PL EN
Wróć

Urządzenia do pomiaru BZT

 • Pomiar BZT dla samokontroli Kontroler OC 100 i OC 110

  Pomiar BZT dla samokontroli Kontroler OC 100 i OC 110

  Producent: WTW

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0 – 4000 mgO2/l , 0 – 400000 mgO2/l

  Parametr: BZT rutynowe, BZT standardów , BZT rutynowe i standardowe, BZT niestandardowe

  sprawdź
 • Pomiar BZT dla samokontroli OxiTop IS 6/IS 12

  Pomiar BZT dla samokontroli OxiTop IS 6/IS 12

  Producent: WTW

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0 – 4000 mgO2/l

  Parametr: BZT rutynowe

  sprawdź
 • Inkubator OxiTop Box

  Inkubator OxiTop Box

  Producent: WTW

  Nr kat.:

  Temperatura [°C]: +10 do + 32 ° C

  Moc: 200 W

  sprawdź
 • Szafy termostatyczne seria TS 606Cz

  Szafy termostatyczne seria TS 606Cz

  Producent: WTW

  Nr kat.:

  Półki: 2, 3, 4 l

  Pojemność: 180 l, 260 l, 360 l

  sprawdź
 • Termoreaktor seria CR

  Termoreaktor seria CR

  Producent: WTW

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: Pomiary rutynowe, Ścieki, Pomiary rutynowe, Ścieki, Aplikacje specjalne w ściekach I laboratoriach

  Opcje: Max 1x 12 próbek, Max 2 x 12 próbek, ten sam program , Max 2 x 12 próbek, niezależne programy

  sprawdź
 • Pomiar BZT seria BD

  Pomiar BZT seria BD

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: Zakres pomiaru

  Parametr: Zakres pomiaru 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l

  sprawdź

Urządzenia do pomiaru BZT umożliwiają precyzyjny odczyt biochemicznego zapotrzebowania na tlen. System pomiarów BZT składa się z systemu 6 próbek pozwalających na dokładny pomiar bazujący na zasadach manometrycznych. Atrybut BZT pozwala na określenie jakości wód powierzchniowych i ścieków. Określa on, jaka liczba tlenu ( w mg ) jest potrzebna do biochemicznego utlenienia związków organicznych znajdujących się w 1 dm3 wody bądź ścieków. Pomiar BZT można oznaczyć dwoma metodami: metoda rozcieńczeń lub metodą manometryczną. Metoda rozcieńczeń jest jedyną oficjalnie dopuszczoną w obrocie publiczno-prawnym metodą pomiarową. W ofercie posiadamy urządzenia do pomiaru BZT serii OC, Oxitop, TS, CR oraz AL.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.