PL EN
Wróć

Wiskozymetry

 • Wiskozymetry IKA

  Wiskozymetry IKA

  sprawdź
 • Wiskozymetry proRheo

  Wiskozymetry proRheo

  Wiskozymetr inaczej nazywany jest lepkościomierzem. Urządzenie to jest przeznaczone do szybkiego i niezawodnego oznaczania lepkości płynów w...

  sprawdź

Wiskozymetr inaczej nazywany jest lepkościomierzem. Urządzenie to jest przeznaczone do szybkiego i niezawodnego oznaczania lepkości płynów w warunkach laboratoryjnych i fabrycznych. Wiskozymetr służy przede wszystkim do kontroli lepkości płynów podczas procesu produkcji, podczas kontroli przychodzących towarów, a także zapewnienia wysokiej jakości tworzonego produktu na etapie wprowadzania go do obrotu handlowego. Wiskozymetr jest bardzo łatwy w użyciu oraz ma szeroki zakres pomiaru badanych wartości. Posiada funkcję kalibracji punktu zero, posiada wyświetlacz cyfrowy lub LED. Wyniki pomiarowe lepkości są stale wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia podczas prowadzenia procesu badawczego, w którym oznaczana jest lepkość. Wiskozymetry posiadają wiele zastosowań, np. podczas badania farb i lakierów, środków spożywczych środków oraz farmaceutycznych, kosmetyków, płynów i innych substancji służących od produkcji tworzyw sztucznych. Wiskozymetry używane jest także w chirurgii plastycznej co należy wskazać jako pewnego rodzaju ciekawostkę. Dane z wiskozymetra mogą być przechowywane bezpośrednio w urządzeniu oraz przesyłane do drukarki lub komputera stacjonarnego. Na rynku istnieje kilka rodzajów dostępnych wiskozymetrów – wiskozymetry kapilarne, wiskozymetry rotacyjne, reowiskozymetry i tzw. wiskozymetry porównawcze dobierane w zależności od potrzeb osoby wykonującej badania. Wiskozymetry kapilarne wyznaczają lepkość na podstawie czasu przepływu określonej ilości płynu przez odpowiednio skalibrowane kapilarne rurki pod działaniem znanej różnicy ciśnień. Są to dość rzadko stosowane w laboratorium urządzenia. Znacznie częściej, szczególnie w miernictwie przemysłowym wykorzystywane są lepkościomierze rotacyjne w których miarą lepkości jest wartość siły działającej między dwoma współosiowymi cylindrami –oraz cylindrem zewnętrznym oraz obracającym się względem niego cylindrem wewnętrznym, a ciecz badana wypełnia szczelinę między cylindrami. Lepkościomierze z opadającą kulką tzw. reowiskozymetry wynik podają na podstawie przeliczenia prędkości opadania kulki (o znanych wymiarach i gęstości) w badanym ośrodku pod wpływem stałej siły zewnętrznej (zwykle siły ciężkości), i na tej podstawie wyliczana jest gęstość medium. Lepkościomierze porównawcze służą do pomiarów lepkości względnej, tj. do wyznaczania lepkości badanej substancji względem substancji wzorcowej o znanej lepkości, zwykle wody. Reometry mogą pracować zgodnie z różnymi normami np. DIN 53019 lub ISO 2555. Niektóre z urządzeń można podpiąć do wewnątrzlaboratoryjnego systemu LIMS, a wyniki mogą być eksportowane w postaci różnorodnych rozszerzeń, a w kolejnym etapie będzie można dokonać szeregu obliczeń na otrzymanych wynikach.Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą, gdzie wyspecjalizowani doradcy pomogą w doborze odpowiednego rządzenia dla Państwa potrzeb.Wiskozymetr inaczej nazywany jest lepkościomierzem. Urządzenie to jest przeznaczone do szybkiego i niezawodnego oznaczania lepkości płynów w warunkach laboratoryjnych i fabrycznych. Wiskozymetr służy przede wszystkim do kontroli lepkości płynów podczas procesu produkcji, podczas kontroli przychodzących towarów, a także zapewnienia wysokiej jakości tworzonego produktu na etapie wprowadzania go do obrotu handlowego. Wiskozymetr jest bardzo łatwy w użyciu oraz ma szeroki zakres pomiaru badanych wartości. Posiada funkcję kalibracji punktu zero, posiada wyświetlacz cyfrowy lub LED. Wyniki pomiarowe lepkości są stale wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia podczas prowadzenia procesu badawczego, w którym oznaczana jest lepkość. Wiskozymetry posiadają wiele zastosowań, np. podczas badania farb i lakierów, środków spożywczych środków oraz farmaceutycznych, kosmetyków, płynów i innych substancji służących od produkcji tworzyw sztucznych. Wiskozymetry używane jest także w chirurgii plastycznej co należy wskazać jako pewnego rodzaju ciekawostkę. Dane z wiskozymetra mogą być przechowywane bezpośrednio w urządzeniu oraz przesyłane do drukarki lub komputera stacjonarnego. Na rynku istnieje kilka rodzajów dostępnych wiskozymetrów – wiskozymetry kapilarne, wiskozymetry rotacyjne, reowiskozymetry i tzw. wiskozymetry porównawcze dobierane w zależności od potrzeb osoby wykonującej badania. Wiskozymetry kapilarne wyznaczają lepkość na podstawie czasu przepływu określonej ilości płynu przez odpowiednio skalibrowane kapilarne rurki pod działaniem znanej różnicy ciśnień. Są to dość rzadko stosowane w laboratorium urządzenia. Znacznie częściej, szczególnie w miernictwie przemysłowym wykorzystywane są lepkościomierze rotacyjne w których miarą lepkości jest wartość siły działającej między dwoma współosiowymi cylindrami –oraz cylindrem zewnętrznym oraz obracającym się względem niego cylindrem wewnętrznym, a ciecz badana wypełnia szczelinę między cylindrami. Lepkościomierze z opadającą kulką tzw. reowiskozymetry wynik podają na podstawie przeliczenia prędkości opadania kulki (o znanych wymiarach i gęstości) w badanym ośrodku pod wpływem stałej siły zewnętrznej (zwykle siły ciężkości), i na tej podstawie wyliczana jest gęstość medium. Lepkościomierze porównawcze służą do pomiarów lepkości względnej, tj. do wyznaczania lepkości badanej substancji względem substancji wzorcowej o znanej lepkości, zwykle wody. Reometry mogą pracować zgodnie z różnymi normami np. DIN 53019 lub ISO 2555. Niektóre z urządzeń można podpiąć do wewnątrzlaboratoryjnego systemu LIMS, a wyniki mogą być eksportowane w postaci różnorodnych rozszerzeń, a w kolejnym etapie będzie można dokonać szeregu obliczeń na otrzymanych wynikach.Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą, gdzie wyspecjalizowani doradcy pomogą w doborze odpowiednego rządzenia dla Państwa potrzeb.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.