Refraktometry cyfrowe serii DR6000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA
DANE TECHNICZNE EN SERIA DR

 • Zakres od 1.32000 nD do 1.70000 nD; 0.00  - 95.00%Brix
 • Rozdzielczość 0.00001 nD; 0.01 %Brix
 • Ekran dotykowy
 • Różnorodne programy pomiarowe
 • Chroniony hasłem
 • Łatwe do czyszczenia naczynko pryzmatu
 • Wymagana niewielka próbka
 • Wbudowany termostat Peltiera 
 • Ceramiczny czujnik PT1000
 • Certyfikat kalibracji  zgodny z N.I.S.T.
 • Pełna dostępność GLP

 Nasze cyfrowe refraktometry zapewniają bardzo dokładne i powtarzalne wyniki pomiarów, oferują półautomatyczną i w pełni automatyczną pracę. Dostępne są trzy różne grupy modeli dla różnych wymagań dotyczących kontroli temperatury i opcji automatyzacji.

Standardowo modele refraktometrów DR6000-T i DR6000-TF są wyposażone w element Peltiera, który kontroluje temperaturę próbki do 80 ° C. Dostępne są cztery różne modele dla różnych wymagań dotyczących dokładności, rozdzielczości oraz zakresu pomiarowego.Modele DR6000 są szczególnie dostosowane do bardzo dokładnych pomiarów produktów zawierających cukier.

Zamiast regulacji temperatury można zastosować kompensację temperatury zgodnie z ICUMSA. Dzięki najnowocześniejszemu ekranowi dotykowemu obsługa urządzenia jest intuicyjna.Refraktometr posiada funkcję kompletnego rejestrowania danych, tworzenia kopii zapasowych oraz tworzenia ścieżki audytu.

Dane techniczne:

Dane
Techniczne
Zakres pomiaru Precyzja Rozkład Pomiar
Temperatury
Zakres
Pomiaru
Temperatury
Długość
Fali
Okres
Pomiaru
DR6000  nD* 1.3200-1.5800
0-95% Brix**
nD ± 0,0001 
± 0,1% Brix
ND 0,0001
0,1% Brix
Z zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt100 10-80 ° C 589 nm 4s
DR6100 nD1.3200-1.7000 nD
0-95% Brix  
nD ± 0,0001 
± 0,1% Brix
ND 0,0001
0,1% Brix
Z zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt100 10-80 ° C 589 nm 4s
DR6200 nD1.32000-1.58000 
0-95% Brix
nD ± 0,00002 
± 0,02% Brix
nD 0,00001 
0,01% Brix
Z zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt100 10-80 ° C 589 nm 4s
DR6300 nD1.32000-1.70000 
0-95% Brix
nD ± 0,00002 
± 0,02% Brix
nD 0,00001 
0,01% Brix
Z zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt100 10-80 ° C 589 nm 4s
DR6000T nD1.3200-1.5800 
0-95% Brix
ND ± 0,0001
± 0,1% Brix  
nD 0,0001 
0,1% Brix
Z zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt100 10-80 ° C 589 nm 4s
DR6100T nD 1.3200-1.7000 
0-95% Brix
ND ± 0,0001
± 0,1% Brix  
nD 0,0001 
0,1% Brix
Z zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt100 10-80 ° C 589 nm 4s
DR6200T nD 1.32000-1.58000 
0-95% Brix
nD ± 0,00002 
± 0,02% Brix
nD 0,00001 
0,01% Brix
Z zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt100 10-80 ° C 589 nm 4s
DR6300T nD 1.32000-1.70000 
0-95% Brix
nD ± 0,00002 
± 0,02% Brix
nD 0,00001 
0,01% Brix
Z zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt100 10-80 ° C 589 nm 4s
DR6000TF nD 1.3200-1.5800 
0-95% Brix
nD ± 0,0001 
± 0,1% Brix
ND 0,0001
0,1% Brix
Z zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt100 10-80 ° C 589 nm 4s
DR6100TF nD 1.3200-1.7000 
0-95% Brix
nD ± 0,0001 
± 0,1% Brix
ND 0,0001
0,1% Brix
Z zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt100 10-80 ° C 589 nm 4s
DR6200TF nD 1.32000-1.58000 
0-95% Brix
nD ± 0,00002 
± 0,02% Brix
ND 0,0001
0,01% Brix
Z zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt100 10-80 ° C 589 nm 4s
DR6300TF nD 1.32000-1.70000 
0-95% Brix
nD ± 0,00002 
± 0,02% Brix
ND 0,0001
0,01% Brix
Z zintegrowanym czujnikiem temperatury Pt100 10-80 ° C 589 nm 4s

*nD Współczynnik załamania światła  

**Brix Stężenie sacharozy, glukozy, fruktozy oraz cukru inwertowanego 

 

 

Model Parametr Opis
Nazwa Zakres pomiaru Przeznaczenie
DR6000  nD 1.3200-1.5800 0-95% Brix Dla wszystkich próbek zawierających cukier
DR6100 nD1.3200-1.7000 nD 0-95% Brix   Dla wszystkich próbek zawierających cukier
DR6200 nD1.32000-1.58000  0-95% Brix Dla wszystkich próbek zawierających cukier
DR6300 nD1.32000-1.70000  0-95% Brix Dla wszystkich próbek zawierających cukier
DR6000T nD1.3200-1.5800  0-95% Brix Dla mętnych, bardzo lepkich próbek
DR6100T nD 1.3200-1.7000  0-95% Brix Dla mętnych, bardzo lepkich próbek
DR6200T nD 1.32000-1.58000  0-95% Brix Dla mętnych, bardzo lepkich próbek
DR6300T nD 1.32000-1.70000  0-95% Brix Dla mętnych, bardzo lepkich próbek
DR6000TF nD 1.3200-1.5800  0-95% Brix Dla próbek o małej i bardzo małej lepkości
DR6100TF nD 1.3200-1.7000  0-95% Brix Dla próbek o małej i bardzo małej lepkości
DR6200TF nD 1.32000-1.58000  0-95% Brix Dla próbek o małej i bardzo małej lepkości
DR6300TF nD 1.32000-1.70000  0-95% Brix Dla próbek o małej i bardzo małej lepkości

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.