PL EN
Wróć

Refraktometry

 • Refraktormetry cyfrowe

  Refraktormetry cyfrowe

  Refraktometry cyfrowe zostały zaprojektowane do pracy zgodnie z założeniami GLP. Wszystkie raportowane wartości są zapisywane w postaci bazy...

  sprawdź
 • Refraktometry Abbe'go

  Refraktometry Abbe'go

  Refraktometry Abbiego wykorzystywane są do wykonywania pomiarów refraktometrycznych w szerokim zakresie współczynnika refrakcji nD raz skali...

  sprawdź
 • Refraktometry ręczne

  Refraktometry ręczne

  Refraktometry ręczne wykorzystywane są wykonywania pomiaru współczynników załamania światła wśród różnych substancji, np. w cieczach. Wykorzystuje...

  sprawdź
Refraktometry to urządzenia szeroko wykorzystywane w laboratorium. Refraktometr służy do badania współczynnika załamania światła w płynnych substancjach.Istnieje kilka podstawowych typów refraktometrów: Refraktometr Abbego, Refraktometr Pulfricha, Refraktometr Jamina. Aktualnie wykorzystywane refraktometry mogą posiadać bardzo wysoką dokładność i precyzję. Na rynku dostępne są m. in. kalibrowane precyzyjne urządzenia z automatyczną kompensacją temperatury w obrębie pomiaru lub urządzenia bardzo proste, kieszonkowe. Za pomocą refraktometru można dokonać różnego typu pomiarów jakościowych, pomiarów ilościowych oraz w przypadku licznych badań fizykochemicznych substancji. Pomiary jakościowe to np. identyfikacja związków chemicznych oraz określenie stopnia zanieczyszczenia związków. Refraktometry można wykorzystać do kontroli jakościowej surowców i produktów w przemyśle farmaceutycznym, w przemyśle spożywczym, paliwowym, kosmetycznym oraz w diagnostyce. Analizy ilościowe wykonywane za pomocą refraktometru mogą służyć do badania oznaczenia zawartości cukru w moszczu winnym, oznaczeniu zawartości alkoholu etylowego w wodzie, piwie, czy miodzie oraz do oznaczenia zawartości soli w wodzie morskiej. Refraktometr wykorzystywany w przypadku badań fizykochemicznych może być wykorzystywany do wyjaśnienia oddziaływania fal elektromagnetycznych na powłoki elektronowe cząsteczek i atomów – wyznaczanie reakcji molowych i jej składowych.Aktualnie wykorzystywane urządzenia są stricte dostosowane swoją konstrukcją i dokładnością pomiarów do przeznaczenia. W przypadku, gdy wymagana jest duża dokładność i precyzja pomiaru stosujemy refraktometry cyfrowe, które to refraktometry zapewniają bardzo dokładne i powtarzalne wyniki pomiarów, oferują półautomatyczną i w pełni automatyczną pracę. Ogromną zaletą refraktometrów cyfrowych jest to, iż wymagane jest  zaledwie kilka mikrolitów badanej substancji do wykonania pomiaru, a próbkę naniesioną na pryzmat zawsze można odzyskać po wykonanym pomiarze. Zastosowanie nienowoczesnych ekranów dotykowych sprawia, iż obsługa urządzenia jest intuicyjna. Oddzielnym działem zastosowania refraktometrów jest piwowarstwo. Najczęściej wykorzystywane są tu refraktometry ręczne niewielkich rozmiarów, wyskalowane w stopniach Brixa. Refraktometry stosowane w piwowarstwie służą do szybkiego wyznaczenia gęstości brzeczki. Gęstość brzeczki nie jest mierzona bezpośrednio, mierzy się stopień załamania światła, im gęściejsza brzeczka, tym światło bardziej ulega załamaniu. Proste laboratoryjne refraktometry można już zakupić za kilkaset złotych, podczas gdy bardzo rozbudowane, dokładne automatyczne refraktometry to wydatek nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.