżniowe pompy, w których gazy...

  sprawdź
 • Pompy olejowe

  Pompy olejowe

  Pompy olejowe to urządzenia, które idealnie sprawdzą się w procesach, wymagających niskiej próżni końcowej przy średnim lub dużym natężeniu przepływu...

  sprawdź
 • Pompy hybrydowe

  Pompy hybrydowe

  Pompy hybrydowe skutecznie minimalizują niekorzystny wpływ procesów kondensacji oparów żrących.  Urządzenia łączą w sobie elementy dwustopniowej...

  sprawdź
 • Systemy do aspiracji płynów / Systemy ssące do odsysania cieczy

  Systemy do aspiracji płynów / Systemy ssące do odsysania cieczy

  Producent: Vacuubrand

  Nr kat.:

  Wymiary: 250 x 200 x 490mm (L x W x H), 230 x 180 x 430 mm, 408 x 194 x 500 mm, 408 x 194 x 430 mm

  Waga: 2,8 kg, 3,2 kg, 7,3 kg, 7,7 kg

  sprawdź
 • Pompy Atex VACUUBRAND

  Pompy Atex VACUUBRAND

  Producent: VACUUBRAND

  Nr kat.:

  Wydajność [dm³/h]: 1,9 m3/h, 3,7 m3/h, 8,1 m3/h

  sprawdź
 • Sieć próżniowa VACUU-LAN

  Sieć próżniowa VACUU-LAN

  Producent: VACUUBRAND

  Nr kat.:

  Opis: Sieć próżniowa VACUU LAN

  sprawdź

Pompa próżniowa to urządzenie wykorzystywane do wytworzenia warunków zbliżonych do próżni. Poprzez wytworzenie podciśnienia pompa próżniowa ma za zadanie usunąć gazy w zamkniętej przestrzeni. Pompy można podzielić na pompy próżniowe z transferem  gazu oraz pompy, które wiążą gaz w zależności od ich fizycznych zasad działania. Ze względu na fakt, że wymagane są różne poziomy próżni oraz wydajności pompowania stosowane są przeróżne modele pomp oraz ich kombinacje. Ponadto pompy próżniowe mogą różnić się sposobem działania, dlatego dzielimy je na: objętościowe, strumieniowe, jonowo-sorpcyjne, jonowo-magnetyczne, molekularne, kondensacyjne, adsorpcyjne oraz jonowe. W przypadku pomp próżniowych laboratoryjnych trzy parametry charakteryzują te urządzenia i są najważniejsze da skuteczności ich działania, są nimi: ciśnienie końcowe (najmniejsza wartość, którą może uzyskać urządzenie), szybkość pompowania, zależność szybkości od ciśnienia oraz wydajność. Dodatkowo ważnym krokiem jest, aby zwrócić uwagę na maksymalne ciśnienie, które można uzyskać na wylocie pompy. Prędkość pompowania, jest to miara ilości gazu, która jest zasysana z wlotu do jednostki czasu przez pompę. Druga cecha to zakres ciśnienia roboczego, pompa próżniowa dla pewnego zakresu ciśnień na wlocie posiada stałą oraz maksymalną prędkość ssania. Trzecia to natężenie przepływu, jest to prędkość pomnożona przez ciśnienie gazu na wlocie. Istnieją inne cechy, które pozwalają na odróżnienie różnego typu pomp próżniowych, są to np. materiały, z których zostały wykonane, oraz sam charakter pracy urządzenia. Pompy próżniowe wykonane są z solidnych materiałów takich jak stal nierdzewna, żeliwo, brąz oraz mosiądz. Dzięki temu wykazują one wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, oddziaływanie czynników korozyjnych oraz zapewniają niezawodność pracy w każdych warunkach. Niektóre modele pomp zostały przystosowane do pracy w stresie ATEX. Dodatkowo niektóre modele pomp próżniowych są wyposażone w opcję zdalnego sterowania poprzez komputer lub poprzez inne urządzenie. Pompy próżniowe wykorzystywane są między innymi w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, tekstylnym jak również hutniczym. Pompy membranowe mogą być wykorzystywane do ciągłego pompowania gazów wolnych od oparów. Urządzenia te wyposażone są w elastyczną membranę, która przedłuża jej żywotność. Na szeroką skalę pompy membranowe stosowane są w laboratoriach chemicznych, laboratoriach mikrobiologicznych a także w oczyszczalni ścieków i innych tego typu placówkach. Pompy membranowe mogą być wykorzystywane również do pompowania gazów nieagresywnych gdyż wszystkie elementy, które łączą się z tłoczonymi mediami wykonane są z aluminium bądź bezpiecznych i odpowiednich do tego innych materiałów. Pompy membranowe chemoodporne są wykonane z bardzo odpornych materiałów, gazy i pary wchodzą w kontakt tylko z chemoodpornym tworzywem fluoroplastycznym. Specjalnie skonstruowany wylot kondensatu zapewnia odzysk prawie 100% rozpuszczalnika. Pompy membranowe chemoodporne idealnie sprawdzają się w laboratoriach ogólnych i przemysłowych. Innym typem pomp próżniowych są pompy olejowe, które idealnie sprawdzą się w procesach, wymagających niskiej próżni końcowej przy średnim lub dużym natężeniu przepływu gazu. Pompy olejowe to urządzenia kompaktowe i lekkie, a dodatkowo bardzo wydajne. Niektóre z urządzeń można doposażyć w np. filtr mgły olejowej, zawór VS16 oraz klasę bezpieczeństwa IP40. Kolejnym typem pomp są pompy hybrydowe, które skutecznie minimalizują niekorzystny wpływ procesów kondensacji oparów żrących. Pompy hybrydowe łączą w sobie elementy dwustopniowej pompy łopatkowej oraz dwustopniowej pompy membranowej. Pompa membranowe doskonale radzi sobie z usuwaniem gazów ze zbiornika oleju pompy łopatkowej, co pozwala na utrzymanie ciśnienia cząstkowego oparów rozpuszczalnika, tlenu i gazów, które mogą wywołać korozję na wyjątkowo niskim poziomie. Cechą charakterystyczną pomp hybrydowych jest wysoka tolerancja na parę wodną, szczelność mechanizmu pompy przy wyłączeniu a także wysoką wydajność  mechanizmu balastu gazowego.Zapraszamy Państwa do składania zapytań w naszej firmie. Nasi wykwalifikowani doradcy pomogą dobrać Państwa optymalne urządzenie do Państwa potrzeb.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.