PL EN
Wróć

Chłodziarki do krwi

 • Kompaktowe

  Kompaktowe

  Kompaktowe chłodziarki do krwi to rozwiązanie idealne wszędzie tam, gdzie do dyspozycji jest wyjątkowo mało przestrzeni. Tak jak jej większe...

  sprawdź
 • Pojedyncze

  Pojedyncze

  Większe niż kompaktowe - pojedyncze chłodziarki do krwi pozwalają przechowywać jeszcze więcej próbek w stabilnych i bezpiecznych warunkach.  Pojedyncze...

  sprawdź
 • Podwójne

  Podwójne

  Podwójne chłodziarki do krwi to największe dostępne na rynku rozwiązanie chłodnicze. Charakteryzują się wyjątkowo dużymi gabarytami i gigantycznymi...

  sprawdź
 • Panel kontrolny xPRO i standard

  Panel kontrolny xPRO i standard

  Producent: EVERmed

  Nr kat.:

  sprawdź
Chłodziarki do krwi to urządzenia, które zostały zaprojektowane do bezpiecznego przechowywania preparatów krwiopochodnych w szpitalach, stacjach krwiodawstwa, przychodniach czy laboratoriach medycznych. Chłodziarki do krwi zostały wyposażone w system alarmowy zapewniający stały nadzór nad wszystkimi istotnymi parametrami pracy urządzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych preparatów. Na wyposażeniu urządzeń jest wyświetlacz, który w sposób ciągły wskazuje zarówno temperaturę wewnątrz komory jak i temperaturę przechowywania materiału. Wnętrze chłodziarek do przechowywania krwi jest wykonane ze stali szlachetnej, natomiast z zewnątrz są pokryte zazwyczaj białą odporną folią. Wszystko to ma zapewnić bezpieczne przechowanie preparatów krwiopochodnych. Chłodziarki do przechowywania krwi występują w bardzo szerokim zakresie objętości, co pozwala na dobór optymalnego urządzenia do państwa potrzeb. Kompaktowe chłodziarki do krwi to rozwiązanie idealne wszędzie tam, gdzie do dyspozycji jest mało przestrzeni. Tak jak większe urządzenia, również kompaktowe chłodziarki do krwi, zostały wyposażone w system alarmowy zapewniający stały nadzór nad wszystkimi istotnymi parametrami pracy urządzenia. Chłodziarki wyposażone są w automatycznie zamykane drzwi, które zabezpieczają przed niepożądanymi zmianami temperatury wewnątrz komory. System automatycznego odszraniana nie wymaga okresowego oszraniania komory urządzenia.  Dostęp do przechowywanych preparatów posiadają tylko upoważnieni pracownicy, gdyż chłodziarkę chroni 4 cyfrowy kod. W ofercie posiadamy kompaktowe chłodziarki do krwi z drzwiami szklanymi oraz pełnymi. Pojemności urządzeń kompaktowych nie przekraczają stu kilkudziesięciu litrów.Pojemnijsze chłodziarki do krwi pozwalają przechowywać jeszcze więcej próbek w stabilnych i bezpiecznych warunkach niż chłodziarki kompaktowe.  Pojedyncze chłodziarki do krwi o pojemności od 300 do nawet 500 litrów to idealna propozycja dla szpitali, przychodni czy laboratoriów, gdzie kwestie bezpiecznego przechowywanie krwinek traktuje się priorytetowo, a nie potrzeba ogromnych dwudrzwiowych jednostek. Chłodziarki wyposażone są w niezawodny system alarmów, który zabezpiecza przed niepożądanymi wahaniami warunków temperaturowych wewnątrz urządzenia, a dostęp do nich może być chroniony hasłem. Wbudowany rejestrator pozwala na zachowanie w pamięci urządzenia warunków, jakie panują wewnątrz urządzenia i alarmów, jakie występowały podczas pracy. Chłodziarki do przechowywania materiałów krwiopochodnych  występują w wersji z drzwiami pełnymi oraz drzwiami przeszklonymi. Podwójne chłodziarki do krwi to największe dostępne na rynku rozwiązanie chłodnicze. Charakteryzują się wyjątkowo dużymi gabarytami i gigantycznymi możliwościami przechowywania. Posiadają podwójny system chłodzenia. Tak jak mniejsze wersje, również podwójne chłodziarki do krwi, wyposażone są w zintegrowane systemy alarmowe, które zabezpieczają próbki przed niekontrolowanymi zmianami temperatury wewnątrz urządzenia. Decydując się na oferowane przez nas chłodziarki do krwi, zyskujecie Państwo pewność, że krwinki przechowywane są w naprawdę bezpiecznych warunkach. Chłodziarki do przechowywania krwi z podwójnymi drzwiami występują nawet w pojemnościach tysiąc kilkaset litrów. Chłodziarki podwójne są wyposażone w podwójny system kompresorowy. Posiadają szeroki system rozbudowanych alarmów, możliwość rejestracji danych. Zapraszamy do składania zapytań w naszej firmie, gdzie wykwalifikowani doradcy klienta pomogą w doborze optymalnego dla Państwa urządzenia.
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.