PL EN

Termoreaktor seria CR

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

 • Dokładność stabilizacji ±1 °C ±1 cyfra
 • Wymiary 256 x 185x 290 mm
 • Klasa zabezpieczeń I do DIN VDE 0700
 • Kontrola temperatury za pomocą niezależnego czujnika
 • Wysokie bezpieczeństwo użytkowania
 • Programy do rutynowych zadań
 • Całkowity rozkład
 • Otwory o średnicy 16 mm
 • Optymalna wymiana ciepła
 • Zintegrowana osłona
 • Funkcje stopera

Termoreaktory potrzebne są do chemicznego rozkładu, np. ChZT, azotu ogólnego czy fosforu ogólnego. Gwarantują one całkowity rozkład, ponieważ utrzymują wysoką temperaturę przez zdefiniowany okres czasu. Każdy termoreaktor firmy WTW posiada wprowadzone na stałe programy rozkładu z najważniejszymi temperaturami i czasami: prosty wybór spośród 5 programów do dyspozycji.

Dodatkowo termoreaktory CR 3200 i CR 4200 posiadają możliwości zapamiętania obok 5 stałych, także 8 własnych programów. Otwory o średnicy zewnętrznej 16 mm są odpowiednie do kuwet reakcyjnych.  Termoreaktory przekonują do siebie dzięki optymalnej wymianie ciepła między blokiem grzewczym a kuwetą jak również zastosowanymi środkami bezpieczeństwa.

Zintegrowana osłona chroni przed opryskaniem chemikaliami przy ewentualnym pęknięciu kuwety oraz oparzeniu się przy dotknięciu powierzchni bloku grzewczego. Wszystkie urządzenia dysponują odpowiednimi funkcjami stopera. Na wszystkich reaktorach pokazywana jest informacja o osiągnięciu temperatury reakcji.

Dane techniczne:

Dane techniczne CR 2200 CR 3200 CR 4200
Zastosowanie Pomiary rutynowe,
Ścieki
Pomiary rutynowe,
Ścieki, Aplikacje specjalne w ściekach I laboratoriach
Pomiary rutynowe,
Ścieki, Aplikacje specjalne w ściekach I laboratoriach
Max ilość próbek 1x 12 2 x 12, ten sam program 2 x 12, niezależne programy
8 programów producenta 100 °C: 30 min, 60 min, 120 °C: 30 min, 60 min, 120 min, 148 °C: 120 min, 20 min 150 °C: 120 min 100 °C: 30 min, 60 min, 120 °C: 30 min, 60 min, 120 min, 148 °C: 120 min, 20 min 150 °C: 120 min 100 °C: 30 min, 60 min, 120 °C: 30 min, 60 min, 120 min, 148 °C: 120 min, 20 min 150 °C: 120 min
Programy użytkownika / 8 dowolnych w zakresie 25-170 °C 8 8 dowolnych w zakresie 25-170 °C 8

Model Zakres pomiarowy Opcje
CR 2200 Pomiary rutynowe, Ścieki Max 1x 12 próbek
CR 3200 Pomiary rutynowe, Ścieki, Aplikacje specjalne w ściekach I laboratoriach Max 2 x 12 próbek, ten sam program
CR 4200 Pomiary rutynowe, Ścieki, Aplikacje specjalne w ściekach I laboratoriach Max 2 x 12 próbek, niezależne programy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.