PL EN

Sieć próżniowa VACUU-LAN

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA EN
FILM INSTRUKTAŻOWY
  • Cicha praca
  • Zorientowany na potrzeby design
  • Zapobieganie wzajemnej interferencji
  • Zredukowane koszty konserwacji, energii, eksploatacji
  • Modułowość
  • Elastyczność systemu


 

Sieci próżniowe VACUU · LAN ® pozwalają wykorzystywać kilku różnych modułów za pomocą jednej pompy próżniowej. Jest to rozwiązanie oszczędzające pieniądze i przestrzeń, gdy wielu użytkowników pracuje w próżni w jednym laboratorium. W przypadku gniazd próżniowych w miejscach pracy można uzyskać bardzo wszechstronne moduły, które łatwo się rozbudowują. Wszystkie elementy sieci są dostępne zarówno dla nowych mebli laboratoryjnych jak też jest opcja dostosowania ich do istniejących instalacji. Moduły są bardzo odporne na chemikalia a także mają wbudowane zawory zwrotne, co zabezpiecza przed zanieczyszczeniami sąsiednich modułów.

Moduły VACUU LAN są przetestowane pod względem wycieków i gotowe do podłączenia. Mogą być montowane na powierzchni, instalowane w meblach lub montowane przez ściany. Ze względu na elastyczność, dobrze współgrają z nowymi meblami laboratoryjnymi a także umożliwiają łatwą rozbudowę istniejących sieci. Komponenty mogą być również przenoszone, jeśli laboratorium zmieni swoje miejsce. Moduły VACUU · LAN ® są budowane modułowo, aby zapewnić większą różnorodność kombinacji gotowych do połączenia.

Krok 1: Wybór odpowiedniej podstawy montażowej
Podstawy montażowe są łącznikiem pomiędzy rurami sieci próżniowej a modułami sterującymi VACUU LAN ® .Głównym kryterium wyboru odpowiedniej podstawy montażowej A1 lub A5 jest to, czy VACUU · LAN® jest planowane dla nowego laboratorium, czy też dla modernizacji istniejącej sieci laboratoryjnej lub próżniowej.

Podstawa montażowa A1
Podstawa montażowa A1 została zaprojektowana do modernizacji sieci próżniowych w istniejącym laboratorium. Rurki sieci próżniowej zostaną umieszczone w widocznym miejscu na meblach laboratoryjnych lub na ścianach.

Podstawa montażowa A5

Podstawa montażowa A5 przeznaczona jest do montażu sieci próżniowych w meblach laboratoryjnych. Przewód sieciowy jest ułożony za ścianami lub pod płytą roboczą. Porty próżniowe są montowane od przodu.

Krok 2: Porty próżniowe: Wybór modułów zgodnie z funkcją działania


Ręczny moduł sterowania przepływem VCL01


Moduł z ręczną regulacją przepływu do otwierania / zamykania przewodu podciśnieniowego i do kontrolowania natężenia przepływu VCL02
.

Moduł elektronicznego sterowania próżnią za pomocą kontrolera VACUU · SELECT® VCL-B10
 
Moduł elektroniczna kontrola próżni i ręczna kontrola przepływu VCL-B11

Moduł z zaworem zamykającym VCL K

Moduł ręczna regulacja przepływu z wyświetlaczem próżni VCL RMS
Moduły do dygestoriów do ręcznej regulacji przepływu
VCL AR

Króciec do węża VCL A

Sterownik stacji roboczej CVC 3000

Krok 3: Rury: Wybór rury PTFE
• Długość orurowania (m)
• Elementy połączeniowe (łączniki narożne, łączniki T, przedłużki)

Zalety lokalnej sieci VACUU LAN:

Cicha praca
Każda sieć VACUU LAN® jest obsługiwana przez bezolejową, odporną na chemikalia pompę, która działa znacznie poniżej cichej, bezpośredniej rozmowy. Zastępując liczne niezależne pompy, lokalna sieć próżniowa przyczynia się do cichego, przyjemnego środowiska pracy w laboratorium.

Optymalny, zorientowany na potrzeby design
System zapewnia próżnię w skali rzeczywistych wymagań użytkownika. Wydajność ssania i końcową próżnię pompy można wybrać na podstawie aplikacji przeznaczonych dla każdego laboratorium.

Zapobieganie wzajemnej interferencji
Zanieczyszczenie krzyżowe pomiędzy aplikacjami są minimalizowane poprzez niezawodne reagowanie zaworów zwrotnych, które są zintegrowane w połączeniach próżniowych i ułatwiają czysty recykling zużytych rozpuszczalników. Niekontrolowana emisja rozpuszczalników jest ograniczona do minimum.

Zredukowane koszty konserwacji, energii i eksploatacji
Powierzchnie rur i króćców próżniowych, które stykają się z mediami korozyjnymi, wykonane są z materiałów fluoroplastycznych oraz podobnych materiałów o wysokiej odporności chemicznej. Można je łatwo zdemontować bez użycia specjalnych narzędzi do czyszczenia przez personel laboratoryjny. Pompa sieciowa działa tylko wtedy, gdy jest potrzebna. Koszty energii są zatem zmniejszone, a okresy konserwacji wydłużone.

Modułowość i elastyczność systemu
System można łatwo rozbudować, a porty podciśnienia modyfikować, jeśli zmienią się wymagania. Istnieją wbudowane i dodatkowe elementy, które można bezproblemowo umieścić i elastycznie połączyć rurami z istniejącymi elementami laboratoryjnymi lub ściennymi.
Porównanie opcji dostarczania próżni
Model Opis
Model 1 Sieć próżniowa VACUU LAN

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.