PL EN

Refraktometry cyfrowe reczne serii DR

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Pomiar automatyczny
 • Wysoka dokładność pomiaru
 • Szybkie napełnianie i czyszczenie
 • Tacka na próbki wykonana ze stali nierdzewnej
 • Solidna obudowa i niska waga
 • Automatyczna kompensacja temperatury (skala Brixa)
 • Wyświetlanie wyników pomiarów w różnych jednostkach
 • Bardzo prosta obsługa
Przenośne, lekkie i dokładne refraktometry cyfrowe ręczne

Zastosowanie ręcznych, cyfrowych refraktometrów oszczędza czas, ponieważ pomiary kontrolne można przeprowadzać bezpośrednio na miejscu. Wyniki pomiarów są określane za dotknięciem przycisku i wyświetlane na wyświetlaczu.

Dostępne modele refraktometrów cyfrowych:

 • DR101-60

  Jest to model podstawowy, o zakresie pomiarowym 1.3330-1.4419 nD i 0-60 % Brixa. Dzięki automatycznej kompensacji temperatury dla skali Brix, powtarzalny wynik pomiaru można uzyskać nawet w zmieniających się warunkach otoczenia. Jako urządzenie wodoodporne, DR101-60 spełnia normę IP65 i można go czyścić pod bieżącą wodą.
 • DR201-95

  Kompaktowy ręczny refraktometr DR201-95 oferuje rozszerzony zakres pomiarowy współczynnika załamania światła i zawartości cukru 1,3330–1,5318 nD oraz 0–95 % Brix. Automatyczna kompensacja temperatury dla skali Brix pomaga użytkownikowi w pomiarach napojów i słodkich wyrobów cukierniczych. Urządzenie jest bryzgoszczelne i spełnia normę IP64.
 • DR301-95

  R301-95 może mierzyć współczynnik załamania światła lub zawartość cukru w zakresie pomiarowym 1,3330–1,5318 nD lub 0–95 % Brixa. Ponadto urządzenie mierzy zawartość soli i pozwala na zastosowanie dwóch dodatkowych dowolnie definiowalnych skal. Opcjonalnie można podłączyć automatyczną kompensację temperatury dla skali Brix. Interfejs USB umożliwia przesyłanie zmierzonych danych do komputera lub drukarki w dowolnym momencie. Można skonfigurować opcję alarmu do monitorowania wartości granicznych w procesach produkcyjnych. Dołączony zasilacz sieciowy zamienia DR301-95 w mały refraktometr laboratoryjny; do użytku mobilnego zasilany baterią monoblokową 9 V.

Typowe aplikacje:

Cyfrowe ręczne refraktometry DR101-60, DR201-95 i DR301-95 są idealnym rozwiązaniem dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego, lotniczego, spożywczego, a także dla szpitali i aptek.

 • Testy charakteryzacyjne w badaniach i rozwoju
 • Test tożsamości, kontrola czystości i oznaczanie stężenia surowców, półproduktów i produktów końcowych
 • Śledzenie procesów chemicznych podczas produkcji
 • Kontrola towarów wychodzących
 • Test stabilności
 • Oznaczanie stężenia cukru
 • Kontrola towarów przychodzących i wychodzących
 • Sprawdzanie leków pod kątem farmakopei
 • Analiza wydzieliny ciała

Dane techniczne:

Model DR101-60 DR201-95 DR301-95
Pomiary – nD/ % Brix Współczynnik załamania światła
stężenie sacharozy, glukozy, fruktozy i cukru inwertowanego
Współczynnik załamania światła
Stężenie sacharozy, glukozy, fruktozy i cukru inwertowanego,
zawartość soli [‰], zdefiniowane przez użytkownika
Zakres pomiaru – nD/ %Brix  1,3330–1,4419
0–60
 1,3330–1,5318
0–95
Dokładność pomiaru – nD/%Brix  ±0,0005
±0,35
 ±0,0003
±0,2
 ±0,00015
±0,1
Precyzja pomiaru  – nD/%Brix  0,0001
0,1
Czas pomiaru (s) ok. 1
Pryzmat pomiarowy Szkło optyczne
Długość fali (nm) 589
Kompensacja temperatury (°C) 10–40
Pomiar temperatury Zintegrowany czujnik temperatury Pt100
Dokładność pomiaru temperatury (°C) ±0,5
Rozdzielczość pomiaru temperatury (°C) 0,1
Interfejs Nie dotyczy tylko USB
Klasa ochrony IP65 IP64 IP50
Zasialnie (V) Bateria 1,5 Bateria 9 (zasilacz w zestawie)
Wymiary (mm) 110 x 62 x 32 130 x 80 x 40 180  x 100  x 60
Waga (g) 160 200 500
Model Parametr Opis
DR101-60 1,3330–1,4419 nD 0–60 % Brix
DR201-95 1.3330-1.5318 nD 0–95 % Brix
DR301-95 1,3330–1,5318 nD 0–95 % Brix

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.